Trần Kiêm Trinh Tiên

Chim vạc con ở Badghis (*)

Truyện Trần Kiêm Trinh Tiên   “…Cái cò, cái vạc, cái nông…”   Tờ mờ sáng, thằng Samad đã chui vào sau đống vỏ…

Thơ Trần Kiêm Trinh Tiên

KHUYA  MƯA     Khuya gió thổi lạc về đây cơn mưa quê…   Bên trách ruốc thơm Nỗi nhớ lặn dần trong từng…

Trong khu vườn chim hót

Truyện Trần Kiêm Trinh Tiên Mười một giờ trưa, chuông điện thoại reo. -Mẹ đi Casablanca sáng sớm nay rồi.  Ông Ash bệnh nặng….

Hạt u minh (*)

Truyện Trần Kiêm Trinh Tiên Lần thứ hai trong năm, lúc Chùa sửa soạn cho vụ mùa, Sư bà trụ trì lại cho tôi…