Lê Học Lãnh Vân

Đêm giao thừa đọc sách

Lê Học Lãnh Vân Mở toang cửa cái vào phút giao hòa trời đất, chuyển biến thời gian, thắp cây hương cúng Giao Thừa,…

Tự vấn

Lê Học Lãnh Vân 1) Sự việc chiếc xe với 39 thi thể chết vì lạnh cóng và thiếu không khí rúng động thế…

Lùi về đâu?

Lê Học Lãnh Vân Họp, Họp nữa, Họp mãi Quốc Hội ơi, có Lùi, Lùi nữa, Lùi mãi không? Ai có nghe chăng bộ…

Bông ô môi trên cố thổ

Lê Học Lãnh Vân Hương rừng Cà Mau là truyện tôi thuộc nằm lòng những năm đầu thập niên 1960, khi còn tiểu học….

Sông dài gió lộng màng trinh

Lê Học Lãnh Vân Sông Hậu từ biên giới Cao Miên đổ ra cửa Trần Đề, tới đoạn giữa Bò Ót và Ô Môn…