Nguyễn Tường Thiết

Một chút tri kỷ muộn màng

Nguyễn Tường Thiết “Truyện của Nguyễn Tường Thiết rất gần gũi với tôi. Khi đọc chúng tôi thấy cảm động một cách tin cậy…

Mối tình của đôi ta

Nguyễn Tường Thiết Lời Tòa Soạn.- Sau đây là bài nói chuyện của nhà văn Nguyễn Tường Thiết, con út của nhà văn Nhất…