Vĩnh Quyền

Tấm mạng được vén lên

Vĩnh Quyền Hơn năm năm qua tôi ba lần xem phim này và lần nào cũng cảm kích đặc biệt. https://www.youtube.com/watch?v=i1hi5yaaPoA Lịch sử chứng…

‘từ khi tôi đốt thuyền’

Vĩnh Quyền Zac Herman Tác phẩm văn học song ngữ là phân khúc khiêm tốn nhất trong thị trường sách Việt Nam. Dù văn…