Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Huy Thiệp

Thomas A. Bass, https://mekongreview.com/nguyen-huy-thiep Nguyễn Trung Kiên dịch   Nguyễn Huy Thiệp (đứng). Ảnh: Peter Zinoman Nguyễn Huy Thiệp gặp chúng tôi trong trang…

Đêm đông

Nguyễn Trung Kiên Đêm đông mịt mù hun hút. Phố khuya khoắt cây đèn câm cột điện nín. Trên tầng năm phòng bảy nhăm…