Dòng nhạc kỷ niệm với nhạc cũ miền Nam (kỳ 239): Anh Thy & Thanh Viên: Tâm Tình Người Lính Thủy