Thơ tặng Lê Hiếu Đằng

Nam Dao

Vứt kiếm xuống đi vào ngõ tuyệt tình

Thanh kiếm rỉ mong có người vẫn nhặt

Mang mang đất trời hồ thủy

Gió reo khoan nhặt

À ơi

Cởi phăng áo cho gió lốc vào tim

Trái tim bầm nhưng vẫn còn chút máu

Đời giập nát, ta thì mỉm miệng cười

Cười lên

Cười cho qua những cơn mất mát

Cười thật to

và hả miệng hát

Hát rằng:

Kiếm ơi,

chưa rỉ nát

Ta xô lòng ta

dòng nước đầu nguồn

cuồn cuộn suôi về chân trời cắm ngang tầm mắt

Kiếm ơi,

ai sẽ là kẻ nhặt

để ta nhờ mài kiếm dưới trăng

Và ca giùm ta:

“Thế sự du du nại lão hà’’

Comments are closed.