Dòng nhạc kỷ niệm với nhạc cũ miền Nam (kỳ 92): Phạm Thế Mỹ: Người Yêu và Con Chim Sâu Nhỏ