Mặc Lâm

Cô quỳ*

(Rút từ facebook của Mặc Lâm) Điều đầu tiên cô nghĩ tới là những đứa con mình. Chúng đang nhìn trân trối vào hai…