Vũ Kim Hạnh

Gạc Ma và…

(Rút từ facebook của Vũ Kim Hạnh) Mình đã đến Paris hôm qua như bạn Hậu khảo cổ kể, nhưng mấy ngày này đang…