Phạm Lưu Vũ

Ba viên xá lợi

Phạm Lưu Vũ   Nhà văn Phạm Lưu Vũ Ông Lương Xá lợi, người cựu chiến binh làng tôi mất ở tuổi 91. Ông…

Thiền trôi (kỳ cuối)

Truyện Phạm Lưu Vũ Nhà văn Phạm Lưu Vũ Sáng sớm hôm sau, hai chàng đầu trọc đã có mặt ở trước cửa căn…

Thiền Trôi (kỳ 5)

Truyện Phạm Lưu Vũ Nhà văn Phạm Lưu Vũ Tuấn trọc cầm lái, chiếc xe cứ theo bóng đôi chim sẻ mà phi, té…

Thiền trôi (kỳ 4)

Truyện Phạm Lưu Vũ Nhà văn Phạm Lưu Vũ Phía trước là thành Phượng Hoàng. Trong thành có một trưởng giả họ Nguyễn, có…

Thiền trôi (kỳ 3)

Truyện Phạm Lưu Vũ Nhà văn Phạm Lưu Vũ Hơn bảy trăm năm sau… Dòng sông Hồng bao đời vẫn cong mình chảy qua…

Thiền trôi (kỳ 2)

Truyện Phạm Lưu Vũ Nhà văn Phạm Lưu Vũ Đến hạn, Đỗ Tờ chân nhân rời khỏi động đúng giữa giờ thìn, nhằm thẳng…

Thiền trôi (kỳ 1)

Truyện Phạm Lưu Vũ Nhà văn Phạm Lưu Vũ KỲ I Chùa Tháp thuộc thôn Tức Mặc, phủ Thiên Trường có ba vị sư…

Ác hương

Truyện Phạm Lưu Vũ Nhà văn Phạm Lưu Vũ Thơ rằng: “Ác nhân cũng có cơ giời Ác hương cũng phải đúng thời mới……

Chuyện một người tử tù

Truyện Phạm Lưu Vũ Chân dung nhà văn Phạm Lưu Vũ Quản giáo tên Điều người to béo ục ịch, trên cổ có ngấn…

Đám mổ bò

Truyện ngắn Phạm Lưu Vũ Đúng cái xóc thứ tám mươi mốt, lão Sướng choàng tỉnh. Nằm trong xe, lão với tay vớ sợi…

Quả báo

Truyện ngắn của Phạm Lưu Vũ Ông Hai Nhột hưu, bắt đầu sống đời sống của một con chuột. Mặc dù ẩn mình trong…