Mây khóc Rồng

Lê Học Lãnh Vân

 

Tết năm Rồng, Rồng có nhớ Mây?

Rồng Mây xưa hội rất vui vầy

Rồng mê của cải tham quyền lực

Mây bốn phương trời thảnh thơi bay…

 

Mây rủ Rồng rời cung chủ thuyết

Không nghe lời, Rồng hết yêu Mây

Ý Rồng đâu giống lòng Mây nữa

Rồng thoái thành sâu cả một bầy…

 

Mưa, mưa, mưa… Mây khóc thương Rồng

Ngày nào chí lớn, cá hóa Long

Tham tiền bỏ hết câu thề ước

Nghiệp lớn tàn rồi, Có hóa Không!

 

Mây khóc Rồng, Mây khóc thương Mây

Tàn rồi mộng lớn Hướng Rồng Bay

Trung bình thu nhập, thiên đường ảo

Biết tới bao giờ cất cánh đây!

 

Ngày 28 tháng 1 năm 2024

Comments are closed.