V?n H?i ngo?i (k? 303): B? dâu – Nam Dao (22)

Chnh ?y d?o ny th?t l?, h?i han chuy?n nh chuy?n c?a. Ti thnh kh?n:

– Th?a ??ng ch, ti khng nh? ???c g! Cha ?i cng tc ? ?u ti khng bi?t. Cn m?, m? ti ch?t khi ti cn b. Ti ch? cn b ngo?i, gi l?m r?i! Khi ti ln ???ng ?i B, b d?n, s?ng khn th ch? ch?t, thc thing m lc b ?i v? h?u cc c? th my c?ng ch? c cho l ?a thi con ?!

Chnh ?y l?c ??u, tay ghi chp. V? vai ti, Chnh ?y thn m?t:

– Th? nh?ng ng??i ??ng ??i, thn nh?t l ai? C k? ni?m g khng?

Nh?t ??nh l c, bo co ??ng ch. Khi ?y, ti ? b? ?i?u qua s? ?on 325, ton tn binh m?i vo ?? b? sung chi?n tr??ng. Cng qua coi b?n lnh tr?, c T?, Trung ??i ph, ?i B t? n?m 67. N ng??i Bi Chy, v?m v?, nhanh nh? v??n v khn nh? qu?. T?i m?t ?i?u l n hay ni, ni n?ng, v ni th?ng v?i m?i ng??i, k? c? c?p trn. Tr??c ?, c Tr??ng S?n ch?t ? Bu Bnh. Tay ny yu Giang, c b giao lin ?i mua thu?c Ty b? ch?n khm. C ta nu?t h?t ?? lo?i thu?c ?? phi tang, nh?ng sau ? thu?c hnh ??n pht ?in. Bu Bnh b? t?n cng, Giang c? l?ng l?ng ?i trong l?a ??n. S?n nh?y ra tnh c?u, nh?ng d?m ph?i mn chnh ta gi ?? ch?n ??ch. R?i khi rt t? b? b?c sng Nhung v? An Thi, th?ng Phi ng??i lng, ni g? l thm m?t bt cho g. N c?ng ch?t, khng hi?u ch?t th? no, tr? chuy?n khi ch?t n v?n ?i. C?ng trong ??t ?y, c th?ng An. N cn m?ng t?, lng m?n, ra tr?n s? nn c? i ? ngm Chi?n tr??ng ?i ch?ng ti?c ngy xanh. V? ??n An Thi m?i bi?t n l?c ?u m?t. C? trung ??i khng ai ni g, nh?ng ??a no c?ng ngh? ch?c n toi, khng bom ??n th mn chng, ch?ng th? thot ???c… ??u thng tm, h?i ngh? Paris ti h?p. Chi?n tr??ng ??t nhin yn t?nh. H?i ?m, ti?ng ni t ti?ng bom. T? ng?a m?t nhn tr?i chi cht sao, c??i kh?y Nh?ng t ???c bao lu. Tin s? chng n!. Ti khng ?p. B?n lnh t? hon h?n, r? r? tm s? v?i nhau, kho l ha bnh ??n n?i r?i. Ng?i bn T?, ti nghe ti?ng s?t so?t. Quay nhn, m?t n ?? ??n, tay th?c trong qu?n. N h? ln m?t ti?ng, m?t p vo ??t ?m, chn t? t? du?i ra. Lt sau, n th? pho, gi?ng b?n l?n …T? nh? v? t? qu. C? ?m th? ny, khng bom khng ??n l l?i nh?!. R?i n k?, v? t? khu l?m nh. Ngy lm than th nhem nhu?c, nh?ng n v? t?m m?t ci l tr?ng nh? tin trn gi?i, s? vo l m hy hy, ng??i h?ng h?c. N h?i ti Th? c?u ?… ?y v?i ci Th?m ch?a?. ?y ? ?y ch? l?. N h?nh h?ch, ?, lm ma khng ch?ng qu? khng v? th ph c?a gi?i. Ti kh? qut L?i ni g?!.

*

S? tay:

… B?t ng?, b?nh nhn bu?t mi?ng nh?c Th?m. H?i g?ng v? Th?m ?i ba l?n, b?nh nhn nn l?ng, lm nh? ?i?c. ?i?u g b ?n? Tu?n tr??c, ti l?i ln la kh?i chuy?n. Vng ??ng ln, b?nh nhn ro tn Th?m g?i ?m ?, xng ra v??n, l?t ch?y ??n ki?t l?c r?i ng?t ?i. Th?i gian sau, anh ta l?i im lm, khng nghe, khng nhn. Xem l?i h? s? b?nh l, anh ta b? th??ng ? ?i, sau ph?i c?t v v?t th??ng nhi?m trng t?y ln… Nh?ng lm th? no ?? g?n g?i anh ta th m?i c th? ch?n cho st b?nh? M?y hm nay, mnh ?i b?t chu ch?u mang ??n g?i b?nh nhn, mi?ng b?o, ny qun t?ng vi?n ?y. B X b?o mnh ly ?in. B?nh nhn c v? m?ng r?. t nh?t, anh ta c?ng ng??c ln nhn mnh, mi?ng ku Cm ?n Th? tr??ng!. Ln la h?i anh v? Th?m, anh quay m?t, tay tr? l?i nh?ng con chu ch?u.

…Elhanan x?a c ?? c?p r?t nhi?u ??n tr?ng thi psychose [1] v s? t?n th??ng libido [2] m b?nh nhn khng ch?p nh?n. ng ta cho r?ng libido khng ph?i ch? l tnh yu v kh? n?ng th?a mn d?c tnh trai gi. Libido r?ng h?n th?, g?n v?i Eros trong th?n tho?i Hy L?p, l th? tnh yu dnh cho c? ci th? gi?i bn ngoi c?a m?t c th?. N?u ci tnh yu ? m?t v khng c g ??n b ???c, c nhn tr? thnh c ??c v ch? t?n t?i ???c b?ng cch t?o ra th? gi?i c?a ring mnh v?i nh?ng qui lu?t c?a n, d?n d?n ti?n ??n tr?ng thi tm th?n phn l?p[3], c th? m?t h?t th?c v? m?i hi?n th?c khch quan. Nh?ng khi ci hi?n th?c khch quan Elhanan chp mi?ng t??ng ?ng v?i m?t c?n ?in t?p th? nh? trong th?i Nazi ? n??c ??c, th t?o ra v s?ng trong th? gi?i phn l?p c?a mnh l ?in hay t?nh? V v?y, Elhanan cho r?ng ch?a b?nh ?in c?a m?t ng??i khng th? tch ???c s? ch?n ?on nh?ng c?n ?in c?a c? x h?i!

*

Dn ?p, gi?ng qu? quy?t:

– Ti khng th? l Phan Th??ng Dn. Th?ng anh em song sinh c?a ti ch?t r?i. Chnh m?t ti, ti th?y n ch?t ngy 19 thng tm. Phan Th??ng Nhn th cn s?ng.

– Dn ch?t ngy 19 thng tm? Ch?t ra sao? Anh c? nh? l?i ?i…

D? nhin l nh? v mu?n qun c?ng ch?ng ???c! Ph?i, ti k? cho Chnh ?y, ??u thng tm, chi?n tr??ng yn t?nh. Bn ta ng?ng pho, ??ch c?ng thi bom. Lnh kho, ha ?m ? Paris nh?t ??nh s? thnh cng. Chng ti chuy?n th??ng binh v? pha b?c sng Th?ch Hn. Xc lnh ch?t ??y gii b?, sau khi ki?m tra ??n v?, tn tu?i, ?em xc t?t c? vo nh?ng c?n h?m ch? A, th?p h??ng cng ki?ng r?i l?p. B?n lnh t? l?m r?m kh?n, cc anh ph h?, cho ha ?m sun s?, chng em nguyn v?n m v? l?i h?u ph??ng. Chnh ?y ti?u ?on ??n ??ng vin, bo ta th?ng l?n ? Paris, Nch-x?n nh??ng b?, ch? c?n ta cho php n rt h?t su m??i ngn lnh M? an ton l ci g n c?ng ch?u. T? cao gi?ng Th cho chng n ct, gi? lm ?o g! Cu?n xo s?m lc no hay lc ?!. Chnh ?y c??i, d? nhin, ni Nh?ng cn nhi?u v?n ??. B?i th??ng chi?n tranh ch?ng h?n. Cc c?u yn tr, trn lo h?t. Lnh chng mnh s? ???c ??n b.

Ch? ba ngy ba ?m khng bom khng ??n ? l m?t ??n b r?i. Lnh chng ti khng ph?i b, khng ph?i l?t, khng ph?i ko xc ??ng ??i, khng ph?i h m?m ?? gi?m s?c p c?a bom trong khng kh, khng ph?i gi?ng tai nghe ti?ng ??n x gi ?? ?on ??ch ?ang ??n t? ?u. Chng ti ?i ??ng th?ng th?n khoan thai, ht th? th?nh th?i, thong dong t? m?n lau sng, thng nng, sot l?i c? b?m. T? c??i ?o m? n, sng v?i ??n! By gi? ?nh ??m g n?a m lau v?i chi! S? vo nng, gh c? tay n quay l?i b?n lnh t?, h?nh h?ch chng my may, v?a ra chi?n tr??ng l ho bnh, ton m?ng v? v?i cha, v?i m?!. Th?ng Thao, m?i m??i b?y tu?i, r ln Em ?y , em s? ?i h?c n?t c?p ba…. N v? ng?c ?y, h?c sinh chuyn ton nh. Lo?i gi?i nh?t Yn, Nam ??nh nh钒. Nghe ??n qu Th?m, ti nhn sang n, lng b?ng nn nao. C?u Yn h?, nh?ng lng no?. Em ? ngay th? x…. C?u t? cho ti xem, ti c ng??i quen ? Yn. Ti nghe n ni, ghp hnh bng Th?m vo ph?, vo ch?. Vo con sng ?y l?ng l?. T? ng?i nghe, thnh lnh ln ti?ng Th?ng b con nh mnh n?m nay m?i h?c xong c?p 2. Ni xong, n quay m?t v? pha bi?n, tay qu?t n??c m?t.

Sng tinh m? ngy th? t?, Qu?ng Tr? b? la d?y b?ng m?t tr?n m?a pho ??i bc 105 ly. Qu sng, ?i?m tm b?ng bom b??m do m?t ?on Con Ma bay qua r?c xu?ng. i, th? l nh?ng ngy ha bnh bo b?t. T? qut lnh xu?ng cng s?, ch?i ??t m? n, v?a ?nh v?a ?m, h?t ?m l?i ?nh, h?t ?nh ??n ?m. Th?ng Thao v?i v k?p sng, qu? nn c?i, nh?y o xu?ng giao thng ho. M?t nh?n nhc, r? m?t tp nhm, n n?m l?y tay ti, h?i Th? l?i ?nh n?a ?. Chng ti n?m trong cng s? c?m c? c l? ??n hng tu?n. Ngy qua ngy, ti?ng cnh qu?t nh?ng ??t tr?c th?ng ?? qun ti?p vi?n. Ti?ng xch s?t M-113. Bn ??ch, lnh L? D 1 ?ang l?n ??t ti?n vo. ?ng lin h?p ?i?n ?i ro ln. Chnh tr? vin trung ?on ph? bi?n ??n ton th? b? ??i l?nh t? Qun ?y Trung ??ng, ta khng li m?t b??c, bm cng s? gi? v?ng tr?n ??a ?? m?ng ngy k? ni?m Cch m?ng Thng tm.

L? D 1 xua qun ?nh th?ng vo nh?ng cng s? phng th? ?ng ngy ?. Tr??c khi xung phong, my bay ??ch th? bom x?ng, l?a h?ng h?c b?c chy trong chi?n ho. Hng ch?c con ng??i mnh m?y thnh nh?ng ng?n ?u?c s?ng vng nh?y ln m?t ??t, c?m ??u ch?y, mi?ng la tht ?au ??n, lm bia cho hng trng ??n ??i lin t?i t?p ghim vo thn th?. H? co gi?t r?i ng? xu?ng nh? nh?ng thn cy ??, m? ng??i chy xo xo b?c khi l?n vo mi x?ng h?ng h?c. Khng cn cch no trnh ch?t chy, ti h lnh b? cng s?, b v? pha lnh D. ?m t?i, lnh rt l??i l, tri ng??i vo ct, c? tr??c m?t b t?i. Khi h?a chu b?t sng, n?m im gi? ch?t. ??n veo vo bay st ??u, gi x rch kho?ng khng v?ch ra m?t h?p l?c v hnh x ??y lnh vo vng tay th?n ch?t ?ang m? ra ?n ??i.

Lnh hai bn tr?n vo nhau trong ?m ?en m?t mng, m?t tay n?m l??i l, tay kia qu? ln. Nn s?t, ta ?m. Nn c?i, l b?n. V ng??c l?i, nn c?i, ??ch ?m… C? nh? th?, nh?ng con ng??i ?m nhau, mu ph?t ra th?m xu?ng ct tr?ng, ct th?n nhin nh?m nhp v? tanh t??i c?a mu ?? ra m?t ??t kh?n kh?. Pho t?t, ng??i ?m, k? b? ?m r ln. Pho sng, t?t c? n?m im gi? ch?t. V? tr? thu l?i thnh m?t tr ch?i kinh d?, s?ng ch?t l?p ?i l?p l?i, xc ng??i v?ng vi kh?p n?i. Ti?ng th?ng Thao, th?ng b ? Yn, h?c ln Gi?i ?i, em v?a ?m li ru?t m?t ng??i, th? tr??ng ?i. Em… em…!. Pho sng l?i chi?u r?i m?t vng tr?i. Th?ng Thao thnh lnh nh?m ln ??ng th?ng ng??i, hai tay ??a ln tr?i, ku …Thi, b?n ?i! B?n cho tao ch?t ?i!. M?t lo?t ??n vang ln cht cha. Ti nh?m m?t l?i, l?m b?m, Thao ?i, sao my l?i t? t? ki?u ?y. C ci g lnh l?nh d vo trn. Ti m? m?t. Nng kh?u sng M-16 ??a ??y ngh?ch ng?m. Ng??i lnh d, mi?ng nh?ch ci c??i khinh m?n, m?t nhy ti nh? tru tr?c. Ti nhn k?. Anh ta gi?ng ti. C?ng m?t. C?ng m?i, c?ng m?m. Anh ch? khc b? qu?n o r?n ri. Ti, qun ph?c xanh ru. Anh, nn s?t. Ti, m? c?i. Anh c th? bp c. Ti bung con dao g?m v?y mu. B?ng nhin th?t bnh th?n, ti ch?m ri nh?c l?i l?i th?ng Thao Thi… B?n ?i!. Anh ta l?c ??u. C l? anh l Nhn ch?ng? Ti h?i. Anh l?c ??u, bu?n b L ai c?ng th?! B?n lm g n?a. Ch?t v?y qu ?? r?i!. Anh khng b?n, th? th anh l Nhn, anh em c?a ti, ch?ng th? khc ???c. Ti vui m?ng ??ng d?y, tay gi? v? pha anh. ?ng lc ?, ti nghe m?t ti?ng n? l?n. Nh? khn gi? xem ?o thu?t, ti nhn th?y c? thn th? mnh b?t ln ?u bay trn nh?ng ?m my rm s?c thp ti ?? ?m 19 thng 8. Khng mong n r?i xu?ng, ti bi?t ti ch? mu?n t? bi?t tri ??t kinh hong ny. V ti bay, m?i lc m?t cao…

*

S? tay:

…. Th?ng Thao ?in hay t?nh? Anh lnh d ?in hay t?nh? Trong ci t?p th? lnh hai bn ?ang chm gi?t nh? th?, tch kh?i hnh vi gi?t ng??i b?ng cch gi?t chnh mnh ch?c khng ai trong c?n ?in cu?ng ? cho l t?nh!

… Nh?ng ci g l c?n ?in c?a t?p th?? Mnh h?i, r?i nghe ti?ng Elhanan ?p, l hi?n t??ng m th? c?a ?m ?ng b? thi min! Trong tr??ng h?p ny, ng??i ?in tch kh?i ?m ?ng ha ra k? t?nh nh?t. V h?n l k? ch?i b? hi?n th?c bn ngoi h?u gi? ???c nguyn v?n th?c v? b?n th? c?a mnh!

*

Ti nh? nh?ng bu?i t?i, b ti l?m nh?m c?u kinh, ti?ng th th?m, l?y Cha ba ngi lng lnh, Cha khng c?u r?i th ai c?u ???c b?y c?u con Cha t?i nghi?t khi vo gi? lm t?. B c?u kinh m?t mnh, gi?u gi?m c? ti. Cho ??n khi ti pht hi?n cy th?p t? lm b?ng hai ?n tre bu?c l?i, b m?i b?o, chu ?i, ng??i ta b?o tn gio l thu?c phi?n, nghi?n ng?p t?t sa ??a, thi?u ??o ??c cch m?ng. M?t mnh b, b c?u ??c M? che ch?. Ph?n chu, mu?n s?ng nh? m?i ng??i th ch? ???c php tin vo Cch M?ng… Th? ?i, cho b yn lng! Vng, ?? yn lng b, ti ng?m t?m, l?n ti?ng h ph?t hai l c? trong ba dng thc cch m?ng nh? m?i ng??i, ???c qung kh?n ??, lm chu ngoan bc H?. Nh?ng khi h?c h?t c?p 3, ti khng ???c vo ??i h?c, l do p p m? m? nh?ng ti sau c?ng hi?u ???c r?ng ti g?c cng gio. Mu?n ti?n thn, ch? c m?t cch l ??ng k ?i b? ??i, th? di?t M?-Ng?y, gp tay vo cng cu?c th?ng nh?t ??t n??c. ?? c hy v?ng nh?p ng?, ti bi?u b B th? x ci nh?n ?nh hn c?a m? ti, v?a khc v?a van xin b ni v?i ng B th? l? ?i ci kho?n tn gio trong l l?ch ti. V ??y l l?n ??u tin ti thnh cng. Oi o?m thay, ? l s? thnh cng cho php ti khoc ln mnh ci o mu xanh x?n, ?eo ln vai v? kh gi?t ng??i, k?p vo hng l?u ??n t, c? t?ng b??c l d ??n ch? ch?t. Bc s? bi?t, ti khng ch?t, ch? c?t m?t chn. H? b? m?t m?t t c? n?ng, ?i d?t c? ngy, l?m khi st ??n khng ch?u n?i. T?t c? ?? ??i l?y ci Hun ch??ng Chi?n Cng n?m 72 ti ? v?t ?i ?u m?t.

Cu?i n?m 73, ti ra vi?n, v? lng. Th??ng binh Phan Th??ng Dn ???c ?n ti?p nh? m?t v? anh hng. Ti nhn xu?ng ph?n thn th? g?i t?ng l?i nh?ng ngy thng chi?n tranh, v?a m?ng, v?a t?i. ng Ch? t?ch x b?o, b ti ? qua ??i, nhn dn x ta lo l?ng ma chay ??y ??. Ti ?i?ng ng??i, n??c m?t ch?y quanh. Vo nh, nh tr?ng tr?n. V?n m?t chi?c chng con, d??i g?m chng l hai ci n?i, m?t ci xoong v d?m ci bt, ci ??a dn lng ? x?p g?n. Ti v?t cy n?ng, ng?i th?p xu?ng, khc n?c ln, khc t?c t??i. Chao i, nh?ng ngy ??u tn cu?c chi?n l ci tang b ti. Ng?i trong c?n nh gianh, ti g?c ??u, m m?t khc su?t ?m nh? m?t ??a tr? con l?c ???ng. By gi?, ti l ng??i c ??c. Khng thn thch. Khng ngh? nghi?p. Khng ??ng ??i. Nh?ng th?ng T?, th?ng Phi, th?ng Thao… chng my ?u c? r?i? Th?m n?a, em ? ?u? N?u em cn, em s? th?y thn th? ti t?t nguy?n, li?u em c nh?c l?i ci cu ngy x?a d??i ??a ??o V?nh M?c, r?ng em khng mu?n m?t ti n?a khng? G?p l?i th?ng Thnh, c?ng th??ng ph?, ti ?i v?i n v em gi n ra ngh?a ??a vi?ng m? b. M?y hm sau, ti qua nh b Nhi?u ? lng bn, ng??i g?n g?i gip ?? b ti. Lc ? ti m?i bi?t b ti tr?i tr?ng ?? l?i cho ti vi ch? do ng bc vi?t, d?n ln H?ng Nguyn tm m?t ng??i tn Tn. Ha ra ??y l ch ti. Cn ng??i ti c? t??ng l bc th chnh l cha ti, c?ng ch?t v chn ? lng. Ti kn ?o tm hi?u. Ch? t?ch x b?o Bc nh v? qu ?y th ??ng ch ?ang ? m?t tr?n, kho?ng gi?a v? ma n?m 72. Th? sao bc ti l?i chn ? ?y?. ng b th? gi ??u ?y l khi b ?m n?ng th bc nh t? H?ng Nguyn v?. Nh?ng b ch?a ?i, bc nh ? l?n ?ng ra ?u hai tu?n sau khi ??n ?y, ?ng lc M? nm bom m?i n?i tr??c khi ta b?t n k Hi?p ??nh Paris! ??ng ch bi?t, chng ti c?ng c? g?ng nh?ng ch? c th? ma chay s? si cho bc nh. Ngh?a t? l ngh?a t?n m.

*

S? tay:

…ng gim ??c ? Trn ?i?u c?u ?i Qui Nh?n, cng tc trong m?t b?nh vi?n chuyn su v? tm th?n ??y!. B X chua lot, gi?ng h? h?i M?ng cho anh. C? ? ci nh th??ng Si ??ng ny, ch?a tr?m th? b?nh, thu?c l?i khng c, n?a Ty y n?a ?ng y mi, lm sao ln tay ngh? ???c!. Ti cm ?n c? hai. Trong ??t bn giao b?nh nhn, ti ?? ngh?, ?? Phan Th??ng Dn cng ti vo Qui Nh?n. L do: b?nh nhn ?ang ? giai ?o?n bnh ph?c, ??i bc s? c th? lm ch?m, th?m ch ??o ng??c h?n ti?n trnh h?i ph?c. B X, nay ? ln ch?c Tr??ng khoa, ??ng ??nh Vng, ti ??ng , ?i cho c c?p. Trn ???ng, tha h? b?t co co, chu ch?u!. Nhn b, ti c??i m?m. Ti nh?, y t k? l?i, l b t?ng l?n gi?ng ?m bc s? tr? chng n c ci c??i h?m th? no ?y, khng ?a ???c!. D sao, th?i gian tr??c m?t v?n c? ph?i lo cho Dn. Anh ta ?ang c ? bnh ph?c, b? th ph, s? l?m khi khng cn d?p.

Chng ti ln ???ng vo ??u ma m?a. Dn khng h?i g, tay gi? r?t h?p ??ng chu ch?u, l?ng l?ng ln ng?i c?nh ti trong chi?c xe c?a b? Th??ng Binh X H?i. ?i ???c m?t ngy m?i ??n ??a ph?n Vinh. Qu?c l? 1 c s?a sang, nh?ng cn nh?ng ?o?n xe ?ch trnh h?m h? l?i lm. Hm sau xe vo ??a ph?n Qu?ng Bnh. T? lc ?, nt m?t Dn b?ng u lo, m h?p chu ch?u vo lng, mi?ng mm l?i. C?n xc ??ng lc m?t m?nh khi xe ??n V?nh Linh. Dn l?p b?p: Th? Tr??ng, mnh vo chi?n tr??ng r?i h?n?. Ti l?c ??u, ni gi?ng ch?c n?ch H?t chi?n tranh lu r?i, lm g c chi?n tr??ng no n?a!. Dn khng tin, tai gi?ng ln nghe ngng, mi?ng l?m b?m ? chi?n tranh r?i, lm sao th?t s? h?t ?? c ???c ha bnh!. Ch?t c ti?ng my bay. Dn ho?ng h?t qut: Bom… Ng?ng l?i. N s?p ?nh. Anh nh?m ng??i ln, nh?ng th?t may, ti?ng my bay xa d?n. Dn th? ra, l?m b?m Ch?c b?n thm thnh. N pht hi?n th t n?a th? no Con Ma c?ng bay ??n. ??t nhin, Dn quay sang nhn ti, h?i: C? ?i th? ny l ?i ??n ?u? ?i lm g?. Ti ch?a k?p tr? l?i th Dn nhoi ng??i v? pha anh li xe, kh?n kho?n ??ng ch, vo ???ng mn m ?i ch? th? ny tr?ng hu?ch tr?ng hoc n ?nh th mnh ph?ng teo ngay!. Ti l?i ph?i gh Dn xu?ng. V cho ??n nay ti c?ng ch?ng hi?u ??ng l?c no khi?n ti khi ? b?t mi?ng ?p ?i tm Th?m…. Dn nghe, ng? ngc m?t lc r?i tr? nn hi?n ha. Anh nhn ti, ?y ?u c ph?i ???ng v? Yn ?u!. Ti khng bi?t ph?i ni g, b?ng h?i h?n. Ni m khng c, b?nh nhn c th? m?t h?t ni?m tin tu?ng vo ng??i y s?. V khi khng th? chinh ph?c l?i ???c ci ni?m tin ?y th coi nh? l v ph??ng ch?a ch?y.

Xe ch?y thm n?a ngy th vo ??a ph?n Qu?ng Tr?. Tay ch? v? h??ng Ty, Dn b?o: C? Thnh ? bn kia… ?i t n?a th ??n Ng Ba Mu!. Ni xong, m?t Dn ti mt, ng??i run ln nh? s?t rt. D?o g?n ?y, ti dng ph??ng php thi min tr?n an Dn. Ti yu c?u Dn l?p l?i m?t s? ??ng tc, r?i ??a anh ta vo gi?c ng?. Dn nh?m m?t nh?ng chn tay v?n th?nh tho?ng co gi?t…


[1] Lo?n tm.

[2] D?c n?ng.

[3] Schrizophenie.

Comments are closed.