Kiều Maily

Thơ Kiều Maily

SÓNG SÔNG DINH GỌI   Đã hao những cánh chim gầy Đã bưa mấy cụm mây đầy nỗi mơ   Đã dài niềm nhớ…

Thơ Kiều Maily

TÌM HỎI ANH     Những nhành cây hóng mát theo dáng cong dòng mương thơ dại lạc vào đồi mộng du anh

Thơ Kiều Maily

Chân dung nhà thơ Kiều Maily BÀN CHÂN NÂU Đi đâu kia? – gót chân trần bên kia ngọn suối là đồi cát trơn…

Thơ Kiều Maily

  NĂM CÂU CHUYỆN VỀ NGƯỜI CHĂN CỪU      1. Đỉnh hạn     Khi trời không làm mưa lớp lớp mảnh đất…