Connie Hoàng

Năm bài thơ của Richard Brautigan

Bản dịch của Connie Hoàng & Thận Nhiên Một tấm bưu thiếp từ Phố Tàu Người Tàu hút thuốc phiệntrong phòng tắm.Tất cả vào…