Án oan ai xử quan toà?

Nguyễn Duy

 

Này, quan toà

ta nói cho nhà quan rõ nhá        

(hẳn nhà quan cũng quá rõ rồi):

 

Máu người không phải nước lã!

mạng người không phải lá rơi!

 

Án tử không là trò chơi

án tử không là món hàng giữa chợ

 

Án tử – bán mua là tội buôn máu

án tử – xử oan là tội giết người!

 

Án tử – đã từng sai nhiều rồi

có thể còn sai – đương nhiên là thế

 

Ta phẫn nộ chất vấn Thần Công Lý

án tử xử sai thì ai xử quan toà?

 

ND

(Bv-SG, 10.8.2023)

Comments are closed.