Nam Dao

49 ngày Dương Nghiễm Mậu

Bút ký Nam Dao (Trích từ Những Con Người – Bút Ký 1- Thi Văn xuất bản tại Hoa Kỳ, 2017) Nhà văn Dương…

Phùng Cung, thơ và người

Bút ký Nam Dao (Trích từ Những Con Người – Bút Ký 1- Thi Văn xuất bản tại Hoa Kỳ, 2017)                                                       Kính viếng…

Xổ bụi (kỳ 2)

Bút ký Nam Dao (Trích từ Những Con Người – Bút Ký 1 – Thi Văn xuất bản tại Hoa Kỳ, 2017) Chân dung…

Xổ bụi (kỳ 1)

Bút ký Nam Dao (Trích từ Những Con Người – Bút Ký 1- Thi Văn xuất bản tại Hoa Kỳ, 2017) Chân dung Nam…

Những con voi không đẻ được

Bút ký Nam Dao                                                                                                      Tưởng nhớ Văn Cao   (Trích từ Những Con Người – Bút Ký 1- Thi Văn xuất bản tại…

Bác Nguyễn

Nam Dao LTS: “Những bài trong Bút ký 1 này viết ra là để trả nợ. Những Nguyễn Tuân, Văn Cao, Trần Dần, Phùng…

Sự sống

Nam Dao Đàn sếu bay ngang trời Bờ mây ngừng trôi Im lặng       Sếu không kêu không gọi Dưới đất tan tác cõi…