Đàm Hà Phú

ông Năm Vui

Đàm Hà Phú ông tên Năm chớ không phải thứ Năm, nếu đúng theo thứ tự miền nam thì ông phải thứ sáu, nhưng…

đôi ba đồng bạc

Đàm Hà Phú hẻm nhỏ, lại cụt, có 53 nóc nhà. 53 nóc nhà nhưng mà tới gần trăm hộ dân, do có mấy…