Phạm Thanh Nghiên

Cây Đàn Tù

Phạm Thanh Nghiên Đây là “Cây đàn tù”. Sở dĩ nó mang tên gọi ấy vì cây guitar này từng trải qua ngót nghét…

Những mảnh đời sau song sắt (kỳ 8)

Hồi ký của Phạm Thanh Nghiên Phần BỔ SUNG ———————————— Ngoài chuyện tù 01— Uất Ức, Biển Ta Ơi! Khởi hành lúc 8 giờ…

Những mảnh đời sau song sắt (kỳ 5)

Hồi ký của Phạm Thanh Nghiên PHẦN HAI ———————————— NHỮNG CHUYỆN Ở TRẠI 5- THANH HÓA 01 —     Mẹ con thằng Khoai Tây Ngà…

Những mảnh đời sau song sắt (kỳ 2)

Hồi ký của Phạm Thanh Nghiên PHẦN MỘT ———————————— NHỮNG CHUYỆN Ở TRẦN PHÚ 01 —   Mười Một tháng Chín Ngày 11 tháng 9…

Ơi người mẹ điên ơi…

Hồi ức Phạm Thanh Nghiên ‘Buổi chiều hôm ấy, đúng rồi, là một buổi chiều muộn. Tôi nhớ rõ như thế. Mẹ tôi quảy…