Văn

Gặp gỡ ở Điện Biên

Hoàng Minh Tường Văn Việt: Hoàng Minh Tường sinh năm 1948, quê gốc ở Ứng Hòa – Hà Tây (nay là Hà Nội). Ông…