Bá Thụ Đàm

Thơ Bá Thụ Đàm

Phụ nữ đánh nhau Khác với đàn ông, phụ nữ – lúchọ đánh nhau, thì người nàyluôn bám vào – sự không phòng vệcủa…