Bùi Việt Sỹ

Trăng không in bóng (kỳ 9)

Tiểu thuyết của Bùi Việt Sỹ 13 Mưa mỗi lúc nặng hạt. Cái gạt nước phải làm việc hết công suất mà mặt kính…

Trăng không in bóng (kỳ 8)

Tiểu thuyết của Bùi Việt Sỹ 11 Quá nửa đêm, xe tới trạm gác. Một chiến sĩ giơ cờ đỏ ra hiệu cho xe…

Trăng không in bóng (kỳ 7)

Tiểu thuyết của Bùi Việt Sỹ 10 Chiếc xe com-măng-ca quân sự chở đồng chí sĩ quan cao cấp và Lài lao thẳng về…

Trăng không in bóng (kỳ 6)

Tiểu thuyết của Bùi Việt Sỹ 8 Hồng quân Liên Xô tiến như vũ bão. Ngày quét lũ phát xít ra khỏi đất nước,…

Trăng không in bóng (kỳ 5)

Tiểu thuyết của Bùi Việt Sỹ 6. Bất đầu từ đầu nhỉ? Ivan tự hỏi mình. Nước Nga Soviet tham gia thế chiến thứ…

Trăng không in bóng (kỳ 4)

Tiểu thuyết của Bùi Việt Sỹ 4 Trở lại chuyện “các hạt giống đỏ” Việt Nam sang tu nghiệp ở đây, chuyện vui cũng…

Trăng không in bóng (kỳ 3)

Tiểu thuyết của Bùi Việt Sỹ 3 Ba ngày sau, vào khoảng 8 giờ tối thứ tư, cô Anna lại đưa thầy Ivan Ivanovitch…

Trăng không in bóng (kỳ 2)

Tiểu thuyết của Bùi Việt Sỹ 2 Khoảng 10 giờ tối thứ bảy của tuần thứ ba đoàn sang đây, chuông điện thoại của…

Trăng không in bóng (kỳ 1)

Tiểu thuyết của Bùi Việt Sỹ (Trích) 1. Đầu những năm 80 của thế kỷ XX, theo văn bản thỏa thuận, phía Đảng Cộng…