Võ Bá Cường

Người đeo lục lạc (kỳ 10)

Truyện của Võ Bá Cường   Chương 14: Tổ quỷ Già Đang bước vào đầu sân, trông dáng đi của người lữ hành hôm…