Thụy Khuê

Quê hương ngay trở lại (kỳ 9)

Thụy Khuê Trên đường ra Bắc Rời Huế chúng tôi lên đường ra Bắc, nhưng hồn Huế vẫn còn đọng lại trong tôi suốt…