Chưa hết tháng tư

Nguyễn Viện

 

Tôi không nói về tháng tư bằng những oán hận hay vui mừng

khi sự chia rẽ vẫn cứ được đào sâu

những hố bom lịch sử

những xác người thân yêu tan nát

những nấm mồ hoang phế

những tàn tật đọa đày vẫn mưng mủ

những nhà tù chật chội

 

Tháng tư chưa hết

những khẩu hiệu vẫn được dán trên trán những đứa con của hòa bình

chúng ta cười và chúng ta khóc

giữa những đám giỗ vẫn nghi ngút khói hương

 

Dẫu sao trời vẫn nắng

cho dù một vài cơn mưa bất chợt

chúng ta vẫn đổ mồ hôi sôi con mắt

và tiếng súng vẫn nổ

cho dù chúng ta không chết

nhưng con mắt chúng ta bị văng miểng

và tiếng nói của chúng ta dã thú.

(4/2021)

Comments are closed.