Con người ư? Chỉ là thịt…!

 Nguyên Hưng

 

Bằng các tác phẩm nhiếp ảnh – trình diễn của mình, Liu Bolin [Lưu Bột Lân 刘勃麟 – Văn Việt] (sinh năm 1973) diễn tả cái bi kịch của người dân Trung Quốc sống trong chế độ độc tài toàn trị hiện tại. Ở đó, con người cá nhân bị tiêu trừ, bị “đồng nhất hóa” trong màu sắc ý thức hệ và “bản sắc văn hóa”, và bị vùi lấp trong sự huyễn hoặc của thời trang, của lối sống tiêu thụ thực dụng, và cả trong sự bần hàn…
Trong tác phẩm này, ông diễn tả, con người, chỉ còn là… nhục thể-phi nhân tính…!
(Trích từ sổ tay nghệ thuật, 2016)

 

image

Nguồn: FB Nguyên Hưng

Comments are closed.