Nam Dao

Sự sống

Nam Dao Đàn sếu bay ngang trời Bờ mây ngừng trôi Im lặng       Sếu không kêu không gọi Dưới đất tan tác cõi…