Võ Ngàn Sông

Người con rể của ông Tư Sâm

Võ Ngàn Sông Từ giữa những năm 1980 rời bỏ Sài Gòn “đi chỗ khác chơi”, nhà văn Trang Thế Hy (Tư Sâm) lui…