Dòng nhạc kỷ niệm với nhạc cũ miền Nam (kỳ 267): Phạm Duy: Tuyển tập Dân ca – Bài 23&24: Anita Yêu Quý (dân ca Tiệp) & Gần Người Yêu Dấu (dân ca Pháp)

T.Vấn & Bạn Hữu thực hiện (2023)

clip_image002

Anita Yêu Quý – Dân Ca Tiệp Khắc

Phạm Duy sưu tầm và viết lời Việt

(Không có phần âm thanh)

clip_image004

Gần Người Yêu Dấu – Dân Ca Pháp

Phạm Duy sưu tầm và viết lời Việt

(Không có phần âm thanh)

(Không có phần ĐỌC THÊM)

Comments are closed.