V?n H?i ngo?i (k? 299): B? dâu – Nam Dao (18)

Chi?c xe Jeep mang ph hi?u cng an x?ch l?i ?? ??u ng. Hai ng??i nh?y xu?ng, m?t m?c th??ng ph?c, ng??i kia v?n qun ph?c m? ct-kt trn ??u. H? g c?a, Huy?n ra m?, reo:

– D?ng h??

Th?i gian v gia c?, D?ng th?nh tho?ng v? tr ? ?y, c khi ? c? tu?n. Th?y ng??i ?i km, Huy?n tht b?ng, li m?t b??c. Tr??c thi ?? Huy?n, D?ng tr?n an:

– Th?a bc, b?n chu x?a ? ??n nh ?y tm ??a ch? chu, bc ??ng ng?i.

Lc ?, Nhn ? d??i nh b??c ln. Nhn Mai trong trang ph?c cng an, Nhn ng?i ngng. Mai cho r?i ng??ng ngh?u:

– Em ?n m?c th? ny ?i v?i anh D?ng m?i an ton, khng b? h?i gi?y!

Nhn chi?c xe ??u ??u ng, Nhn ?on c l? Mai l con c?a m?t v? quan ch?c ngnh cng an ? B R?a, nh?ng khng ti?n h?i. Sau khi g?p Nhn, Mai ?i th?ng ln Tr?ng Bon g?p D?ng. V? B R?a m?ng hai T?t, Mai mang xe cng an ln ?n D?ng v?, th? l khng s?ng n?u ph?i xa D?ng. L con m?t, cha m? Mai nung chi?u quen, cu?i cng khng mu?n c?ng ph?i ch?u. B?n b nng, ph?n l?n c?ng dn t?p k?t v ???c ?o t?o trong ngnh cng an, ? khuyn nng nn r?i mi?n B?c. Nh?ng g?p ???c D?ng, nng m?i bi?t D?ng n?ng n?c ?i v??t bin. N?m ch?t l?y tay D?ng, Mai quy?t li?t ni, s?ng ch?t ph?i c nhau. Sau ?, Mai ni v?i cha m? hi?n ?ang cng tc ? Ban Th??ng V? T?nh. Cha Mai b?o, tao t? my! M? Mai khc, nh?ng ch? ph?n ??i y?u ?t. L?n ny v? Si Gn, D?ng ??nh th?m b b?n l?n cht, nay mai s? ln ???ng ra bi?n.

Khi ch? cn Nhn ti?p chuy?n, D?ng h?i ngay:

– Gia ?nh c?u mu?n ?i, Mai v ti s? lo. i th? ny, l ?i bn chnh th?c, khng s? b? b?t, khng s? t t?i!

Mai v?i ?? l?i:

– Cng an B R?a h? lo gim h?t ph?n bi b?n. Chi ph cho thuy?n, x?ng nh?t… l hai cy m?t ??u ng??i!

Nhn nghe D?ng v Mai ni, lng khng kh?i hoang mang. y khng ph?i l l?n ??u Nhn ngh? ??n chuy?n v??t bin. H? s? b?o lnh c?a L??ng ch?a ?u vo ?u, nh?t l v gi?y t? c?a nh v b Qu?nh. D?u khng ni ra mi?ng, trong lng Nhn quy?t l khng bao gi? ?? nh v b Qu?nh ? l?i. M?t khc, n?u khng c Nhn, ch?c m? s? khng ch?u ?i. Th??ng m? c? m?t ??i v?t v?, Nhn ch? mu?n lm sao cho m? ???c h??ng an bnh trong nh?ng n?m cu?i ??i, qua s?ng v?i L??ng v?a l?p gia ?nh thng tr??c. Ph?n chng, chng khng mu?n nh? v? g em, nh?t l khi nh? l?i l?n L??ng th?m mnh ? V?nh Quang, l?nh lng v nguyn t?c cn h?n c? ?m qu?n gio.

m hm ?, Nhn tr?n tr?c ?i ra ?i vo. B??c ln sn th??ng, Nhn nhn tr?i mng lung, lng ng?n ngang tr?m m?i. nh theo ra, d?u dng h?i. Nhn k? l?i bu?i th?m vi?ng c?a D?ng v Mai, c?ng nh? n?i b?n kho?n ?ang ry v mnh. nh kh?n kho?n:

– V??t bin th khi ra kh?i, sng gi th? no khng ai bi?t tr??c ???c. Em ngh? mnh khng nn li?u l?nh. By ch?, m? v anh c? lm gi?y ?i di?n b?o lnh, h? s? c tn em v b Qu?nh ?? b? tc sau. i ???c, anh c? ?i tr??c. nh nu?t n??c b?t, c? ?a – Em ? ??i anh su, b?y n?m r?i, v cn c th? ??i thm c? tr?m n?m n?a, s? g!

Nhn l?c ??u, chua cht k? l?i l?n mnh g?p L??ng trong tr?i c?i t?o. nh thu?t l?i cho Huy?n nghe th Huy?n ch? b?t c??i. Chnh l m? L??ng, Huy?n c?ng t?ng kh ch?u v? cch ?ng x? c?ng ng?c c?a L??ng. L?n cu?i L??ng v? cch ?y h?n m?t n?m, Huy?n cng L??ng ln vi?ng m? ch Hong. C? nh?ng khng gi?u ???c xc ??ng, L??ng ?a n??c m?t khi nh? c?. Mm mi, L??ng ni nh? Con ??nh xin cho c? gia ?nh ?i qua Php ?on t?. Nay, con ?? s?c lo cho t?t c? m?i ng??i! . Huy?n ng?c nhin, h?i Con xin th?, th nh?ng ng??i n?m quy?n ? ?y lm sao tin con ???c n?a? Nh?ng d? ??nh gp tay xy d?ng l?i ??t n??c c?a con s? h?ng c? thi! Con ? ngh? k? ch?a? . L??ng ch? tay vo m? cha, bu?n r?u L l?ch c?a con n?m d??i ba t?c ??t ?y, v th? con ch?ng bao gi? ngh? l con s? l?y ???c ni?m tin c?a h?! V? l?i, theo h? th cho ??n by gi?, con ch? c tu, r?i trnh, nh?ng ch?a th?y mnh th?c s? ch l?i th? no…. L??ng im l?ng, lt sau nh?c …khi anh Nhn ???c th? v? th chuy?n ??u ph?i lm l gi?y t? k?t hn v?i ch? nh, c th? con m?i lo ???c .

Huy?n k? l?i cho Nhn nghe cu chuy?n v?i L??ng, ng?m ngi b?o L??ng th?t v?n l em con, v ch? th? thi l m? c?ng ? vui l?m r?i r?i gi?c Nhn ?i d h?i. Ch?n ch? thm c? tu?n, Nhn m?i mang h? s? ln phng Ngo?i V? c?a thnh ph? n?p, lng v?n y ny khng yn. Huy?n hi?u, g?i Nhn v nh ??n, ni rnh r?:

– M? ch? ?i Php khi c c? Dao nh v b Qu?nh. N?p ??n b?o lnh c? n?p, nh?ng ph?i thc ??y gi?y t? ??ng k k?t hn cho nhanh, c m?t ti?n lt tay c?ng c? lm. M? gi?c Nhn t? lu v m? bi?t L??ng s? lo h? s? b?o lnh cho t?t c? m?i ng??i.

Nh?ng thng ??u n?m 83, s? ng??i ?i di?n b?o lnh v?n kh th?a th?t. D?u sao, c h? s? l c thm m?t hy v?ng thot kh?i ch?ng ph?i ch? ngho kh? m c? ci ng?t ng?t c?a m?t x h?i chng chnh ?ng s?. Chm ??m trong chi?n tranh, x h?i ? ? quen ???c chi vi?n. Nh?ng Trung Qu?c bnh tr??ng by gi? l k? th s? m?t, M? c?m v?n v Lin X ki?t qu? khng cn gip ?? ???c nh? x?a. Ng??i dn mi?n Nam nay c?ng qu?n ?en o b ba, c?ng xe ??p, ch? c?i ?un b?p, nh?ng ch?a qun nh?ng ph?n vinh gi? t?o ngy no. M?t khc, c l? ?? trnh ci thi nhn c? vi b?t thi?n v?i nh?ng ng??i khng cng ?n vi?c lm, dn ???c g?i h?p, h?p v h?p, nghe ?i nghe l?i nh?ng kh?u hi?u ??n pht nhm. Nh?ng h? b?t ??u m?t tin t??ng vo php l? c?a nh?ng th?n thnh m?i. Ng??i c ti?n chi tr? ?? v??t bin ? ?i hai ba n?m qua. Nh?ng chuy?n vt sau ny, gi xu?ng nh?ng b?t ??u th?a th?t. C??p bi?n hm hi?p. R?i ??n b? nh?ng l?i b? xua ?u?i v s? ph?i ti?p t?c lnh ?nh tm m?t n?i t? n?n, thuy?n nhn ??c thuy?n cho ??m, c th? ch?t ?u?i ngay c? khi ? nhn th?y ??t li?n. l nh?ng thng tin ng??i cn ? trn b? r? tai nhau, d?n d ??y li gi?c m? ??i ??i b?ng ci v?y tay huy?n di?u c?a m?t b tin ch? c trong c? tch. Khng, v??t bin gian nan l?m, nh?t chn nh b, ni cch ni ng??i mi?n Nam.

Tr??c khi l?y v?, L??ng h?n ??n T?t s? mang v? v? cho gia ?nh. Khng hi?u sao, khng th?y L??ng v?. Huy?n vi?t th? cho con h?i c?n do. ?i mi, L??ng h?i m, ch? bo ??n xin nh?p c?nh b? tr?c tr?c. Th? nh?n ???c d?m ngy sau khi Nhn n?p h? s? xin ?on t?. ?a th? cho Nhn ??c, Huy?n bu?n b:

– Nh?ng tr?c tr?c ? x h?i ny mun hnh v?n d?ng!

Ngh? ??n chuy?n L??ng ? t?ng g?p nh?ng ng??i nh? ng Ph?m V?n ?ng, Nguy?n C? Th?ch… Huy?n ?on ch?c l?i chuy?n tru b hc nhau, ru?i mu?i ch?t. M?t bn, nh?ng k? b?o th?, l s? ?ng. Bn kia, d?m ng??i ti?n b? c?i m?. ?i H?i V, b?o th? th?ng. V?y th gi?t ru?i l cch tru b c?nh bo nhau. V L??ng, c h?n g m?t con ru?i trong vng quay quy?n l?c. Huy?n th? di:

– T? nay, chuy?n b?o lnh khng ph?i l chuy?n ta c th? ch? ??i g n?a. Nhn c? xin hnh ngh? tr? l?i v php m? phng m?ch!

Nhn g?t ??u. nh l?ng ng??i ?i, tay m l?y con, m?t ??n ??t ch?c khc. Ngay sng hm sau, nh xch gi? ?i. Nhn h?i, nghe nh ?p, gi?ng quy?t li?t:

– Em ?i B R?a!

*

m ? khuya, nh?ng c? ba v?n ng?i, khng ai ln ti?ng. nh n-ng chi?u vo b?c t??ng vi xanh nh?t h?t ng??c ln da m?t ng??i s?c nh?t nh?t c?a nh?ng k? d?m mnh ch?t tri. B?t ch?t, Huy?n nhn Nhn, gi?ng c? quy?t:

– Khi t??ng lai ? ??ng sau, s?ng nay m mai l?i ch? l qu kh?, v?i m? th cn hi?u ???c nh?ng v?i hai con v b Qu?nh th khng, v l l?m. M? cho l nh tnh ?ng, v d?u g, Cha c?ng an bi cho m?i ng??i m?t s? ph?n. Chp mi?ng, Huy?n ti?p – M? c?ng ?i v?i cc con, s?ng ch?t c nhau. Sng gi c d?p vi, th ??y l Cha… Cc con ??ng s?!

Nhn ln, Nhn bi?t m?t khi m? quy?t ??nh g th r?t kh lay chuy?n. Th??ng m? ? m?t ??i v?t v?, Nhn tr?m ngm:

– N?u ?? s?ng ? ?y v?i ngh? nghi?p c?a con, con ch?c s? s?ng ???c. Ai th? no, mnh c?ng s? th? ?y…

Huy?n ng?t:

– T?c l c ci ?n, khng ch?t ?i v ch? c th? thi! Cn b Qu?nh? V m? c?ng mong hai con cho m? nh?ng ??a chu khc. Chng th s? ra sao? Ch?ng l? t?t c? m? ??c cho chng n ch? ??n gi?n l chng n khng ch?t ?i? Th?i gian m? ra B?c, v? qu v vo H?ng Nguyn qu cha con, m? th?y ki?u l l?ch nh? nh mnh th t??ng lai c?a cc chu m?t mng l?m. ?i m?, thi th c? nh? xong. Nh?ng cn ??i cc con v cc chu sau ny, m? khng ?nh lng! Ph?n m?, v??t bin m? c?ng ?i!

nh khng ni g, nhn Huy?n v?i nh m?t bi?t ?n. Huy?n ??ng d?y, d?n:

– nh tr? l?i cho h?, nh mnh ?i nh? th? l b?n ng??i. N?u ch? n?i thng ny th s?a so?n ngay, ??n lc ?i ???c l ?i li?n. V ?i th t?t c? nh lc no c?ng ph?i c nhau.

?i Huy?n ra kh?i bu?ng, nh n?m tay Nhn, o ln t?c t??i. p m?t nh vo ng?c, Nhn vu?t tc, nghe nh ngh?n ngo:

– M? ni th?, ch?c ? ngh? k? r?i. V th? l v con v chu, em khng mu?n ph? lng m?…

Xi?t ch?t l?y nh, Nhn th?m nh?, sng gi c ??n th? no ?i ch?ng n?a chng c?ng khng th? s?ng l?y m?t mnh. Nhn l?m nh?m, nh?c l?i m?, t? h?i s?ng v?i t??ng lai ? ??ng sau, c ph?i l s?ng khng?

*

Cu?i thng t?, v??t bi?n vo v? ma. Bi?n t ging gi, n??c theo lu?ng ??y cho nh?ng con t?u d?t xu?ng qu?n ??o Nam D??ng. N?u thu?n gi thu?n n??c, b?n n?m ngy l ??n b?n ??n b?. C?n th?n, ?? ?n n??c u?ng ph?i d ch?ng cho m??i, m??i l?m ngy. R?i x?ng, nh?t. Ph? tng my. Chn v?t d? phng n?u h? h?i. La bn v h?i ??. T?t c?, do ch? t?u v ti cng lo. Chuy?n mua b?n mua bi v ??a ng??i t? bi ??n t?u, Nhn ?ch thn xu?ng B R?a g?p Mai v D?ng ?? tm hi?u. Mai kh?ng ??nh, t?u ba l?c, c c? m?t ??u my d? phng v s? ng??i v??t bi?n ch? c b?y m??i hai ng??i, gia ?nh ti cng ?i km nn khng s? b? l?a.

– Cn bi, mua r?i anh ! Ton t?i b?n em n bn, ch?c ?n. Ph?n anh Nhn, Mai ti?p, anh chu?n b? thu?c men nh?ng g?n nh? thi!

– ?i ph v?i c??p bi?n, c?ng ph?i tnh ??n. Nhn b?n kho?n – v?y mnh lm th? no?

– D T? em l ch? t?u ? c k? ho?ch ??i ph. Ba ??a con d x?a m?t l du kch, m?t l b? ??i Gi?i Phng v m?t ?i Bi?t ??ng qun C?ng Ha. T?i n lo ph?n b?o v?!

Ch?ng ti?n cho Mai, Nhn h?i k? ?i?m h?n v cch ?i t? Si Gn ra B R?a. D?ng b?o gia ?nh ng ch D?ng n?m ng??i c?ng ?i, hi?n ??a con t ?ang ? B R?a, khi bi?t ngy gi? ln ???ng, n s? v? bo. ? Nhn yn tm, Mai nh?c, ??n B R?a l khng c v?n ?? g v?i cng an bin phng ? ?y, nh?ng t? Si Gn ra th ph?i c?nh gic.

nh b?t Nhn ??a ln th?m S? huynh. Ch? nhn nt m?t lo u c?a nh, S? huynh ? ?on ra, ?a:

– Mu?n bi, th c ph?i ??t qu? m?i linh!

Nghe Nhn k? v? S? huynh ni g trng n?y nh? thnh cho ?n l?c, nh bm vo t? vi nh? bm vo m?t ci phao an ton. Nng ?i xem ng Minh L?c, m?t th?y bi m nh g?n Ph? 79. R?i nng ??n b ?ng khu V??n Chu?i chuyn bi bi ty. nh bp tay, mi?ng ng??ng ng?p, l nh:

– Em nh? bc xem h? cho, v ch? h?i m?t chuy?n!

S? huynh h?i ngy sinh thng ?? c?a nh, b?m tay tnh ton, r?i phn:

– Ch?c gi? sai. C? theo gi? c cho, m?nh l Thin Ph?, ph?i bo t?t ??y ? ch? ?u c m?nh mai th? ny!

Nhn c??i, mi?ng ?a nh?ng c cht chua cht:

– ?n ??n l?y ?u ra m bo v?i t?t. C? nh? bc d?y th ng??i Vi?t mnh by gi? ch?ng m?y ai c sao Thin Ph? th? m?nh ?u.

S? huynh rung ?i, l?i l?m nh?m b?m tay nh? b?t quy?t. Lt sau, S? huynh ch?m ri:

– L?y gi? D?u t?c l li l?i m??i pht, th m?nh c l Thi m, b? sao ch? l C? Nguy?t ?ng L??ng, ?ng v?i nhn d?ng. By gi? ti xem ti?u h?n c?a c? hai l s?, gi? D?u v gi? Tu?t nh…

Tr?m ngm, S? huynh nh?m m?t, tay l?i b?t nh? b?t quy?t. Lt sau, S? huynh nghim trang:

– C? hai l s?, ??u ?i bnh yn, nh?ng ph?i tr??c thng su. N?u ch?m, th khng nn ?i!

Dao nh reo:

– ng Minh L?c c?ng ni th? bc ?!

S? huynh c??i t?m:

– Khng th?y nhn d?ng c, ng ?y xem s? l?y gi? Tu?t. Nh?ng sai l?ch n?m, m??i pht khi ghi gi? sinh l th??ng. Cn l s? c?a Nhn, ti v?n nh?, cung Phc ?c t?t, m?nh l?i T? Ph? V? T??ng, chnh ph? c ?? t? ??c. Th? th ?i ?u c?ng l?t.

Nhn l?i c??i:

– K? c? ?i vo t v?i bc!

S? huynh im l?ng. B?t ch?t S? huynh th?t ln, gi?ng than vn:

– C?i t?o cng th??ng nghi?p th hi c?a, ??i ti?n hai b?n l ?n c??p, r?i v??t bin bn chnh th?c th l?t vng. H?p hnh cng vi?c, lc no c?ng h?i l l?ch. Thi, ai ?i c? ?i. ? l?i, v v?ng v v ch. M??i m??i l?m n?m n?a, n?u ci ??t n??c ny bi?t lm sao ?? chu v? h?p ph? th hy v?! V?i l?i, chuy?n c?u L??ng khng ???c nh?p c?nh th l ph?c t?p ??y! i di?n b?o lnh nh? v?y ?i ???c lc no, ch? c Tr?i bi?t!

Nhn v nh v? ??n nh khi b Qu?nh tan h?c. C?m chi?u d?n ln, nh?ng Huy?n ch? ch?m ??a, khng ?n u?ng g. ?i b Qu?nh ln bu?ng, Huy?n m?i ch?m ri:

– M? ? thay cc con ln ngh?a trang th?p h??ng cho U gi v ch Hong. Cn cht ti?n v vng, m? s? ??i ra ti?n ?, b? bao plt-tch r?i may li?n vo gi?i o, gi?i qu?n cho c? nh. N?m nay, b Qu?nh ? l?n. M? mu?n Nhn mua thu?c ng?a thai, ?? nh v Qu?nh u?ng ngay. Ph?i ng?a nh?ng chuy?n x?u nh?t v?i b?n c??p bi?n v s?a so?n tinh th?n ??i ph v?i m?i tnh hu?ng!

Nghe m? ni, Nhn n?i gai ?c v c?m th?y t?i nh?c v cng. Khng dm nhn nh, Nhn kh? g?t ??u. Huy?n ti?p:

– Mnh ?i tm s? s?ng trong ci ch?t. V v?y, s?ng… ph?i s?ng v?i b?t c? gi no! Cc con c hi?u m? khng?

Comments are closed.