Khuất Đẩu

Nhớ thương Hồ Tịnh Tình

Khuất Đẩu Hồ Tịnh Tình (Hồ Thanh), sinh 1944, tại Huế, mất ngày 7/8/2021. Là một người khuynh tả, sau 1968 ra Bắc với…

Kiếp sau mơ làm Chử Đồng Tử

Tạp bút Khuất Đẩu Phật dạy rằng có vô số lượng kiếp, và tôi đang sống đây là kiếp người, lẽ ra cũng đáng…

Sài thành, tứ đại danh ca

Tạp bút Khuất Đẩu Nghe tin nữ danh ca Lệ Thu qua đời, tôi bỗng nhớ hai câu thơ trong bài Long thành cầm…

Những tháng năm cuồng nộ (kỳ 3)

Tiểu thuyết Khuất Đẩu NGƯỜI GIỮ NHÀ THỜ HỌ Chương 3 Tiếng sấm rền Cái bản tin dựng bằng đất quét vôi trắng được…

Càng già càng nhớ mẹ

Tạp bút Khuất Đẩu Mẹ ơi! Khi viết những dòng chữ hư ảo này gửi vào thinh không, con đã tám mươi tuổi rồi…

Lại bàn về cái sự nói láo

Tâp bút Khuất Đẩu Nói láo cùng một nghĩa với nói dối. Nhưng từ láo nghe “đã” hơn từ dối. Cho nên tuy là…

Nói láo, nghe láo

Tạp bút Khuất Đẩu Nói láo mà chơi nghe láo chơi Tản Đà (dịch thơ Vương Ngư Dương) Những người cỡ tuổi tôi không…

Chào tám mươi!

Khuất Đẩu Xin chào tám mươi năm cuộc đời! Xin chào bốn phần năm thế kỷ dông bão đã qua! Xin chào những ai…

Quê ngoại của các con tôi

Tạp bút Khuất Đẩu Tôi không đủ đức tính ngang tàng và bạo mồm bạo miệng như nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn, để có…

Để tang cho sách

Tạp bút Khuất Đẩu Bà tôi thường than thở, hết một nửa cơ nghiệp của nhà này đã tan tành theo sách. Một nửa…

Quê hương tôi xứ dân Hời

Tạp bút Khuất Đẩu Quê tôi, một miền quê thuần nông, nghèo nhưng không đến nỗi đói, nằm cạnh sông Kôn, con sông lớn…

Trên đồi cao

Truyện Khuất Đẩu Truyện như thể đồng thoại, viết cho đám trẻ con có tên là Con Người. Những con người vĩnh viễn trẻ…

Thầy giáo vỡ lòng của tôi

Tạp bút Khuất Đẩu Cho đến giờ tôi cũng chẳng biết thầy tên gì, chỉ nghe trong làng gọi là ông giáo Ba. Ở…