Cuộc vận động “Chào bằng ba ngón tay” của họa sĩ Myanmar

Văn Việt

Chào bằng ba ngón tay được thực hiện bằng cách ấn ba ngón tay giữa của bàn tay trái vào môi và sau đó giơ lên không trung. Cách chào này bắt nguồn từ cuốn sách và bộ phim viễn tưởng "The Hunger Games" của Suzanne Collins, nhưng từ năm 2013, được sử dụng trong các phong trào ủng hộ dân chủ ở Hoa Kỳ và các khu vực châu Á như Philippines, Hongkong, Thái Lan, Campuchia.

Ở Myanmar, chào bằng ba ngón tay được dùng làm biểu tượng phản đối cuộc đảo chính 2021.

Một cuộc vận động mang tên “Chào bằng ba ngón tay” (Raise Three Fingers Campaign) được tổ chức trên nhiều diễn đàn mạng:

Facebook: https://www.facebook.com/Raise3Fingers/

Instagram: https://www.instagram.com/raise3fingers/

Twitter: https://twitter.com/Raise3Fingers

TikTok: https://www.tiktok.com/raise3fingers

Website: www.threefingers.org

Đến nay, trang mạng www.threefingers.org đã có gần 150 bức tranh; người xem có thể in ra và trả một ít tiền hiến tặng để giúp đỡ những người Myanmar đang đấu tranh đòi dân chủ.

“Kiểu chào bằng ba ngón tay đã trở thành biểu tượng của sự phản kháng chống lại bất công và độc tài, đại diện cho sự đoàn kết toàn cầu vì dân chủ, bất chấp chống lại bạo quyền và đấu tranh cho tự do […].” (Kishimina ART)

Andrew RC Marshall (@Journotopia) | Twitter

Art for Freedom Myanmar

Art for Freedom Myanmar

image

image

image

 

image

Art for Freedom Myanmar

Art for Freedom Myanmar

 

Có thể là tranh biếm họa về mèo

Guy Venables

 

Art for Freedom Myanmar

Art for Freedom Myanmar

Myanmar Artist

 

 

Myanmar Artist

 

Myanmar Artist

 

image

 

Myanmar Artist

 

 

Latt Thone Chaung on Twitter: "We are a collective of artists and creatives  in Myanmar using art to project our nation's voice and to scream hope.  Artists and allies - we want

 

 

 

image

 

Myanmar Artist

 

 

image

 

Myanmar Artist

 

KST

image

Myanmar Artist

Comments are closed.