Dòng nh?c k? ni?m v?i nh?c c? mi?n Nam (k? 265): Ph?m Duy: Tuy?n t?p Dân ca Bài 20: Bài Ca Tr?ng

T.V?n & B?n H?u th?c hi?n (2023)

clip_image002

Bi Ca Tr?ng Sng tc: Ph?m Duy

Trnh by: Thanh Thy

??C THM:

PH?M DUY

Tr?n Kh?i Xuyn

(Ngu?n: http://tkxuyen.com/blog/pham-duy/)

Ti khng tm, ti th?y!
(Pablo Picasso)

Nh?ng b?n ??c blog ti h?n ?? d?u v?t nh?c Ph?m Duy (PD) c h?u h?t kh?p m?i n?i. Tuy v?y, ti ch?a t?ng vi?t m?t bi no ?? ni v? ng. L do ??n gi?n: cu?c ??i v m nh?c PD l m?t ?? ti qu r?ng l?n, ti t? l??ng hi?u bi?t c?a mnh khng ?? ?? m t? v? m?t con ng??i Vi?t Nam m l?i c th? phong ph ??n v?y. Nh?ng ai mu?n hi?u v? PD, t?t nh?t l xin d?ng t?t c? vi?c ??c l?i ? ?y, k? c? ??c bi vi?t ny. T? li?u trn internet v? ng??i nh?c s? v? ??i ny c?ng kh nhi?u, nh?ng ?i?u tr??c tin c?n lm l tm v nghe t nh?t th c?ng vi ch?c, nhi?u th vi tr?m nh?c ph?m c?a PD, ?? bi?t v hi?u ng t? kha c?nh ?y, tr??c khi ??c xem ng??i khc vi?t nh?ng g.

PD, ng ???c g?i l m?t ng??i Vi?t Nam Vi?t Nam nh?t. Hi?u theo ngh?a nh?ng g t?t v x?u ?i?n hnh c?a ng??i Vi?t Nam ??u c ??y ?? v s?ng ??ng trong con ng??i ng. V?y nn xin nhn nh?n ng nh? m?t con ng??i bnh th??ng nh? chng ta, ??ng ??ng t? nhn quan chnh tr?, tn gio, l?ch s?, th?m ch l c?ng ??ng t? quan ?i?m t? cch ??o ??c m phn xt. ??n lc ny c th? ni m?t cch xc tn r?ng ng l nh?c s? Vi?t Nam v? ??i nh?t qua m?i th?i ??i, v t?m vc v??t ln trn h?n nh?ng tn tu?i ???c ?a s? qu?n chng tn vinh hi?n nay nh? Tr?nh Cng S?n, V?n Cao. Ti th??ng ngh? n?u so snh Tr?nh Cng S?n v Ph?m Duy, c?ng nh? ?em ?om ?m so v?i tr?ng r?m. Ph?i xin l?i nh?ng fan c?a nh?c s? h? Tr?nh nh?ng ti khng h? c ?? cao hay h? th?p ai khi ni v?y, ch? c? g?ng ??a ra m?t so snh khng kh?p khi?ng.

N?u chng ta c?n nh?ng ca t? uyn o, tr?u t??ng, th ? chnh l nh?c s? TCS, nh?ng n?u mu?n ni ??n m nh?c (musique), xin hy nh??ng cho PD. T? lc cn r?t nh?, ti ? nghe v ht nh?c PD m khng h? bi?t chng l c?a ng: Ai b?o ch?n tru l kh?, ch?n tru s??ng l?m ch? (Em b qu), Tu?i th?n tin np trong tay m? hi?n, m?t dng s?a th?m xa x?a cn truy?n (Tu?i th?n tin), Xun trong ti ? kh?i trong m?t ?m vui, m?t ?m m?t ?m g?i ch?n phng the ?n cha m? v? (Xun ca) L?n ln, l?n ??u bi?t rung ??ng, ti l?i ht nh?c ng m v?n ch?a bi?t ng l ai: Hm qua ti ??n nh em, ra v? m?i nh? r?ng qun cy ?n (Cy ?n b? qun), Ta ng?t ?i m?t c?m hoa th?ch th?o, em nh? cho, ma thu ? ch?t r?i (Ma thu ch?t), Tr? l?i em yu, khung tr?i ??i h?c, con ???ng Duy Tn, cy di bng mt (Tr? l?i em yu), Cu?c ??i lm cho ?i bn yu nhau cch m?t bi?n su, h?n h g?p nhau thin thu cho phong ph ??i ng??i sau (H?n h).

Ti s? cn nh? mi m?t k? ni?m kh qun trong ??i, n?m ti h?c l?p 8, ngi tr??ng Tr?ng V??ng yu d?u, th?y Sinh, m?t th?y gio c?a chng ti tr??c khi ln ???ng ?i M?, ? vo l?p k? cho l? h?c sinh 13, 14 tu?i chng ti nghe v? nh?ng ?i?u: Cc em ? ??n tu?i bi?t, c?n ph?i bi?t v c?ng khng nn che gi?u. R?i th?y k? chng ti nghe chuy?n tnh Quasimodo v Esmeralda (Th?ng g nh th? ??c B Victor Hugo) v m ?n ht: Ngy no cho ti bi?t, bi?t yu em r?i, m m?i t??ng t?, ngy no bi?t mong ch?, bi?t r?n r bu?n vui ??i em d??i m?a. Ci t?p th? l?p 8/6 ngy ? ? bi?t Bao gi? bi?t t??ng t? c?ng l nh? ng??i th?y ngh? s? c?a chng ti.

V cn r?t r?t nhi?u ca khc khc, ng??i ta v?n ht, t? gi?i bnh dn lao ??ng cho ??n gi?i tr th?c, h?c gi?, v?n ht ??y m ch?a h?n ? bi?t ? l nh?c PD. ng xem ? nh? m?t thnh cng, khi qu?n chng truy?n t?ng tc ph?m c?a mnh m khng c?n nh? ??n tc gi?. C chuy?n g?n ?y trn m?t ch??ng trnh c?a VTV3 ph?ng v?n m?t c? gi trn 100 tu?i nh?ng s?c kh?e, tr nh? v?n cn t?t, ng??i ta ?? ngh? b ht nh?ng khc nh?c m b cn nh?, v b ? ht m?t b?n dn ca b ???c nghe lc tr?: Ai c nghe ti?ng ht hnh qun xa, m khng nh? th??ng ng??i m? hi?n (Nh? ng??i ra ?i).

Sau ny, ti m?i c ?? ?i?u ki?n ?? nghe PD m?t cch ??y ?? v c h? th?ng, m?i th?y ci gia ti m nh?c kia th?t qu v? ??i, v??t xa, r?t r?t xa t?t c? nh?ng nh?c s? Vi?t Nam khc khng ch? ? s? l??ng, m cn ? ch? ?? ?a d?ng phong ph, v ??c bi?t l ? nh?c thu?t tinh vi, bi?n ha, ?a d?ng, nhi?u mu s?c, nhi?u phong cch, nhi?u c?m xc m?i l?, ??n m?c kh c th? n?m b?t h?t ???c. D??i ?y, ti xin m?n php ???c c??i ng?a xem hoa, ?i?m qua m?t s? tc ph?m v cc giai ?o?n sng tc c?a PD. V trong ch?ng m?c c th?, trnh xa ci b?i c?nh chnh tr? chia cch hai mi?n ??t n??c, v trnh lun c? ??i t? nasty c?a tc gi?. Xin cc b?n l??ng th? cho quan ?i?m c?a ti, nh?ng ci cu h?i v l ngh? thu?t v ngh? thu?t hay ngh? thu?t v nhn sinh, ??n nay ti v?n ch?a tr? l?i ???c. Ci g ? t?o nn m?t tm h?n ?a d?ng phong ph ??n th?, ?i?u ?y ??n nay ti v?n khng th? t? l gi?i, ch? bi?t m??n l?i c?a Picasso ?? ni v? m?t thin ti: Ti khng tm, ti th?y!

Hai ti?ng Vi?t Nam qu l?n,
mu s? cn ch?y bao nhiu n?m n?a
?? t th?m hai ch? Vi?t Nam?
(Ph?m Duy)

Ti ??c bi?t thch nh?ng tc ph?m ??u tin c?a nh?c s? Ph?m Duy, t? C hi m?, Tnh k? n? ??n Thu chi?n tr??ng, Bn c?u bin gi?i, Nh? ng??i ra ?i, B m? Gio Linh Nh?ng tc ph?m ?y bo hi?u m?t Ph?m Duy ??y s?c s?ng v s?c sng t?o v? sau. V cho ??n by gi? ? v?n l ??nh cao nh?t trong nh?ng nh?c ph?m ti?n chi?n. C l? s? khng ai km ???c n??c m?t khi giai ?i?u nh? thi min B m? Gio Linh qua gi?ng ca on h?n d?ng tc gy Thi Thanh: M? gi cu?c ??t tr?ng rau, nghe tin xm lng ku go. Qun th ? b?t ???c con, mang ra gi?a ch? c?t ??u. Ngh?n ngo khng ni m?t cu, mang kh?n gi ?i l?y ??u. Chi?u v? trn xm bu?n teo, xa xa ti?ng chung cha ngn

Ch? trong vi n?m ??u c?a khng chi?n 9 n?m, gia ti m nh?c c?a Ph?m Duy ? ??t ??n m?c nhi?u ng??i ph?i ng??ng m? v ?? k?. Xin m??n l?i c?a nh nghin c?u m nh?c Canada, G. E. Gauthier, ?? m t? s? nh?n th?c c?a qu?n chng thnh gi? ??i v?i Ph?m Duy giai ?o?n ny (m?t ?nh gi PD nh? ng??i nh?c s? l?n nh?t trong ton b? l?ch s? m nh?c Vi?t Nam): Cc l?p qu?n chng c?a chng thanh nin Ph?m Duy ? ch?c ch?n ? ng? ng? r?ng m?t v sao b?ng v?a m?i xu?t hi?n trn nn tr?i ngh? thu?t Vi?t Nam, m?t v sao b?ng c l? ? v?t ?i t? b?n nghn n?m v? tr??c

Ci l?i ca ?y m ?nh ti, v tm h?n non n?t lc nh? ti ? bi?t r?ng r?ng n??c m?t khi nghe nh?ng l?i ca: Nh?ng m?i khi d??i mi nh ??n s?, d?ng ch?i n?m tay m? h?i r?ng, r?ng, r?ng: Cha chng con ?u, v? mua bnh cho con, m? ?i! (Nh? ng??i ra ?i). Nh?ng giai ?i?u v?a l dn ca, v?a khng ph?i l dn ca, thot thai t? nh?ng g?c r? bnh d? xa x?a, v?a mang ??y mu s?c hi?n ??i v tn k?. Ph?i ni ch? c m?t mnh ng, PD, l ?? ti n?ng ?? lm m?t cng cu?c Ph?c sinh cho dn ca dn nh?c. Nh?ng g m cc tc gi? sau ny lm: Tr?n Ti?n, Ph ??c Ph??ng, D??ng Th?, Nguy?n C??ng ch? l copy & paste l?i dn nh?c, kh c th? g?i l h?i sinh. Trong s? nh?ng tc ph?m c?a giai ?o?n ny, ti ??c bi?t yu thch hai bi: Thu chi?n tr??ng v Bn c?u bin gi?i. ??n by gi? ch? ?? ?y v?n cn ???c l?p l?i ?i khi, ai ? v?n cn ??t cu h?i: ??i ti sao v?n cn bin gi?i, lng ti sao v?n ng?ng n?i ?y?. Ci m giai La th? huy?n b, v?a thiu thi?u, v?a ??y ?? trong Thu chi?n tr??ng qu? th?t qu h?p d?n, ??c s?c v? m?t m nh?c. Nghe Thu chi?n tr??ng ti c?m gic nh? nghe m?t giai ?i?u b?c ph??ng no ? c?a vng sa m?c, nghe khng kh Bin ti c?a ???ng thi tr?i d?y.

M?i cc b?n nghe k? hai tc ph?m ny, ch? m?t vi l?n thi ?? c?m th?y ci touch, ci kh? ch?m c?a thin ti. Bn c?nh nh?ng ca khc lm rung c?m c? m?t dn t?c ?y, cng m?t lc, con ng??i ngh? s? Ph?m Duy v?n loan truy?n ?i ni?m vui s?ng, nt ph?i ph?i yu ??i qua nh?ng giai ?i?u: Qu ngho, N??ng chi?u, Gnh la, V? mi?n Trung, Ti?ng ht sng L, Chinh ph? ca L?i l ph?c sinh dn ca dn nh?c, nghe c? ??y m m?i ??y, nh? m?t nguyn l fractal ??ng d?ng v?n ti?m ?n trong t?t c? h?y di?t v ti t?o c?a cu?c s?ng. M? ti ??n gi? v?n hay ht Qu ngho: lng ti khng xa kinh k? sng chi, c nh?ng cnh ??ng ct di, ci l?i ca lm b nh? l?i khng gian m?t lng V? D? xanh bi?c nh? ng?c x?a, n?i nui bao k? ni?m tu?i ?u th?: n?m m?, m? th?y tr?m h? t?t t??i, m? th?y bn l? cu?c ??i, o di ?a trong ti?ng c??i

Trong nh?ng bi ca vi?t cho qu h??ng ?y, PD ? l?t t? chnh xc ??c tr?ng c?a t?ng vng mi?n, t? ??a l, kh h?u, gi?ng ni ??n tm h?n. t ai c ???c ci c?m quan tinh t? su s?c nh? ng. ng l ng??i ??u tin ?? c?p v?n ?? h? ng? cung Hu?, nghe l? l? khc h?n nh?ng h? ng? cung khc, v ? c nh?ng ca khc ph?n nh chnh xc ???c nh?ng c?m nh?n ?y. Trong s? nh?ng tnh ca qu h??ng ny, ngoi Tnh hoi h??ng m t?m vc c?a n ? ph? qut, ti cn r?t yu thch bi V? mi?n Trung. Ci giai ?i?u ch? c th? thot thai t? gi?ng ni, tm h?n ng??i x? dn g?y ?y: ?m hm nao gi u bu?n trn sng v?ng, c ti?ng ht xao xuy?n nh tr?ng vng. Ng??i ?i trn ??ng tro tn, th??ng em nh? m? h??ng vng v? ?u? Chi?u kh n??c m?t r?ng s?u, tan thn thi?u ph?, nt ??u hi nhi V? mi?n Trung, cn ch? mong ni v? ??ng xanh, m?t chi?u nao ??t l?a r?c ? thnh

Qua nh?ng n?m 50, nh?c s? Ph?m Duy l?i ti?p t?c cho ra ??i nh?ng nh?c ph?m vi di?u h?n n?a v? nh?c thu?t. Dng nh?c, l?i ca khng km ph?n m? mi?u, nh?ng ? ???c mi gi?a ?? tr? nn ?i cc, sang tr?ng h?n. Giai ?o?n ny ch? y?u l nh?ng bi tnh ca qu h??ng: N? t?m xun, Ti?ng so Thin Thai, Tnh hoi h??ng, Tnh ca, Thuy?n vi?n x?, D? lai h??ng, B m? qu, L? hnh, Vi?n du, Hoa xun, Ngy tr? v?, H?n h, Chi?u v? trn sng, Ti?ng h mi?n Nam

Ch?a ai x?ng t?ng qu h??ng, v?a ring t?, v?a ph? qut, thnh cng ???c nh? Ph?m Duy. Ring Tnh ca ph?i ???c xem nh? m?t tuyn ngn cho ti?ng ni, cho con ng??i Vi?t, m?t tuyn ngn chan ch?a yu th??ng v t? ho (xem thm bi v? Tnh ca trong m?t post tr??c c?a ti). M?t tc ph?m ?? l?i trong ti d?u ?n r?t l?n l Thuy?n vi?n x?. L?n ??u tm nghe ???c, ti ? nghe ?i nghe l?i su?t c? m?t ngy tr?i v t? nh? v?i mnh: t? nay mnh ???c bi?t m?t lo?i m nh?c m?i. T? ? ti d?n d?n chuy?n qua yu thch cc giai ?i?u ng? cung huy?n ?o. M?t b?n nh?c ??c bi?t n?a m ti c?ng r?t yu thch: Chi?u v? trn sng, n?a ng? cung, n?a th?t cung, b?n nh?c ???c vi?t trn mode Dorian, lai lai g?n gi?ng h? ng? cung On c?a dn ca Nam b?, gy c?m gic bu?n, bu?n nh?ng thanh th?n.

Hy nhn cho kh su xa,
v s? nhn th?y khc ?i?u.
(Carlyle)

N?m 1954 ?nh d?u m?t b??c chuy?n bi?n trong sng tc c?a nh?c s? Ph?m Duy. ng hon thnh ph?n ??u tin c?a tr??ng ca Con ???ng ci quan (ph?n T? mi?n B?c), v b?t ??u chuy?n h??ng qua vi?t nh?c tnh. ? ?y ti xin php ???c b? qua nh?ng ph bnh h??ng v? ??i t? c?a tc gi?, m?t ng??i c hng ch?c (n?u khng mu?n ni l hng tr?m) ng??i tnh Ch? c m?t ?i?u, nh?c tnh c?a Ph?m Duy c?ng tuy?t di?u khng km g nh?ng lo?i nh?c khc c?a ng.

???ng x?a l?i c?, ???ng chi?u l r?ng, Hoa r?ng ven sng, Cho nhau, Xun th, Tm nhau, ??ng xa nhau, Ngy ? chng mnh, ???ng em ?i, Th ?au th??ng, Cn g n?a ?u, Ki?p no c yu nhau ch? l m?t t trong s? r?t nhi?u b?n nh?c tnh tuy?t v?i c?a con ng??i ?o hoa Ph?m Duy. M?t s? nh?c ph?m ch? l nh?ng m?i tnh sinh vin lng m?n, h?n h, m?t s? l?i l nh?ng cu?c tnh gy ch?n ??ng tm t??ng v ?? l?i nh?ng v?t c?t, v?t ?au lu di.

Trong s? ? ???ng chi?u l r?ng l m?t b?n nh?c ??c bi?t, r?t kh ch?u, tinh vi v? nh?c thu?t, tc gi? ? b? ??nh chi?u lng ?a s? qu?n chng nghe nh?c m ??t ngh? thu?t ln trn h?t. ?y l m?t b?n nh?c ph?c t?p, r?t kn ng??i bi?u di?n v ng??i nghe. Tuy v?y, Ki?p no c yu nhau v Nghn trng xa cch m?i th?c s? l m?t trong nh?ng ??nh cao c?a nh?c tnh PD. C l? PD ch? th?c s? yu c m?t ng??i, v dnh t?t c? nh?ng bi tnh ca hay nh?t c?a mnh cho ng??i ?y, nh?ng ??y l?i l m?t tnh yu Platonic (ch? c ?i?u ng l?i c nh?ng ci non-Platonic ? qu nhi?u nh?ng ng??i khc!).

N?m 1960, PD hon t?t tr??ng ca Con ???ng ci quan, m?t cng trnh c?a nhi?u n?m lm vi?c v c?a m?t l?i h?a th?i hoa nin: ghi l?i nh?ng g ng ? tai nghe m?t th?y trn chuy?n du ca xuyn Vi?t theo gnh ht ??c Huy. Qua nh?ng n?m 60, khi cu?c s?ng gia ?nh ? ?n ??nh t?i Si gn, khi ? hon t?t nh?ng ??i tc ph?m, nh?c s? PD quay sang sng tc nh?ng tc ph?m nho nh? xinh xinh: Xun ca, Bi ca tr?ng, Bi ca sao, N??c m?t r?i, Ng?m ngi, M? khc Ni v?y ch?c khng ai tin. Lc ti ? c v?, ti ch? yu m?t ng??i ph? n? trong 10 n?m tr?i v?i m?i tnh r?t ngh? s?. Ti khng ??ng ch?m t?i ci chn lng c?a c ?y. C ?y lm 300 bi th? t?ng ti, ti vi?t t?ng c ?y g?n 50 bi tnh ca hay nh?t ??i mnh NS PD ni nh?ng l?i ny hi?n nhin l ni th?t, ti tin l nh? th?. C ?i?u ? ch? l m?t n?a s? th?t. C th? ng ? yu m?t ng??i 10 n?m tr?i m khng h? ??ng ch?m t?i ci chn lng c ?y, nh?ng c?ng trong th?i gian ?, ng c?ng c thm vi ??a con r?i ? ?u ?. ?? bi?t v? ci nasty reputation ng??i NS ny, xin ??c 3 t?p h?i k c?a ng.

Ngoi ra, ng cn b?t ??u vi?t nh?ng cng trnh nghin c?u v? dn ca c? nh?c: ??c kh?o dn nh?c Vi?t Nam (NXB Hi?n ??i, 1972) v ???ng v? dn ca (NXB Xun Thu, USA, 1990). Hi?n ti m?i ch? tm ???c soft-copy c?a cng trnh ??u, xin post ? ?y, (format ebook PRC), cu?n ???ng v? dn ca l m?t tc ph?m quan tr?ng nh?ng do xu?t b?n t?i M? nn ??n gi? ti v?n ch?a tm ???c. Nh?ng bi dn ca chng ta cn nghe ???c hm nay: Tro ln Qun Gi?c, Qua c?u gi bay, Cy trc xinh l nh? cng c?a ng.

?i?u ti yu ? nh?ng ca t? c?a PD l chng ??p, tn k? nh?ng ??n gi?n, g?n g?i, khng tr?u t??ng xa v?i, khng ?ao to ba l?n. Ca t? c?ng nh? nh?c c?a ng khng tri?t l, khng siu hnh, ch? l nh?ng thong ch?p th?ng hoa c?a c?m xc, c?a tm h?n, v?y thi: Vng, ti cn yu, ti cn l?o ??o mang nhi?u m?ng ngho, ???ng v? ci tin xa v?i, nh?c tr?i ??t dy t? r?i, th?n ??ng gy ?i cnh vng t? t?i Vng, ti cn yu, bn b? su?i v?ng l?nh l?o tiu ?i?u. Dng l? h?t v?i l?i ??y, ng?p l?t th? gian ?m ngy, ch?p ch?n bng ma ku b?y cu?ng quay (Ti cn yu ti c? yu).

Ti bi?t r?ng ni?m ?au kh?
l s? cao th??ng duy nh?t.
(Baudelaire)

Cu?i nh?ng n?m 60, 10 bi tm ca c?a ngh? s? PD l m?t s? ki?n c ngh?a x h?i l?n lao. Lc ny, qun ??i Hoa K? chnh th?c c m?t t?i mi?n Nam Vi?t Nam, v? m?t x h?i, ?y l m?t giai ?o?n ?? v? v? ni?m tin v lun l, m?t th?i k? s? hi, hoi nghi v khinh th?. 10 bi Tm ca ra ??i l ?? ph?n ?ng v?i hon c?nh ?y. 10 bi Tm ca: Ti ??c m?, Ti?ng ht to, Ng?i g?n nhau, Gi?t m?a trn l, M?t cnh c?i kh, K? th ta, Ru ng??i h?p h?i, Ti b?o ti mi m ti khng nghe, Ht v?i ti, l nh?ng ca khc ??n gi?n v? m?t m nh?c, nh?ng th?ng th?n v c li?t v? ngn t?. Nhi?u trong s? nh?ng bi tm ca ny ? ???c cc ca s? ph?n chi?n M? d?ch v ht b?ng ti?ng Anh. Ring ti, ti ??c bi?t yu thch nt thnh nh?c ??n gi?n m thing ling trong Gi?t m?a trn l, bi nh?c ? ???c post ? Ph?m Duy 1.

Ch?a bao gi? ti khc khi nghe ng??i ta ht. Th? m t?i hm ? n??c m?t ti c? ch?c tro xu?ng trong su?t th?i gian ti ng?i nghe nh?c s? Ph?m Duy ht bi tm ca s? 5 c?a anh Trong nh m?t c?a nh?ng tr? tu?i hm ?y, ti qu? ? ??c th?y tha th? v tin yu. (Thch Nh?t H?nh)

Sau 10 bi tm ca, PD vi?t V?a h ca, T?c ca, nh?ng khng ph? bi?n ra cng chng, b?i v nh?ng ca khc ny ch? c tc gi? m?i dm ht! Ng??i ta ch? bi?t qua m?t s? nhan ?? v ca t? ???c nh?c l?i: S?c m?y m bu?n, B? ?i Tm, Ok Salem V? nh?ng chi ti?t ny xin xem H?i k Ph?m Duy, t?p 3, ch??ng 19. Nhi?u ng??i ph bnh Ph?m Duy ? ?em ngh? thu?t ??n ch? nh?m nh, th b?, nh?ng ti thi?t ngh? ? l nh?ng ca khc vi?t ch?i, khng ph? bi?n. Cn ring v? con ng??i tc gi?, c?ng gi?ng nh? m?i ng??i chng ta, ti?u lm, t?c t?u ?u ph?i l ci g khng ph? bi?n trong cu?c s?ng, ?u ph?i l chuy?n g qu to l?n?! Bn c?nh ng??ng m? ti n?ng, ti cn thch PD ? ch? ng l m?t ng??i Vi?t Nam ?i?n hnh, bao g?m c? r?t nhi?u ?i?m x?u: d? di, bao ??ng, ?i lc h?i h?t, dung t?c nh?ng t ra ng v?n th?ng th?n: s?c m?y m bu?n, n?i bu?n Giao Ch? khng l?n

Sau Tm ca, tc gi? PD vi?t ti?p Tm ph?n ca, m?t chm ca khc tuy t h?n Tm ca v? s? l??ng, nh?ng l?i ph?n u?t h?n nhi?u v? ca t?. Nh?ng ca khc ny c b?i c?nh ra ??i chnh l T?t M?u Thn 1968: Ti khng ph?i g? ?, Nhn danh, Bi hi k?ch, ?i vo qu h??ng, Ng??i lnh tr?, Chuy?n hai ng??i lnh v B m? Ph Sa. Tuy nhin, ti c c?m gic r?ng nh?ng chm ca khc vi?t theo ch? ?? ny (Tm ca, Tm ph?n ca), v? m?t m nh?c l?i t c bi hay, ch? c nh?ng bi ca l?, vi?t theo ng?u h?ng l?i l nh?ng bi xu?t s?c v? m?t m nh?c.

M?t lc no ?, d??i nhi?u p l?c, PD c?ng ? vi?t nh?ng ca khc tuyn truy?n chnh tr? (tuy v?y v?n mang tnh tri khoy, khi hi ng?m ng?m, ki?u nh? M?t hai ba ta ?i lnh C?ng ha). Tuy c nhi?u quan ?i?m khc nhau xoay quanh v?n ?? ny, nh?ng ti ngh?, khng d? g khu?t ph?c thm tm c?a m?t ng??i ngh? s? l?n. T? do t? t??ng, t? do sng t?o l ci t? do l?n nh?t c?a m?t con ng??i, nh?t l m?t ng??i ngh? s? nh? PD.

Th?t ra cu?c s?ng t th?c b?ng ngh? thu?t
Ngh? thu?t ph?c th cho cu?c s?ng!
(L.Pirandello)

Cu?i nh?ng n?m 60, m?i tnh ??ng ??ng 10 n?m c?a ngh? s? PD d?n d?n nh? nhng rt kh?i ??i ng, ?? l?i m?t kho?ng tr?ng m ng ch? bi?t b ??p b?ng nh?ng b?n tnh ca ??p nh?t. Nghn trng xa cch, Tc mai s?i v?n s?i di, Nha Trang ngy v?, Gi?t ng??i trong m?ng, Ph??ng yu ? l nh?ng b?n tnh bu?n da di?t, c lc m? mng hoi ni?m qu kh?: ti xy l?i m?ng m? n?m no, b? bi?n su, hai ??a ti g?n nhau, c lc gi?n d?, on h?n v m?t m?t mt qu l?n lao: gi?t ng??i ?i, gi?t ng??i trong m?ng ? b?i th?

M?t chu?i nh?ng khc nh?c tnh ??p nh?t, ??nh ?i?m nh?t trong nh?ng tnh khc c?a nh?c s? PD, ??i v?i nhn quan gi?i tr? chng ta by gi? ?i khi qu ?y m?, qu tuy?t v?ng. Nh?ng ??y l h? ch? nhn th?y ph?n ca t? c?a cc bi ht, cn ti, ti l?i th?y ? l nh?ng dng nh?c ??p nh?t trong s? nghi?p sng tc c?a PD.

M?t chu?i nh?ng tr?n tr? tnh yu n?i ti?p nhau, ? c qu nhi?u suy t?, d?n v?t ?? r?i k?t thc b?ng Ma thu ch?t, bi th? n?i ti?ng c?a thi s? Php Apollinaire ?y tm ???c m?t ch?n an tr v?nh h?ng trong m?t m? ph?n khng km ph?n ??p ??: Ta ng?t ?i, m?t c?m hoa th?ch th?o. Em nh? cho ma thu ? ch?t r?i, ma thu ? ch?t, em nh? cho ?i chng ta s? ch?ng cn nhn nhau n?a, trn ci ??i ny, trn ci ??i ny

Nh?ng nh?ng t??ng k? ni?m ? ch?t, ? ng? yn, k? ni?m v?n cn tr? v? th?n th?c, giy v trong Thu ca ?i?u ru ??n: Ma thu n?c n?, ti?ng th? di, ti?ng v? c?m, bu?n ru ?i?u ru ??n Lng ta kh?n kh?, ??n m?i mn, bu?n ru ?i?u ru ??n Ta ?i v ta ?i, theo ng?n gi cu?n ta ?i, tri d?t ?y ?, nh? chi?c l ma thu, l ch?t vng kh L?i l m?t bi th? Php n?a c?a Paul Verlaine. Ti ??c bi?t thch ca khc sau ny, v l? nh?ng ca khc tr??c ? nghe nhi?u lc nh?, Thu ca ?i?u ru ??n l m?t ti?ng th? di m?i m?. Hnh nh? ch? nh?ng ?i?u ?ang t?i v nh?ng ?i?u ? qua l duy nh?t ??p khi ??i di?n ci th?c t?i ??ng ??ng tn nh?n ny.

Truy?n th?ng chn chnh khng ph?i l lm l?i nh?ng
g ng??i khc ? lm m l tm l?i ci tinh th?n
? khi?n th?c hi?n nn nh?ng ??i s? ?y!
(Paul Valry)

Ph?m Duy, ng l m?t con ng??i k? l?. Lc x h?i Vi?t Nam n?a ??u th? k? tr??c cn xem m nh?c l d?ng x??ng ca v loi th ng ? lang thang trn kh?p nh?ng n?o ???ng ??t Vi?t theo chn gnh ht ??c Huy, v lm b?n v?i t?t c? nh?ng nhn v?t tn tu?i trong n?n m nh?c Vi?t Nam sau ny nh?: V?n Cao, Hong Tr?ng, Hong Qu, Cung Ti?n, ??ng Th? Phong, Tr?n V?n Kh, v.v. ng ? quy?t con ???ng x??ng ca v loi ?, kh?i ?i t? ch? c? b?n nh?t: nui s?ng gia ?nh b?ng m nh?c.

ng l nh?c s? ??u tin v duy nh?t ???ng th?i s?ng ???c v s?ng t?t b?ng ngh? nh?c: mua nh, mua t, nui con, th?y ??u b?ng nh?ng ho?t ??ng m nh?c c?a mnh. Khi nh?ng ??a con ng l?n ln, nh?ng Duy Quang, Thi Hi?n sau ny, ng c nh?ng nh?c ph?m cho ring nh?ng ng??i con c?a mnh. V nh?ng bi ca vi?t cho tu?i th?, tu?i mai ny ??n by gi? v?n n?m trong top nh?ng bi ca hay nh?t. Kho?ng cu?i c?p 1 ??u c?p 2, ti c m?t b?ng nh?c ch?ng 20 bi ca vi?t cho tu?i th?: ng tr?ng xu?ng ch?i, Ch b b?t ???c con cng, Th?ng B?m, B b?t d?, ??t l trn sn Nh?ng m ci tm h?n ng c? non c?a ti lc ? khng h?o nh?ng mn ny l?m, ch? khi l?n ln r?i m?i bi?t nh?ng ca khc ny ph h?p v?i l?a tu?i nh? th? no.

Cn lc ? th ? b?t ??u thch nh?ng bi ca cho tu?i mai r?i . Trong t?t c? nh?ng tc gi? sng tc cho tu?i nh?, ti ch?a th?y ai vi?t ???c hay nh? PD, nh?c ?i?u sinh ??ng, ca t? r?t d? th??ng. Nh?t l nh?ng ca t? vi?t cho tu?i mai, ci tinh t?, lng m?n kn ?o ? b?t ??u xu?t hi?n, ?ng nh? v?a vo tu?i ?y: Xin cho em, m?t chi?c o di, cho em ?i, ma xun t?i r?i. M?c vo ng??i r?i ra, ng?i l?y cho m? cha, hng l?a l th?m dng ti?u th? Xin cho em m?t m? tc di, cho em ph?i ngoi hin n?ng r?i. R?ng m?t vi s?i thi, cn l?i m?t con su?i, dng m??t m bung xu?ng chm vai Cng v? sau, nh?ng ?nh h??ng c?a ha m ph?i kh M? ? th?y r trong nh?c PD, ng vi?t nh?ng b?n dn ca m?i cho tr? em trn n?n ti?t t?u nhanh, si ??ng, v nhi?u bi?n ha h?n. M?i l?n nghe l?i nh?ng b?n nh?c cho tu?i mai ny, ti lun r?t thch ph?n ha m r?n rng, si n?i bn d??i.

Ch? c hi?n t?i l khng d?t!
(Schrodinger)

Nh?ng t??ng sng t?o lun ??n m?t cch b?t ch?t, cp nh?t ?? ??n m?t lc n tr? thnh nh?ng thay ??i trong xu h??ng, phong cch. T? nh?ng n?m 70 tr? v? sau, nh?c c?a PD chuy?n theo m?t h??ng m khng ph?i ai c?ng hi lng. M?t s? t? b?o r?ng: ?, PD, ng ta ?u cn nh? tr??c!. D? nhin ti c?ng thch PD lc tr? h?n, nh?t l nh?ng n?m 60, khi nh?c thu?t ? ??t ??n ch? chn mu?i, v nh?ng ph?n ha m ph?i kh c?ng ? ???c tinh luy?n.

? l lc ng cn ch?a b? cu?c ??i d?n v?t ??n m?c nh?c ph?i nhu?m mu suy t? tri?t l. Nh?ng t? nh?ng n?m 70, m nh?c c?a ng ? chuy?n theo m?t h??ng thm tr?m h?n, bc h?c h?n, v th? hi?n ??y ?? h?n nh?ng g ???c tch l?y, cp nh?t l ng. V?i nh?ng g ng ? ??t ???c, vi?c b?t ng ph?i l?p l?i chnh mnh, ph?i sng tc nh?ng ca khc ??nh cao nh? lc tr??c l ?i?u khng th?. Nh?ng ?i?u ? c?ng khng c ngh?a l PD ? b? t?c, c?n ngu?n trong nh?c h?ng, ch? c m?t ?i?u nh?c c?a ng ngy cng t cho cng chng, m cng cho ring b?n thn ng. Phm nh?ng ci ??t ??n ??nh cao th t? quay vo chnh mnh v?y! Sau ?y, chng ta s? ti?p t?c cng cu?c c?i ng?a xem hoa ?? ?i?m qua Th?p m?c ng?u ?? t?c m??i bi ??o ca.

V? sau, ngh? s? PD cn ti?p t?c lm giu cho gia ti m nh?c c?a mnh b?ng 10 bi Thi?n ca, 10 bi Rong ca. Nh?ng ca khc ny ???c sng tc khi ng ? ??nh c? lu n?m ? M?, nhi?u bi th? hi?n ??c m? h?i h??ng t? r?t s?m nh?: H?n em n?m 2000. Tr??c ?y ti ch? ???c bi?t m?t ph?n nh? trong nh?ng ca khc sng tc sau ny c?a ng. Sau ny nghe k? l?i c th? th?y, nh?ng ngu?n c?m h?ng l?n cho cc ca khc ny ? khng cn n?a, cc giai ?i?u ph?n l?n l nh?ng tr ch?i m thanh c?a ring tc gi?, m?t s? r?t ?ng nghe, nh?ng nhn t?ng th? nh?ng tc ph?m ny khng cn ??t ??n ??nh cao nh? tr??c.

m nh?c l m?t s? kh?i th?
l?n h?n m?i n?n lun l.
(Beethoven)

Vi?t ??n ?y, khi c? g?ng h? th?ng ha, chia l nh?ng sng tc c?a nh?c s? PD (s? phn chia ny m?t ph?n d?a trn s? t? phn lo?i c?a tc gi?), ti m?i nh?n ra r?ng lm nh? th? v hnh chung ? b? qua nhi?u ph?n sng tc quan tr?ng c?a nh?c s?. PD ng c nhi?u sng tc khng ??n thu?n c th? chia vo m?t h?ng m?c no c? th?, h?n n?a nhi?u sng tc l? l?i c gi tr? ngh? thu?t quan tr?ng. V v?y ? ph?n ny chng ta l?i th?p di, ?i tm b? khuy?t nh?ng thi?u st trong 7 bi vi?t v?a qua.

C r?t nhi?u ca khc nh?c ngo?i qu?c chng ta ?ang ht c ph?n l?i Vi?t do ngh? s? PD ??t, v nhi?u khi chng ta ???c bi?t ph?n l?i Vi?t ny tr??c khi ???c bi?t nguyn tc. Trong s? nh?ng bi ca ny c nh?ng b?n nh?c c? ?i?n ph??ng Ty: Dng sng xanh (Le beau Danube bleu), Tr? v? mi nh x?a (Retour Soriento), V? n? thn g?y (La Cumparsita), D? khc (Serenade) M?t s? l nh?ng bi dn ca cc n??c hay nh?c Php, M?: Clmentine, Khi x?a ta b (Bang bang), Em ??p nh?t ?m nay (La plus belle pour aller danser), Gin thin l ? xa (Scaborough fair), If you go away (Ne me quitte pas), H?i ng??i tnh Lara (Chanson de Lara) v r?t nhi?u nh?ng bi khc.

Trong nh?ng ca khc giai ?o?n ??u c?a ng, nh?ng ca khc dn ca m?i, ti ??c bi?t l?u m?t s? t ca khc c giai ?i?u r?t c? knh, nt tn k? ?n tng ?i ?u m?t. Trong s? ? c Thu chi?n tr??ng v Chinh ph? ca. Nghe nh?ng ca khc ny chng ta c c?m gic ???c th??ng ngo?n l?i nh?ng gia ti m nh?c c? ? th?t truy?n, khng cn ai bi?t ??n n?a. Ci bi?t ti sng t?o c?a ngh? s? PD l lm ra nh?ng ci m?i ch?a ai c, th m?t bi?t ti khc, trong nh?ng ca khc ny, l hnh dung l?i nh?ng ci c? m c?ng khng ai cn nh?. C l? ??n m?t lc no ?, mu?n c m?t hnh dung v? m nh?c c? truy?n Vi?t Nam, chng ta ph?i nh? ??n nh?ng bi nh? th? ny ch?ng?

Trong s? nh?ng ca khc giai ?o?n ??u c?a nh?c s? PD, c m?t ca khc r?t ?ng ?? : o anh s?t ch? ???ng t ph? th? bi th? n?i ti?ng ??i tm hoa sim c?a H?u Loan. Lin quan ??n bi th? ny l m?t ??i ng??i ?y ??a, H?u Loan l m?t ph?n c?a v? n Nhn v?n giai ph?m ngy tr??c, h?n ph?i c lc no l?ch s? l?t l?i v? n ny, v?i nh?ng l?i xin l?i v cng nh?n chnh th?c. Ring v? ca khc ny, ?y l m?t ??nh cao trong nh?c thu?t c?a PD, khi nh?, m?i l?n nghe ca khc ny l ti l?i c c?m gic gi r?n r?n trn m? vng C ??n h?n 3, 4 ca khc cng ph? nh?c bi th? ny, nh?ng ch? m?i b?n nh?c c?a PD l ?ng nh? (nh?ng b?n khc cn ch?a thot ra ???c th? lo?i bolro r? ti?n, ?n ca nh?c nh?u.

C m?t s? bi ht hi?n nay chng ta ???c bi?t qua ph?n l?i ? s?a ch?a c?a chng. M?t s? bi ht ph?n nh?c r?t hay sng tc trong khng chi?n 9 n?m v? sau b? nh?c s? PD s?a l?i l?i, ph?n nhi?u l v nh?ng l do chnh tr?. Nh? Bao gi? anh l?y ???c ??n Ty th??ng ???c bi?t d??i ci tiu ?? Qu ngho hay Ti?ng ht trn sng L ? ???c ??i thnh Ti?ng ht trn sng. Tuy v?y, hai bi ht ???c gi?i thi?u ? ?y ??u c ph?n l?i m?i kh hay, nh?t l bi Qu ngho.

Khi cn b, M? b?o:
l?n ln ?i lnh, con s? lm t??ng,
l?n ln ?i tu, con s? lm gio ch?.
ng ? so?n nh?c v tr? thnh Ph?m Duy!
(ph?ng theo Picasso)

K?t thc sri 9 bi vi?t v? nh?c s? PD ny, c l? khng th?a n?u nh?c l?i r?ng PD x?ng ?ng l nh?c s? v? ??i nh?t trong n?n m nh?c Vi?t Nam t? c? ch kim, m ch?a m?t nh?c s? theo sau no bn gt ???c. Khng th?a khi hi?n t?i ch? c kho?ng vi ch?c ca khc c?a ng l c trong danh sch nh?ng b?n nh?c ???c php l?u hnh. Trong tnh hnh m nh?c ? kh ngho nn hi?n t?i, vi?c c?m khng ph? bi?n nh?ng ca khc c?a ng l m?t t?n th?t l?n cho cng chng yu nh?c, khi h? ch? ???c bi?t m?t V?n Cao ch? v?i m??i m?y ca khc n?i b?t, m?t Tr?nh Cng S?n v?i r?t nhi?u ca khc ?ng yu v? ngn t? nh?ng khng m?y phong ph v? nh?c.

PD, tc gi? m?t gia ti t?m g?i v?i ci tn Ngn l?i ca, l kho?ng 1000 tc ph?m phong ph v? m nh?c, tn k? v? ngn t?, mang nhi?u phong cch, nhi?u m?ng n?i dung ?a d?ng khc nhau. Ngn l?i ca, ??c s?c nh?t ph?i k? ??n nh?ng bi dn ca m?i, ?em l?i s? h?i sinh cho dn nh?c Vi?t Nam, khng ph?i l nh?ng th? nh?i dn ca hay tn c? c??ng duyn nh? chng ta c hi?n nay. ? l nh?ng bi nh?c hng trong khng chi?n 9 n?m, nh?ng bi tnh ca qu h??ng tuy?t ??p. Ti?p ??n n?a l nh?ng b?n nh?c tnh b?t h?, nhi?u bi chng ta, v ? nghe qu nhi?u, qu quen tai: Cy ?n b? qun, Em b qu m khng bi?t ? l c?a ng, khng bi?t chng c gi tr? nh? th? no ch?ng? ? l nh?ng b?n du ca, tm ca, tm ph?n ca, ??o ca, rong ca, thi?n ca, v nh?ng b ca, nh?ng bi ca vi?t cho tu?i nh? ? l hai tr??ng ca: Con ???ng ci quan v M? Vi?t Nam, v? sau tc gi? cn c thm m?t tr??ng ca Hn M?c T?. ? l nh?ng tc ph?m Minh h?a Ki?u, H??ng ca sng tc sau ny.

Nh?c PD, v?i ti khng ph?i ch? l nh?ng k? ni?m m nh?c lc nh?, ? cn l m?t m?ng khu?t trong n?n ca khc VN khng nhi?u ng??i bi?t ??n gi tr?. Nh?c PD l n?i ti b?t ??u bi?t cch l?ng nghe nh?ng giai ?i?u ng? cung, nh?ng ci chnh l b?n ch?t con ng??i ?ng mnh. Nh?c PD l ?n d? v? nh?ng gia ti VN b? ?nh m?t, b? qun lng v nh?ng l do chi?n tranh, chnh tr?, x h?i nh?ng l do khng ??ng v?ng tr??c gi tr? ngh? thu?t tr??ng c?u. Nh?c PD l ?n d? khc bi?t, d?n v?t v? nh?ng ngho nn v phong ph, t?m th??ng v sng t?o, bao ??ng v tinh t?, cng m?t lc, trong t?t c? nh?ng g g?i l chng ta, con ng??i VN. ?? k?t l?i sri vi?t v? nh?c s? PD, m?i cc b?n nghe m?t ?n d? b?ng m nh?c khc, Cnh hoa tr?ng, ca khc k? chuy?n nng tin v tnh yu, lm huyn no Thin ???ng m b? ?y xu?ng tr?n gian l?nh l?o.

Comments are closed.