Trần Đức Tiến

Nhớ anh Tấn

Trần Đức Tiến “Chuyện kể năm 2000” của nhà văn Bùi Ngọc Tấn bị xay thành bột, nhưng trước đó Mai Văn Phấn đã…