Dòng nhạc kỷ niệm với nhạc cũ miền Nam (kỳ 241): Anh Thy: Lời Nguyện Cầu Nửa Đêm