Lê Học Lãnh Vân

Lùi về đâu?

Lê Học Lãnh Vân Họp, Họp nữa, Họp mãi Quốc Hội ơi, có Lùi, Lùi nữa, Lùi mãi không? Ai có nghe chăng bộ…

Bông ô môi trên cố thổ

Lê Học Lãnh Vân Hương rừng Cà Mau là truyện tôi thuộc nằm lòng những năm đầu thập niên 1960, khi còn tiểu học….

Sông dài gió lộng màng trinh

Lê Học Lãnh Vân Sông Hậu từ biên giới Cao Miên đổ ra cửa Trần Đề, tới đoạn giữa Bò Ót và Ô Môn…

Núi Thiên Nhẫn…

Lê Học Lãnh Vân Mấy ngày nay rừng các tỉnh phía Bắc Miền Trung bốc cháy. Một ngày mười mấy đám cháy bùng lên….