Phạm Lưu Vũ

Đám mổ bò

Truyện ngắn Phạm Lưu Vũ Đúng cái xóc thứ tám mươi mốt, lão Sướng choàng tỉnh. Nằm trong xe, lão với tay vớ sợi…

Quả báo

Truyện ngắn của Phạm Lưu Vũ Ông Hai Nhột hưu, bắt đầu sống đời sống của một con chuột. Mặc dù ẩn mình trong…