Thành ph? không có h?i âm

H? Anh Thi

 

Thnh ph? ng? g?t c?a ??o di?n L??ng ?nh D?ng c th? mang m?t ci tn khc, ??i lo?i Ki?p g, ho?c ch? m?t ch? G. B?i trong ci thnh ph? mnh mng ?y, con ng??i th?c s? ch? l nh?ng ki?p g b nh?, ??n ??c, khng th? t? v? v khng ai b?o v?.

Trong 75 pht phim, ??o di?n L??ng ?nh D?ng ? dng hnh ?nh ?? tri?t lu?n v? ki?p g m c?ng l ki?p ng??i, nh?ng ph?n ng??i y?u th?. Anh chng trong phim lm ngh? m? g thu; hng ngy anh ta ??i trn ??u m?t ci b?n t?m, tay xch chi?c ?m ?un n??c si, ra m?t gc ng h?m ?? hnh ngh?. Gi?i n??c si, c?t ti?t (c khi c?t ti?t sau khi gi?i n??c si m?t ?n d? l?), v?t lng (c khi v?t lng s?ng theo yu c?u k? qu?c c?a khch), m? g, r?i treo ln dy thp ch? khch ??n nh?n.

image

C?nh trong phim "Thnh ph? ng? g?t"

Anh ta s?ng trong m?t c?n phng gi?a khu lao ??ng v b?i ??i. C?n phng nh? b? hoang bn c?nh c ba g du cn ch? say s?a v ?nh b?c. Chng c??p g ? m? c?a anh v? ?n. Chng b?t anh n?u mn g v h?u h? chng ?n. Chng ?nh ??p anh, th?m ch tra t?n anh b?ng nh?ng ?n ? ti?n, b?t anh ph?i lm ??ng tc g gy, ph?i nh?y ln ??p l?y ci chn g treo l?ng l?ng, ??p theo ki?u g m? thc. Chng mu?n bi?n anh thnh g.

B?n du cn ny p m?t c gi s?ng chung v?i chng. C gi khng th? b? tr?n ???c v chng ? bi?t ??a ch? c gi ? qu, v chng ?e d?a s? tn st cha m? c. Trong nh?ng l?n b? chng ?y ??a kh?n cng, c gi ? tm sang phng anh, nh? m?t b?n ?? bnh yn t?m th?i.

Nh?ng ch? l t?m th?i. B?n du cn pht hi?n ra, v chng tra t?n anh b?ng nh?ng ?n tn b?o nh?t. Con giun xo mi c?ng qu?n, con g b? b?c ch? mi c?ng c lc ph?i m? l?i. V ?n bo th tn kh?c t?t y?u ph?i x?y ra.

Trong su?t b? phim trn ng?p nh?ng ?n d?. Tr??c h?t l php ?n d? lin quan ??n g. B?n du cn tra t?n b?ng cch b?t anh ta c?c tc v nh?y nht nh? g. Anh nh?n nh?c ch?u ??ng, nh?ng trong thm tm ??y ?n ?c. Anh ta nh?t lng g, ?em v? qu?n vo ?ui phi tiu, lc r?i ri t?p nm phi tiu vo t??ng, vo con ma n? canh. Anh ta dng lng g c?m kh?p ng?c con ma n? canh nh? m?t s? bo th t??ng t??ng. R?i ??n khi th?c s? bo th, anh ta c?ng c?m lng g kh?p ng??i ba th?ng cn ??, m?i ci lng nh? m?t m?i kim ?au bu?t. Mu?n bi?n ng??i khc thnh g th b?n thn chng b? bi?n thnh g. Ci c b? ?p l?i b?ng ci c. Lc ?, chng ???c n?m tr?i thn ph?n c?a nh?ng con v?t b nh?, ti?ng ku khng th?u ??n tr?i, khng ai b?o v? c?u v?t.

T?i sao anh ta c th? bo th b?ng ph??ng cch tn kh?c nh? v?y, trong kho?ng th?i gian nhi?u ngy nh? v?y? B?n cn ?? c t? trong tr?ng, m?i hnh vi c?a chng ??u c, cho nn m?i coi anh ta v nh?ng ng??i xung quanh nh? g. Nh?ng m?t anh chng h?u nh? khng ni n?ng g ny c c khng? Lm th?t g, anh ta gi?i n??c si vo g ?ang s?ng cho chng giy ?nh ??ch r?i m?i gi?t. T?t nhin ??y l m?t cch bo th ??i theo ki?u gi?n c chm th?t, nh?ng c?ng ph?i c tnh c th cu?c bo th c?a anh ta v?i b?n cn ?? m?i ??y t?i t?n cng v quy?t li?t.

??ng th?i, khc v?i b?n kia, trong anh c?ng t?n t?i tnh thi?n. Anh ta th??ng v c?ng mu?n che ch? cho c gi b? b?c h?i. Khi bi?t c gi c thai, anh mua b? qu?n o tr? s? sinh v?, x?p thnh hnh em b trn gi??ng, ch? ?n s? ra ??i c?a m?t sinh linh m?i. Anh ta m? g hng ngy, ??ng th?i l?i nui ?m g con trong phng. Gi?t ?i m?t ?m gi c? v d?ng ?? ch? mong vo m?t th? h? m?i. Trong tuy?t v?ng v?n cn mong manh hy v?ng.

B?n t?m l m?t ?n d? khc. Anh ta dng ci b?n t?m ?? nhng n??c si l? g. Cu?i ngy, anh dng b?n t?m ?? r?a nh?ng ??ng ti?n b?n dnh ti?t g, r?i treo ti?n ln dy ph?i cho kh. Anh v?n c?n tiu b?ng nh?ng ??ng ti?n s?ch. C khi anh ngm mnh trong b?n t?m, v gip c gi r?a s?ch nh? nh?p c?ng trong b?n t?m ?.

C?nh thnh ph? th??ng ???c nhn t? trn cao xu?ng. M?t thnh ph? mnh mng b? th?; ?ng knh ?i khi l??t ra ???ng ph? nhung nhc ng??i. Thnh ph? mnh mng t? trn cao ch? ton b tng l?nh lng. Tn phim ? v n l Thnh ph? ng? g?t. ??y l hm m?t ci ng??i m ng? ch?a t?nh th?c, m?t ci v minh. Bao la chen chc nh? th? nh?ng m?t ti?ng g ku ln khng m?t ti?ng ?p l?i. Nh?ng ph?n ng??i b nh? y?u ?t b? ?n p m khng th?y ai c?u gip b?o v?.

R?t cu?c, ph?n g ph?i t? c?u l?y mnh thi. C?u b?ng ph?n ?ng th?t tn b?o. Sau ? l m?t bi?u t??ng cch ly hon ton ci c v?i ci ng??i.

Trong phim r?t nhi?u n??c v nhi?u m?a. N??c r?a tri m?t ???ng ??y mu, th?c ra l ti?t g. Nh?ng tr?n m?a cu?i cng khng h? l m?a r?a t?i v gi?i thot. Nh?ng dng m?a ?en s nh?p nha ?? t? trn tr?i xu?ng, d??ng nh? ci x?u ci c v?n ng?p trn tr?i ??t ny. Phim l m?t ti?ng ku, m?t s? ?nh ??ng, th?c t?nh con ng??i th?c b?o v? con ng??i trong m?t th? gi?i trn ??y b?o l?c.

Tc gi? phim c ??t tn nhn v?t, ? g?n cu?i phim nhn v?t chnh ? x?ng danh m?t l?n, duy nh?t, nh?ng khng c?n thi?t n?a. C tn c?ng nh? khng. H? l nh?ng ph?n ng??i v danh trong m?t thnh ph? ha tan t?t c?.

Phim h?u nh? ch? dng ngn ng? hnh ?nh, r?t t ??i tho?i. Ph??ng php hi?n th?c nghim ng?t d?n d?n chuy?n sang bi?u t??ng r?i ??a ti?p ng??i xem vo m?t th? gi?i v?a th?c v?a ?o (magical realism). M?t ki?u lm phim g?i nh? ph??ng php ki?m l?i m d? d?i c?a ??o di?n Hn Qu?c Kim Ki-duk trong nh?ng phim nh? Th? khng ng??i nh?n, C?n phng tr?ng, Cnh cung, Xun h? thu ?ng r?i l?i xun

Thnh ph? ng? g?t r rng h??ng ??n m?t ngn ng? ?i?n ?nh qu?c t?. V?y th khi ??o di?n ch?i ch? v?i vi?c nhn v?t r?a nh?ng ??ng ti?n b?n, ch?c ch? ng??i Vi?t Nam hi?u. Trong ti?ng Anh, r?a ti?n l?i l laundering (l ?i ??ng ti?n). V?y nn n?u ?? cho anh ta sau khi r?a ti?n l?i dng bn l ?? l ?i ??ng ti?n ?, ng??i xem u – M? s? ti?p nh?n chi ti?t tr? tru ny m?t cch th v? h?n.

Phim ch?c s? ???c hoan nghnh ? cc lin hoan phim qu?c t?. Tuy nhin c th? gy ra m?t vi v??ng m?c, l do l ? v?n ?? x? s? v?i ??ng v?t. Nh?ng chi ti?t gi?i n??c si vo g ?ang s?ng ch?c ch?n gy ph?n c?m v?i nh?ng t? ch?c b?o v? ??ng v?t ? u – M?, th?m ch ng??i H?i gio c?ng khng ch?u n?i v h? v?n c quy ??nh nghim ng?t v? cch gi?t m? ??ng v?t theo ki?u halal. Trong nh?ng phim ?em cng chi?u c c?nh ?i s?n th, ?nh nhau v?i h? g?u, th?m ch l c?nh gi?t ch ch?ng h?n, ??u ph?i c m?y dng cam k?t, r?ng trong qu trnh lm phim, khng c m?t ??ng v?t no b? tra t?n v b?c h?i.

Ho?c l ??o di?n v?n c th? tm cch th? hi?n khc cho nh?ng c?nh gi?t g trong phim, khng c?n tr?c di?n nh? th? m v?n gy ???c ?n t??ng.

——————

* Phim Thnh ph? ng? g?t, ??o di?n: L??ng ?nh D?ng; quay phim: Chalermpornpanit (Thi Lan), Ph?m V?n Khu; nh?c s? Martynas Bialobeskis (Lithuania); di?n vin chnh: Qu?c Ton, L Thy Hi?n.

Comments are closed.