??c k?ch L? Ki?u

Ng??i ??c: Khu?t ??u

M?

K?ch l m?t t? Hn Vi?t. Theo ??nh ngh?a c?a ?o Duy Anh, l r?t m?nh. Nh? m?t c?n ??a ch?n t?o nn nh?ng ??t gy, nh?ng h? su.

T? ?, k?ch ???c dng ?? g?i nh?ng tu?ng ht, nh?ng tu?ng ??i.

Tri ??t l m?t tinh c?u. M?i v? k?ch l m?i ti?u tinh c?u. V tc gi? chnh l m?i ti?u th??ng ??. Nh? cha trong Kinh Thnh, tc gi? t?o ra nh sng v bng t?i, t?o ra gi v m?a, t?o ra khng kh v sau cng t?o ra nhn v?t. Nhn v?t ???c tc gi? ci ??t ??nh m?nh. Nh?ng ??nh m?nh nng ?? nhau, va ??p vo nhau t?o nn nh?ng s? ph?n. T?t c? nh?ng chuy?n ??ng m th?m ?y lm nn k?ch.

V? k?ch ???c coi l thnh cng khi t?o ???c nh?ng d? ch?n trong h?n ng??i xem sau khi ? cho h? th?y nh?ng ??t gy, nh?ng h? th?m.

Nh?ng n?u v? k?ch ???c vi?t m ch?a ln sn kh?u, th v?n ch? l m?t tinh c?u ch?a chuy?n ??ng. Chng n?m im trn gi?y nh? c cng cha ng? trong r?ng ch? hong t? ??n th?c d?y. Hong t? ?y l ??o di?n. Anh ta dng bn tay k? ?o c?a mnh nh? ph thu? h phong hon v ku g?i m binh, lm chuy?n ??ng nh sng, bng t?i, gi m?a v nh?ng nhn v?t. V? k?ch c da c th?t tr? nn s?ng ??ng l nh? anh.

Hi?u nh? th? ?? th?y r?ng t? tim c ng??i vi?t cho d l ti?u th??ng ?? c?ng ph?i c?n c nhi?u c? may m?i c th? ??n ???c v?i ng??i xem.

Trn cc sn kh?u Vi?t Nam, c r?t t c? may nh? th?. Th ?nh ph?i ??c v?y.

??c nh? th? no? ??c m?t cch ? h? nh? ??c m?t thng bo? H?ng! ??c nh? m?t cht tnh b b?n, c?ng h?ng! Ph?i ??c nh? m?t ??o di?n c ti ?ang d?ng k?ch. T?c l ph?i lm cho v? k?ch chuy?n ??ng, ph?i ?nh th?c nh?ng con ch? ?? n pht ra ti?ng ni. V ph?i nghe b?ng su gic quan, trong ? gic quan th? su l v cng c?n thi?t. Nh? Kim Thnh Thn nghe Ty S??ng k. Nh? Bi Ging nghe Malentendu.

Ti c?ng tin l mnh ?ang nghe nh? th? tr??c nh?ng ti?u tinh c?u c?a L? Ki?u.

Th?c d?y ?i K? ph c?u!

K?ch ???c vi?t n?m 1969, sau M?u Thn ?ng m?t n?m. C? cho l vo nh?ng ngy gi? ??u c?a hng v?n con ng??i ? ch?t oan ?? lm nn m?t ti?ng n? l?n cn h?n bom nguyn t?. Chi?c c?u tuy khng g?i tn nh?ng ai c?ng bi?t l c?u Tr??ng Ti?n. Cy c?u y?u ?i?u th?c n? ??a nh?ng b? vai nh? gi?y m?i b?c qua hai b? sng H??ng, con sng nh? ki?m d?ng tr?i xanh d??i m?t nhn Cao B Qut.

Cy c?u cn l m?t ni?m kiu hnh nh? m?t nt my cong v? trn tm h?n Hu?.

V?y m c k? mu?n ph, dm ph!

K? ?y l Trung, t? tr??ng ??c cng, l ng??i t?ng l?n ln bn b?n sng ?y, t?ng t?m d??i chn c?u kia. Trung cn l b?n c?a Min m?t th??ng binh ngu? m m?t v ? t?ng th?m yu Kim, ch? c?a Min, t?ng bi?t V?n ch?ng c?a Kim, t?ng lui t?i ?? hu? coi m? Kim nh? m?. Anh cng ??ng ch ch?n ?ng ngi nh thn quen ?? lm n?i xu?t pht cho cu?c tn st m?t cy c?u.

Khi bi?t ???c nhi?m v? c?a anh, Kim v Min ra s?c c?n ng?n. Nhn danh tnh b?n, m?t th?i ? r?t lng m?n cng ?m ? ht bi Chi?u vng d??i n?ng vng ?? t??ng t? m?t ng??i con gi, Min ? tranh lu?n v?i Trung, quy?t li?t ??n n?i, ngy mai, khi nghe tin c?u gy, n?u ti cn s?ng, ti xem nh? c?u ? ch?t. Nh?ng Trung v?n kh?ng ??nh l c?u ph?i b? ph hu?. ?? chi v?y? ?? ng?n ???ng ti?n qun c?a ??ch? Khng! ?? xc tn b?n h? c m?t ? thnh ph? ny v ?? cho th? gi?i bi?t ???c s?c m?nh c?a h?. Cu?c chi?n th?c gi?a hai ng??i m?t th?i l b?n d? d?i khng km nh?ng cu?c ??u ki?m hay ??u sng. Cu?i cng k? m lo nh?ng sng su?t ? thua k? sng m?t c s?c m?nh m qung.

Cy c?u ? b? gi?t s?p. V Trung ? ch?t cng v?i cy c?u.

G?n m?t ph?n t? c?a v? k?ch, tc gi? ?? Trung kh?c nh? vo qu kh?, h?n th hi?n t?i, nh?ng l? m?t ?i?u l Trung khng thuy?t gi?ng v? t??ng lai, m?t t??ng lai mu h?ng nh? ta th??ng nghe th?y t? mi?ng l??i c?a nh?ng ??a con mang g??m ?ao v? xm lng. T? l?i ni, t? c? ch?, r?n v l?nh nh? thp sng. Tr??c m?t ng??i ch? huy v ??ng ch t, Trung c v? s?ng s?ng cao ng?o c?a m?t k? m l?p tr??ng ? ???c trui rn trong l?a ??n. ? ?y ta th?y s?c m?nh c?a ngu? tn ? th?ng p ??o nh?ng mong manh y?u ?u?i c?a tm h?n.

Trung cho th?y d??i m?t nhn c?a c? hai pha, tm h?n anh ? ho th?ch. M?t tm h?n cn chai c?ng h?n c? Martha trong Malentendu c?a Camus.

N?u Trung cn s?ng tr? v? hay b? t? th??ng v ch?t n? th ton b? nh?ng s? ki?n, nh?ng nhn v?t ch? l v?t ch?ng, ng??i ch?ng ?? tn vinh l anh hng c?a pha bn kia, hay ?? k?t t?i l k? ph ho?i c?a pha bn ny.

Nh?ng, qua l?i ni h?n h?n c?a ng??i ch? huy b? th??ng tr? v?, ch?ng nhn cu?i cng c?a cu?c m st, ta b?ng th?y dung nham c?a s? th?t ?ang tro ln sau ti?ng n? l?n. Nh? ?m b?ng sang ngy. Nh? ch?t b?ng thnh s?ng. T?t c? ? quay ngo?t 180 ??.

Gi?t mnh nh? l?i m?t ph?n t? v? k?ch, ta th?y Trung ?ng k?ch. Anh ?ng k?ch tr??c Min, tr??c Kim, tr??c ??ng ??i. ?ng k?ch qu gi?i. Khng ai c th? moi ra l?i no, c? ch? no ?? xc tn anh l k? s? ch?t theo cy c?u. V?y m ch? m?t l?i nh? tr?i tr?ng c?a ng??i ch? huy, pha bn kia khng th? tn vinh anh l anh hng, pha bn ny khng th? k?t n anh l k? ph ho?i.

Anh l k? tu?n ti?t.

Anh ch?t theo cy c?u nh? tr??c ? anh ni v?i Min, ti cn thn thi?t cy c?u h?n c? c?u. T? m?t k? tm h?n t??ng ch?ng ho th?ch, b?ng tr? nn nng ?m v s? ph?c sinh c?a m?t tm h?n ??m ?u?i.

Ci quy?t ??nh bi trng ?y khng ph?i b?ng d?ng m c. N bng n? trong tm h?n Trung khi ???c bi?t cy c?u s? b? ph ?? gy m?t ti?ng vang l?n trn ton th? gi?i sau khi cu?c t?ng t?n cng ? b? th?t b?i. Trung ???c ch?n, cn h?n th?, t? nguy?n tr? v? ?? lm ci vi?c m tr??c khi ln ni anh khng h? ngh? ??n. Anh v?n t??ng lm cch m?ng l lau r?a khun m?t Hu? ? nh?p nh?, x?u x v bn tay lng l c?a ngo?i xm, ?? gi? cho nt my cong ?y ??p h?n, t ?i?m cho x? Hu? thm yu ki?u l?ng l?y.

Ci ch?t c?a anh chnh l m?t th?c t?nh sau nh?ng ?m di ng? nh?n. N cn l m?t l?i t? t?i v?i nh?ng ng??i thn quen c?, l s? ?o?n tuy?t d?t khot v?i nh?ng ng??i b?n m?i, m?c d d??i m?t h?, tr??c ? anh l m?t anh hng. Ci ch?t c?a anh b?ng d?ng bi trng h?n c? Kinh Kha. V sao? V Kinh Kha cn c c? ba ngn tn khch ti?n ??a bn b? sng D?ch, cn t? ???c ci ho kh trn sng l?nh v?i nh?ng cu ht lm tc trn ??u tn khch d?ng ng??c. Cn Trung l?ng l?, m th?m. M?t mnh mnh bi?t, m?t mnh mnh hay. Khi b?i ??n ??t ch?t n? vo lng c?u, tri tim Trung ch?c ??p d? d?i. Cy c?u bnh yn m l?y anh nh? ? m anh su?t c? th?i th? ?u. Lc ny anh nh? m?t ki?m khch, m?t tay m ch?t ng??i yu, m?t st m?t, mi st mi, m?t tay ?m cy ki?m bn ngt t? pha sau, xuyn qua tim nng v xuyn qua tim mnh!

T? trong su th?m, nhn v?t Trung cho ta th?y v?n cn ch?t ng??i. Cn r?t nhi?u. M?t ng??i dm ch?t v?i nh?ng g mnh d?u yu cn ng??i h?n m?t ng??i s?ng th?p hn v?i nh?ng g m mnh c?m ght. Ch? m?t ci ch?t nh?ng d??i hai m?t nhn, m?t bn cho Trung l k? ph?n b?i, m?t bn c th? g?i Trung l k? chung tnh.

??c t?i ?y ti b?ng nh? ??n phim c?u sng Kwaii. Nh? vin thi?u t cng binh ng??i Anh. ng ta bi?t r?ng cy c?u c?a mnh ???c d?ng nn b?ng mu v n??c m?t s? b? qun du kch ??ng minh ph hu?. Bi?t tr??c ci ch?t c?a cy c?u m v?n mi?t mi lm ngy lm ?m khng ph?i v khu?t ph?c tr??c s? b?o tn c?a vin thi?u t Nh?t. M lm, v danh d? c?a m?t qun nhn ng??i Anh. Lm, ?? r?i cng ch?t v?i cy c?u. Ch?t nh? th? c?ng qu? th?t bi trng.

Cn m?t nhn v?t khc, c ??ng nh? m?t gi?t mu kh. ? l m? Kim, m?t ng??i ?n b cm (hay b?ng d?ng b? cm?). B ch? ku ln A! A!, nh?ng ti?ng ku qui d? khi nhn nh?ng xc ch?t. B l hnh ?nh t??ng tr?ng c?a Linh H?n Hu?. Tr??c n?i ?au su di khi?n b ho cm, ch? pht ra nh?ng ti?ng ku ??t ru?t.

??c xong v? k?ch, ti m? h? t??ng nh? mnh ?ang ng?i tr??c m?t sn kh?u m nh sng v bng t?i ???c s? d?ng b?i nh?ng k? s? ti gi?i, m?t dn nh?c bi?t r?i vo kho?ng l?ng nh?ng m thanh nhi?u mu s?c, nh?ng nhn v?t ???c th? hi?n b?i nh?ng ngh? s? ?ch th?c, v t?t c? ???c ph php d??i bn tay c?a m?t ??o di?n b?c th?y. Ti nh? trng th?y ng?n l?a c?a cy c?u ? ho thn trong ? c mu th?t c?a Trung. Ng?n l?a ? pha sau v ng??i M? cm ?m y?u, ?en ?a ? pha tr??c. B ??a hai tay ln tr?i ku A!A! trong khi mn t? t? h?. Ti nghe nh? i Tr?i! Oh my God!

Ti?c r?ng ? ch? l gi?c m?. C?ng nh? ti?c r?ng tc ph?m ai ?i?u cho m?t cy c?u ny c?a L? Ki?u ch? l nh?ng trang b?n th?o cho d ? ???c b?n in thnh sch nh? m?t ti?ng th? di.

Con su trong m?t

K?ch ???c vi?t n?m 1972, n?m k k?t hi?p ??nh Paris. ? th?i ?i?m ny cu?c chi?n tranh ? xu?ng thang, m?t s? t binh s? ???c hai bn trao tr?. Nh?ng tr??c ? v sau ?, nh?ng t binh ? Ph Qu?c v?n khng ph?i l t chnh tr? nh? ? Cn ??o. M?t ch?ng m?c no ?, ng??i ta v?n ph?i tun theo cng ??c qu?c t? v? t binh (khng c nh?ng cai ng?c mi?ng lun m?ng ch?i, tay lun ?nh ??p). Bn c?nh nh?ng gim th? ?n ni kh ho nh (g?i t l cc anh) cn c thm nh?ng bc s? m?c o lnh. M?t trong nh?ng bc s? ?y l tc gi?.

Ch?ng ki?n nh?ng ng??i t ?i kht, ?m ?au, th??ng t?t, nh?ng m m?u ?o thot, m?t ng??i ? t?ng tuyn th? tr??c Hypocrate c?m th?y nh?ng n?i ?au m ?, kh?c ch?ng ra nu?t ch?ng vo, nn ph?i vi?t thnh k?ch. Vi?t cho chnh mnh, tr??c h?t, nh? m?t b?ng b t?m th?i tr??c khi c m?t cu?c ??i ph?u. Vi?t, sau ?, nh?ng mong ?? l?i trong v?n h?c m?t nt kh?c cho d khng bng b?y ti hoa nh? Ch? ng??i t? t c?a Nguy?n Tun, nh?ng v?n l m?t v?t kh?c c?a l?ch s?.

Ci t?p th? v?i h?n 500 con ng??i t?m th?i thua m?t vi tr?n nh?ng v?n tin ? chi?n th?ng cu?i cng. D b? giam c?m canh gi? nghim m?t, h? v?n nung n?u m?t ?? v??t thot. K?ch ph?i by ci kht v?ng t? do d??i hnh th?c m?t cu?c tuy?t th?c ?? ??u tranh nh?ng ?i h?i m h? cho l chnh ?ng: th? nh?ng ng??i b? bi?t giam m h? nghi ng? l b? th? tiu. Tr? xc nh?ng ng??i ? b? b?n ch?t khi v??t thot. H? khng cn v? kh ?? chi?n ??u. H? ch? cn ci quy?n t? ch?i ???c ?n. D? nhin l ?? lm reo. Ta ch?ng l? g cch ??u tranh c?a h?. Ch? l? l h? ng?i l gi?a tr?i n?ng chy hay gi?a tr?ng khuya l?nh bu?t ?? che gi?u cho m?t m m?u to b?o. H? m th?m ?o m?t ??a ??o d??i lng ??t di c? tr?m th??c, ?o b?ng c men, b?ng tay khng, ?? ??a c? tr?m ng??i t thot qua bi mn r?i bi?n m?t gi?a r?ng lau lch. Cng cu?c ?y k? ra c?ng kh v? ??i n?u thnh cng. ? l cng cu?c qu?t kh?i gi?a lng qun th, l th?ng tr??c m?i gi?c, l ti?ng n? l?n vang d?i t?n ho ?m Paris.

Nh?ng h? khng thnh cng. Cu?c v??t thot ??y m?u tr v kiu hnh ?y b? nh?n chm trong bi?n mu. 99 con ng??i b? b?n ch?t ngay khi v?a l ??u ra kh?i mi?ng h?m, m?i ch?a th? ???c cht kh tr?i t? do. Ch? c m?t ng??i b? th??ng may m?n s?ng st nh? gi? ch?t. Ng??i m s? ph?n b?ng ???c nung chi?u m?t cch k? l? ?y b?t ??u m?t cu?c tr? th. Khng ph?i nh?ng k? ? vi nh?ng trng ??n ??i lin trn l?ng anh em ??ng ??i, m l k? ph?n b?i ? bn ??ng c? tr?m con ng??i cho ??ch.

K? ?y l ai? L ng??i ?n ng trung nin tn Quy?t, ng??i ? b?ng ??u c k? s? c?a mnh v? ra ci ??a ??o tuy?t m?t ?y, ng??i ? kh??c t? ci ph?n th??ng x?ng ?ng l ???c ?o thot, ng??i cao th??ng ho, ng??i ?? l? ci b?n ch?t ti?u t? s?n kiu b?t khi tuyn b? ch? ra ?i cu?i cng v?i ??a ??o sau cng. V n?u c ch?t th c?ng ch?t nh? m?t thuy?n tr??ng dy d?n ch?t theo con tu c?a mnh sau khi thu? th? ? xu?ng h?t thuy?n c?u h?. Chnh ci lng m?n bi trng ?y ? b? nh?ng ng??i t cn l?i k?t n l ph?n b?i, v sau ? ng ta ? ???c ??a vo tr?i giam khc ?? r?i l?ng l? bi?n m?t.

Ng??i thanh nin su?t ba n?m ?i tm ng ta v?i m?t quy?t tm khng g lay chuy?n: ph?i gi?t ng ta b?ng ???c ?? gi?i oan cho nh?ng linh h?n c?a nh?ng ng??i ? ch?t. ? tm l ph?i g?p. Ng??i thanh nin ? g?p ng ta n?m ng? tr??c c?ng tam quan m?t ngi cha nh? c t?ch. Mu ku tr? mu, ??u ku tr? ??u. Anh ta ? gi?t ???c ng??i k? s? sau khi ? tr?ng ra nh?ng b?ng ch?ng khng th? ch?i ci c?a s? b?i ph?n.

K? ph?n b?i ? ph?i ??n t?i nh?ng cu chuy?n ch?a ph?i ? h?t. V nh? th? th c khc g nh?ng cu?c tr? th nhm chn trong nh?ng phim ki?m hi?p. Ci ?ng xem c?a v? k?ch ny l m?t tri c?a cu chuy?n, l th?y v?y m khng ph?i v?y. C?ng nh? Trung k? ph c?u, th?c ra l k?, b?ng ci ch?t c?a mnh, ? b?c m?t cy c?u m?i n?i nh?ng tm h?n ??ng ?i?u.

? ?y, k?ch l m?t b m?t ???c gi kn b?i nhi?u d? ki?n. Ng??i xem gi?ng nh? nh?ng nhn v?t trong Qun c? hnh c?a G. Grass. M?i ng??i ???c pht cho m?t c? hnh, m?t con dao. C? th? m bc v?, m b?m v?m cho ??n khi n??c m?t n??c m?i lng thng, n?i khng ln m nhau hn, m nhau khc.

Ci l?p v? l?a vng ng bn ngoi l cu?c ??i tho?i ng?n gi?a m?t ch ti?u v?a m?i nh?p mn, hy cn nh?ng nt tr? con ngy ng c?a th? t?c v?i m?t ng??i ?n ng tr?n t?c l?i ni ra ton nh?ng l?i c?a nh Ph?t. Ci v? ?y ku l?o r?o ?i cht, ch?ng c g l mi v? h?ng n?ng ??c tr?ng c?a c? hnh.

L?p v? th? hai l cu?c g?p gi?a ng??i ?n ng v ng??i thanh nin. Ng??i ?n ng ch?a nh?n ra ng??i thanh nin, nh?ng ng??i thanh nin th bi?t ng ta qu r. ng ta tn Quy?t, ng??i m anh ta ki?m tm ?? k?t thc cho m?t m?i h?n th. Khi nghe ni ??n h?n th ng ta li?n nh?n ra anh ta ? t?ng l ng??i t nh? ng, nh?ng ng??i cng ch h??ng cng l t??ng ? tr?i t A trn ??o Ph Qu?c. L? ra h? ? m ch?m l?y nhau m?ng m?ng t?i t?i, nh?ng gi?a h? ? c m?t con dao gi?u s?n trong o c?a ng??i thanh nin. ??n ?y ng??i xem ? ch?c m?t ?i?u r?ng, ?y chnh l c? hnh ch? khng ph?i c? khoai ty.

Nh?ng v?n ch?a th?y mi h?ng. Ph?i ??n l?p v? th? ba m?i th?y. ? l m?t l?p v? ? ng? mu h? th?i, d?y ln m?t mi kh ch?u, v?a cay v?a chua, mi c?a m?t l?p tu?ng ? c?. Sn kh?u chuy?n c?nh b?ng cch s? d?ng nhu?n nhuy?n nh sng v bng t?i, ??a ta tr? l?i ba n?m tr??c. C?nh hng tr?m t binh tuy?t th?c v bi?u tnh ng?i ?? ?i tr? xc nh?ng ng??i b? b?n ch?t. Ng??i ch? huy, tn N?m, ??a ra nh?ng yu sch r?t c??ng quy?t nh?ng c?ng r?t n ho. M?t ng??i cho d l ? b? t??c kh gi?i, b? nh?t th?i lm ng??i thua cu?c, v?n b?ng l?i ni ??nh ??c ch?ng t? mnh x?ng ?ng l ng??i ch? huy, thay m?t c? 500 con ng??i, hin ngang ??ng th?ng, m?t ??i m?t v?i k? ??ch.

Tr??c m?t cu?c ??u tranh b?t b?o ??ng v ???c ?i?u khi?n b?i m?t ng??i c t? cch, ban gim th? c?ng ? t? ra l nh?ng qun nhn c gio d?c. H? ? tr? l?i m?t cch ho nh tuy khng km ph?n c??ng quy?t. ? n?i t??ng ch?ng ch? c g?y s?t b?c cao su, ch berger, nh?ng khun m?t l?m l, khng ng? l?i ???c nghe nh?ng l?i ??i ?p khn ngoan kn k? nh? nh?ng nh ngo?i giao trong cc cu?c ?m phn lu di m?i m?t. Ta b?t ng? c?m ???c ci v? ng?t t ?i trong ci cay n?ng c?a c? hnh.

L?p v? ti?p theo ? b?t ??u lm ta cay m?t. Nh?ng ng??i t ?ang m th?m t? ch?c cu?c v??t thot. Ci c?nh s? d?ng quy?n khng mu?n ?n c?a b?n h? ch? l b?c mn lm b?ng 500 con ng??i ng?i ?? che gi?u nh?ng l?p ??t ??ng trong thng phn ???c chuy?n ln t? h? su. M?t ??a ??o di g?n 100 mt s?p hon thnh. Nh?ng n?u m? mi?ng h?m th t?t c? s? ph?i ?i qua m?t bi mn, t?c l t? st.

M?t cu?c tranh lu?n gay g?t gi?a anh N?m v ng??i thanh nin, tr??ng ton ?o h?m. Ng??i thanh nin si n?i mu?n v??t thot b?ng b?t c? gi no. N?u ph?i hy sinh 50 c?ng ? l m?t chi?n th?ng. Nh?ng anh N?m th khng, m?t ng??i c?ng khng. D c ph?i l?p l?i h?m ?? b?o ton b m?t, l?p vi lun bao nhiu cng s?c c?a c? tr?i A, ng v?n c? lm. Sau cng, theo l?i ng??i ?n ng tn Quy?t, n?u ko di thm 6 ti?ng th m?i vi?c s? hon thnh tr?n v?n. Ng??i ch? huy ? ch?ng t? ti lnh ??o c?a mnh khi thuy?t ph?c ???c ban ch? huy tr?i t cho ko di thm 6 gi? ?? ng?i m?c ni?m nh?ng ng??i b?n ? hy sinh. Hy nghe ng ni, chng ti xin ng?i ??n gi? gi?i nghim c?a tr?i. B?i v ?m nay l ?m r?m, ?m r?m thng b?y, ngy x t?i vong nhn Chng ti s? im l?ng m?c ni?m cho t?t c? anh em, b?n c?ng nh? th ? ch?t M?t l?i th?nh nguy?n c tnh nh? th? lm sao ban ch? huy t? ch?i ???c. H? ??ng v ??a ??o ???c ?o xong.

V?n ?? ??t ra c?p bch ? ?y l ai ?i ai ? l?i. Anh N?m th??ng cng cho ng??i k? s? b?ng cch b?o ?m nay anh hy tr?n ?i. Nh?ng ng??i k? s? b?o anh N?m ph?i ?i ?? lnh ??o nh?ng ng??i v??t thot tr?n ln pha b?c. Ph?n ng, cho d b? k?t t?i l anh hng c nhn ng v?n mu?n ? l?i ?? ?o thm nh?ng ??a ??o m?i m?c d bi?t r?ng ? l?i l ph?i ch?u ??ng nh?ng cy g?y s?t b?t cao su qu?t vo ??u vo l?ng.

L?p v? ti?p theo, qua l?i k? c?a ng??i thanh nin tr??ng ton ?o h?m, t?t c? ? b? ba kh?u ??i lin gi?u trong r?ng lau qut s?ch tr? anh ta.

Ch?a h?t bng hong b?i ci ch?t c?a 99 con ng??i ?i kht, ta l?i ??i m?t tr??c m?t to n k? d? v?i m?t b?i th?m ?on 8 ng??i trong ? c ng??i k? s?, v?a ? t? th? quan to v?a ? vai b? co. M?i ?m, c? m?t ai ? kh? nghi l k? ph?n b?i li?n b? ??a ra tr??c h?i ??ng. Ch? c?n 5 cnh tay c?a 5 ng??i trong b?n l k? ? li?n b? hnh quy?t ngay gi?a h?i ??ng b?ng cch ?m m?t v?t nh?n vo gi?a ng?c. C? th?, m?i ?m m?t ng??i m?i tr??c ?y l ??ng ch pht ch?c ? tr? thnh k? ph?n b?i. M?i ?m m?t ng??i ch?t v sng ra t?t c? t nhn cn l?i ph?i ch?u tra kh?o ?? tm cho ra ai l k? ch? huy c?a cu?c thanh tr?ng.

Ci c?nh nh?ng ng??i t x? v?i nhau th?t kinh hong. Cn h?n c?a ng?c th? m??i v ? ? l nh?ng con qu? b?y mu v?i ci ch?a ba, ch? khng ph?i nh?ng ng??i anh em ? cng s?ng ch?t c nhau. M b?ng ch?ng t?i ph?m c?a nh?ng k? b?i ph?n l g? Ch? l n?a m?u thu?c l th?a, m?t cht c?n trong lon ?? h?p, hay v ?nh r?i m?t mi?ng gi? rch dng lm kh?n B?ng ch?ng cn l ???c thn nhn ? bn ngoi ti?p t? m l?i ln lt ?? ?n ring N?u khng c m?t ng??i tr??c ci n oan c?a mnh h?t ho?ng ??t ra m?t nghi v?n, Anh Quy?t ?y sao khng ?i? Sao khng nghi ng? anh ?y m l?i nghi ng? em ch? v em thm thu?c qu!

M?i nghi ng? gi?u kn ???c trt h?t vo ng??i k? s?. ng ta b? ?ng ?inh cu rt gi?a nh?ng ng??i anh em m ng ? yu t? lc cn tr? tu?i. So v?i ng??i thanh nin, ng l th? h? ?i tr??c. ng c b?ng k? s?. ng yu cu?c cch m?ng ny, ng nguy?n hi?n c? ??i mnh cho s? nghi?p ?y. Th? nh?ng ng b? bu?c t?i t? ch?c ?o c? m?t ???ng h?m ?? ??a c? tr?m chi?n s? vo gi?a nh?ng h?ng sng c?a k? ??ch. ng b? ch?t l ph?i l?m. Ng??i thanh nin c ngh?a v? to l?n v chnh ?ng gi?t ng ta.

M?t cch tuy?t v?ng, khng ph?i v ph?i ch?t m v ni?m tin ? s?p ??. Khi m?t ng??i s?ng m khng ni?m tin no c? th ch?t l m?t gi?i thot. ng ta ch?u ?? cho ng??i thanh nin ?m dao vo ng?c mnh. Ci l?p v? cu?i cng c?a c? hnh ny tuy c cay n?ng th?t ??y nh?ng ch?a lm ng??i bc v? n?i c?n ?in go tht. Ph?i ??n khi ng??i thanh nin chi mu dnh trn con dao vo tay o mnh, c??i l?n tr??c s? ngy th? ng? ngh?ch c?a ng??i k? s? v ni nh?ng l?i lm cho tc ta d?ng ng??c, Ti bi?t anh v t?i nh?ng ti ph?i gi?t anh ti l k? duy nh?t bi?t ba kh?u ??i lin ?ang ch? nh?ng ng??i t Ti l k? ln sau cng khi 99 ng??i ? b? gi?t. Th lc ?y khi nh?ng l?i ni c?a h?n ta tro ra kh?i mi?ng nh? nh?ng con r?n ??c, ta s?ng s? nn l?ng, r?i hai tay b?t l?y tai mnh m ht tong ln. Sao l?i c m?t s? th?c tn nh?n v l? lng ??n nh? v?y. M?t s? th?c cay x cn h?n l m?t c? hnh thi.

Sau c?n cu?ng ?in v khng th? tin ???c l?i c m?t k? b?i ph?n yu qui ranh ma nh? th?, ta r?i xu?ng v?c su c?a s? im l?ng. S? im l?ng c?a thao th?c. S? im l?ng c?a tuy?t v?ng. Trong m? h? ta th?y nh?ng khun m?t d? k? v?i nh?ng con m?t khng ph?i ch? c nh?ng con su m cn c c? c?p beo r?n rt, nh?ng con m?t c?a b?ch c?t tinh ch? nhn vo ai l k? ? l?nh tot bi?n thnh xc ch?t.

Ta gi?t mnh nh? l?i nh?ng l?i ni, ti?ng c??i c?a h?n. H?n si n?i nhi?t tnh bao nhiu cng ?ng s? b?y nhiu. H?n s?n sng hy sinh c? 50 v nh? ta th?y ? c? 100 n?u tnh lun ci ch?t sau cng c?a ng??i k? s? ?? t?o nn cho mnh cu?c v??t thot v?i t?t c? ho hng cn h?n c? Ch Guevara. Khi ng??i k? s? m h?n xem nh? ci ?ui qu di c?a b?n ti?u t? s?n b? gi?t th trn ??i ny cn ai bi?t ???c s? th?t c?a h?n. S? s?ng st c?a h?n ? l m?t trang anh hng trong l l?ch c?a h?n. Gi? l?i thm ci chi?n cng gi?t k? ph?n b?i ?? tr? th cho anh em, th?c ra l ?? b?t mi?ng, h?n tr? thnh k? ?i ??u trong ?on qun chi?n th?ng. Th? t??ng t??ng t? ? ??n nay, n?u ch?a ch?t, h?n ? leo ln bao nhiu b?c? H?n ? gi?t thm h?i thm bao nhiu ng??i v t?i ?? xy ??p t??ng ?i cho mnh?

M ?u ph?i ch? c m?t tr?i t nh? th? ? Ph Qu?c m?i c nh?ng k? nh? h?n. ? Cn ??o? ? S?n La? ? Ma Thin Lnh? Nh t chnh l b? phng cho nh?ng s? nghi?p phi nhn.

Thi m?t qu, khng h?i s?c ?u m ngh? t?i h?n n?a. Ni m?t ?i ?i?u ngoi l? v?i tc gi?, m?c d c th? kh nghe, nh?ng mong ???c m?t n? c??i h? x?.

L nh? th? ny, sao l?i ?? cho h?n ni qu nhi?u. Ch? m?t vi ti?ng l ??. Ch? c?n m Ph?t khi chi xong l??i dao vo o l ? qu cay chua r?i. C?n g ph?i ?? h?n h?i ch ti?u b con c th?y trong m?t c con su hay khng. Ngoi ti?ng con ng??i m h?n khng x?ng ?ng ???c g?i th con g ch?ng ???c, c? ph?i l con su. Nh?ng c?nh khng l?i c?a ci h?i ??ng k? lu?t 8 ng??i ? v?i m?t ng?n ?n con khi sng khi t?t (nh? l??ng tm) v nh?ng ng??i b? gi?t l?ng l? l tuy?t ??nh c?a v? k?ch ny. Cn h?n nh?ng c?nh ??u t? ??a ch? c n, c?nh nh?ng b?n v?n, b?n th? h?i t?i nh?ng ng??i trong Nhn V?n Giai Ph?m. Nh?ng c?nh ? ni ln bi?t bao ?i?u t?i m trong lng h?n. N?u v? k?ch ny di?n ra tr??c c?ng tam quan m khng c ch ti?u ? ??u v cu?i m thay vo ? l nh?ng ti?ng chung cha v?ng ra t? h?u tr??ng th ?ng l c? m?t s? im l?ng kinh hong nh? c? tri ??t ny ? bi?n thnh m?t l? ?en.

K?t

K?ch c?a L? Ki?u l nh?ng d?u h?i l?n, nh?ng phn ??nh m?t cch cng b?ng v? cng v t?i, v? Thi?n v c, v? nh sng v bng t?i. Khng m?t sn kh?u no gi?a th?i bu?i ny dm d?ng. Hy d?ng nn trong ??u ta, m?t th?t ??y, ?au th?t ??y, nh?ng ch? m?t mnh ta cng s?ng v cng ch?t v?i k?ch, ni nh? Thnh Thn, khng s??ng sao?

20/5/09

Comments are closed.