Tạ Duy Anh

Một trăm ngàn tỷ

Tạ Duy Anh Một anh bạn nhà quê của tôi chuyên nghề nuôi vịt lấy trứng, chả hiểu nghe tin từ đâu, bảo tôi…

Nghệ sĩ

Tạ Duy Anh (Gửi một nhà văn trẻ) Thời còn là sinh viên của trường Viết văn tôi hay thức đêm. Ban ngày học…

Thầy Phạm Vĩnh Cư

Tạ Duy Anh Tôi xin thưa trước rằng đây không phải là một bản tham luận mang tính học thuật, về những thành tựu…