V?n H?i ngo?i (k? 302): B? dâu – Nam Dao (21)

X? L?NG

C?a s?p l?i, v nh? th? cht n?ng ngoi kia ch? cn h?t qua nh?ng chi?c ch?n song s?t han r?. Ng??i ?n b b??c ??n, lng my x?ch ln, mi tr? ra. T?i sao anh l?i ?nh ng ?y? Cu ni v?a d?t, nh n?ng chao nghing. H?n gi?i m?t, nh??ng ln nhn, ng ngh, h?i t?i sao ?nh, m ?nh ai m?i ???c c? ch?! Ng??i ?n b lc l?c ci ??u to qu kh?. Tay gi? chi?c n?ng g? ln ngang t?m m?t, b ta g?n, xem ?y, cn dnh c? mu, khng ph?i anh th ai qu?t vo ??u ng ?y. ?i gi?i ?i l gi?i, ng ?y c sao khng? Sao ch? l?i khng sao! Ch?t r?i ? Ch?t th ch?a, nh?ng ch? t n?a l toi. L?y Gi?i, th?t l may. Ai may, ng??i ?n b s?ng gi?ng, anh hay ti, hay ng ?y? Ch?c khng ph?i ti ?u, b ta m?a mai, gi?ng chua nh? m?. H?n ci g?m m?t, hai tay ??m thm th?p vo ng?c.

?ng th?, vi?t ?i, c? ki?m ?i?m l xong. B?t ??u, khai ra tn ti l… Tn… ti… l… Phan Th??ng Nhn, x… huy?n… t?nh… Ng??i ?n b gh m?t nhn, g?t, khng ph?i th?! Anh khng ph?i l Phan th??ng Nhn. Th? ?? V?y ti l ai? L Dn, b ta c? tr?n t?nh. Hai tay ??a ln r?i b? cho r?i thng xu?ng, b ta b??c ra kh?i c?n phng h?p cu?i hnh lang. Ti?ng cha kho tra vo ?. R?i ti?ng xu kha leng keng ??p nhau nh?p cho b??c chn xa d?n, m?t ht. H?n th? ra. H?n d?p ch? Nhn. Ti tn l Phan Th??ng Dn, qu ?…Khai th? ny t? thu? h?c c?p hai, chn th?, nh? bt c?m v?a kh v?a nho. Qu? chi?c n?ng, h?n l?o ??o ??ng ln. ??n d?a bn c?a s?, h?n l?m nh?m, Nhn ch?. Th?ng Dn l ??a em song sinh c?a mnh c? m. Hai anh em, ch? khc nhau ch? m?t th?ng ??u c m?t khoy, th?ng kia tham lam, ??u c nh?ng hai khoy. Mnh nh??ng, m?t c?ng ???c. Nh?ng mnh ch?a bao gi? th?y t?n m?t ??u mnh m?t hay hai khoy. ? v?i nhau ???c ??n n?m ln su, l? ra mnh c th? ki?m nghi?m trn ??u th?ng anh hay th?ng em kia. V khng lm, nn mnh l th?ng no, Nhn hay Dn? Con m? ho?nh h?e mnh ngu th?t, n nh?m ch? mnh lm sao l?n ???c mnh v?i ng??i khc. Thi, vo xa ch? Dn v?y.

? m ny, nghe ?u c ti?ng ?m t? cu?i tr?i v?ng l?i. Gi b?t ch?t b?c t?ng c?n cu?n th?c nh?ng chi?c l bng t? n?n sn ??t n?n ln tr?i. L bay, nhn xa t?a m?t ?n b??m nh?n nh? chao l??n. Nh?ng con b??m ny ch?ng khc b??m b?n Chnh Vnh chn Tr??ng S?n, bom ??n th? m c? ngu d?i nh?n nh?. Th?i cn n?m ? ??a ??o V?nh M?c, th?nh tho?ng b?t ???c con no th?t ??p l mnh rt ru?t r?i k?p vo quy?n s? tay p kh. ??ng ??i tru, ny th? tr??ng, lnh m sao l?i lng m?n ?y m? nh? ?n b con gi th? h?. Chng n no c bi?t, x?a yu qu h??ng v c hoa c b??m. C nh?ng l?n tr?n h?c b? ?n roi [1]… Cn nay? Im mi?ng, c?m h?i, tin s? chng my, chuy?n ring t?. i ch, ??ng ??i ??ng ch v?i nhau, p b??m cho ng??i yu ch? g! Ci con b m?t l d?m trong ??i thanh nin xung phong th?nh tho?ng t?i g?o ??n ??n v? mnh, c ?ng khng? Thnh lnh s?m ??ng. M?a th?a h?t l?p b?p. Bng ai nh? Th?m th ph?i. B?u tr?i nhong l?a b? d?c thnh hai m?nh run r?y. Ti?ng st x khng gian t?a ra nh? t?m o m?c rch t? t?i. Nay yu qu h??ng v trong t?ng n?m ??t… Kh?n n?n, Th?n S?m v?a qua, Con Ma ? t?i. F-4 hay F-108 ?y? Nhn ra ngoi c?a s?, mnh ku tong ln, b??m ?i, c cnh th bay, bay ?i cho nhanh. Nh?ng sao ?n b??m v?n c? ch?p ch?n l??n quanh Th?m. Th?m ?i, vo h?m tr, n ?nh bom. Con Ma r rt s?t ngang ??u. ??t ? tung t??i. C m?t ph?n x??ng th?t c?a em ti. M?a n?ng h?t, ro ro v? ln nh?ng mi tn c??i t?ng trng ph? h?a cho tr?n bom n? trn thn th? Th?m ?ang b? vy hm trong ?n b??m nh?n nh?.

H?n vung chi?c n?ng th?ng cnh qu?t vo khung c?a s?, mi?ng h h?c g?i tn Th?m, m?t l?i ra ?? l nh? l?a b?c chy r?ng. Qu? xu?ng, h?n rc ??u gi?a hai ??u g?i, ng??i co gi?t, b?t mp nh? nh?i ?a tr?ng, v c? th? go tht cho ??n lc c ng??i tung c?a xng vo.

*

Cu?c h?i ch?n g?m 3 gi?ng. Gi?ng 1, ? , mi?ng th?nh tho?ng chp chp nh? th? ?ang x?a r?ng, c l? l gi?ng m?t ch?c s?c trong ngnh ngh?. Gi?ng 2, ?a d?ng, l?m lc the th r?i b?t ch?t h? xu?ng th?m th b m?t, ?ng l gi?ng con m? ?y, ?ang ? tu?i mn kinh nh?ng v?n l?m le ln ch?c tr??ng khoa m?t ngnh tr? li?u trong ci nh th??ng Si ??ng ch?ng m?y ai ?? ??n ny. Gi?ng 3, gi?ng thanh nin, pht ngn ki?u c cht nng n?y c?a anh y s? no ? ch?c m?i ra tr??ng.

Gi?ng 2: Bo co anh, ?y l l?n ??u b?nh nhn n?i hung ?nh ng??i ch? bnh th??ng, anh ta ng?i ?u ng?i ?, im nh? thc, lnh nh? ??t. Em theo ri anh ta t? g?n n?m nay, khng th?y tri?u ch?ng g, l?m lc cn nghi v?n anh ta gi? b?nh ?? kh?i ph?n ??u ki?m ?n bn ngoi!

Gi?ng 1: ?… c?ng c th?, th??ng ph? nh? th? kh?i ng??i v? v?t ch? ra kh?i nh th??ng l ch? c ?i! (chp, chp) Th?i ny h?t bao c?p nn th?y t?ng kh? ??a no ???c c? t?ng, ngn sch ch?ng c bao nhiu, t?nh c? dng d?ng, cu?i n?m r?i m v?n ch? giao ch?a ??n n?m m??i ph?n tr?m. ? ?… Thu?c men th t?ng b??c chuy?n d?n sang ?ng Y (ti?ng m? gi?y lo?t xo?t) ?, Phan Th??ng Dn, c?p y Qun ??i Nhn Dn ? ?… M?t tr?n Qu?ng Tr?, b? bom… ? ?… Hun Ch??ng Chi?n cng, ph?c vin, v? Ki?n Th?y r?i ???c ln H N?i h?c T?ng H?p, khoa V?n. B? Th??ng Binh X H?i bo co y th? pht r?, su?t ngy ?i b?t chu ch?u, khng lao ??ng. Y l?i c t?t ch?i ??ng… (c??i) c th? gy hoang mang cho qu?n chng. ? ?… Th?nh tho?ng y khc r?ng ln r?i g?i tn Th?m, g?i m?. B? ??y ???ng s? v? ??a ph??ng, r?i ?y ban Nhn Dn X khi?u n?i tr? ???ng s? l?i cho c? quan qu?n l x h?i th??ng binh. H?m… ko qua gi?ng l?i v cu?i cng th l nh th??ng ?y (th? di, ti?ng g?p gi?y lo?t xo?t). Cc ??ng ch ngh? th? no?

Gi?ng 2: Bo co th? tr??ng, em cho l hung b?o gy th??ng tch th ph?i x? l n?i b?, c bi?n php c?i t?o, khng ???c th tr?ng tr?!

Gi?ng 3: Em xin php ???c pht bi?u… (h?ng gi?ng) ? l ??i v?i nh?ng ng??i bnh th??ng, ch? v?i ng??i b?nh th hnh ??ng c?a b?nh nhn v th?c. V th? x? l, c?i t?o, tr?ng tr? l th? no? Nh th??ng ch? c m?t vi?c l ch?a b?nh cho ng??i ?m, v mu?n ch?a th ph?i ?i tm c?n do!

Gi?ng 2 (c??i, khinh kh?nh): Ai ch? bi?t th?, h?c ? tr??ng m. Ch khng bi?t ch? th?c t? n khc. Lm b?y, cai b?nh c? ?nh, ?nh cho ?au th s?. Ci s? ch g?i l v th?c ???c thay b?ng ci s? s?… Th? l vo khun php, c? r?m r?p c?. Bo co th? tr??ng, m?m th n?n, vo ??n ?y c r?n c?ng n?n cho m?m.

Gi?ng 3 (ng?t): Nh th??ng khc, nh t khc. Cai t ?nh th kh? d? cn hi?u ???c, ch? cai b?nh khc cai t, ch?c n?ng l gp ph?n tr? b?nh cho nh?ng ng??i tm th?n. C? l cai th c quy?n ?nh th qu? (c??i nh?t)… ta c cch c?a ta th?t!

Gi?ng 1 (xen vo): ?… ny nh, ??i ?on k?t th ??i thnh cng, ph?i khng no? Chng ta trao ??i chuyn mn trn tinh th?n n?i b?, cc ??ng ch nh? cho…? ?…(mi?ng chp chp) Th? h? m?i ???c ?o t?o c khc v?i ci th?i c?a mnh. C? nh? mnh, h?c y ???c hai n?m th l?nh ?i B, th? l kh?n gi ln ???ng, v?a ?i v?a h?c, ph?n ??u d??i hai ng?n c? trong ba dng thc Cch M?ng. Nh?ng chuyn khng b?ng h?ng, th?ng no c?ng bi?t ci th?i ? l nh? th?…? ? (nhn ng??i ?n b, c??i nhy m?t) Sau th khc, ph?i l?y h?ng xen chuyn m?i ???c. (Quay sang thanh nin) Th?i c?a c?u th th? no ?y?

Gi?ng 3 ( ch?m ri): Th?i chng ti l th?i lm y s? th cng vi?c l ch?a b?nh, t?t ph?i chuyn. Cn h?ng hay xanh hay ?en hay tr?ng th l chuy?n qu?n l, chuy?n lnh ??o! Cng no vi?c n?y!

Gi?ng 2 (c??i nh?t, m?a): Ci th?i tr?ng khn h?n r?n m l?i!

Gi?ng 1: Thi, thi! Ti giao cho ch b?nh nhn ny nh… Ph??ng n tr? li?u c?a ch th? no? Ch trnh by s? qua cho chng ti bi?t, ???c khng?

Gi?ng 3: Ph?i tm c?n do. (t?n ng?n, l?m nh?m ni m?t mnh)… nh?ng con chu ch?u, Th?m, l?n l?n Nhn v?i Dn…Khung hi?n th?c v?t ch?t chao ??o trn ci n?n tm linh h?n mang!

Gi?ng 2 (b?c b?i): Bo co th? tr??ng, ci n?n v?t ch?t l c? b?n. N?n, ch? khng ph?i khung! C? s? c?a duy v?t bi?n ch?ng khng ch?p nh?n ?i ng??c l?i!

Gi?ng 1 ( a): Thi, cho ti xin… ? b?o ph?i ?on k?t m l?!

*

Ti ti?p c?n v?i anh bc s? tr? trong t? th? m?t con l?n b? tri. Ph?n trn ng?c v hai tay ti nong trn trong chi?c o v?i c?ng nh? mo m?c ng??c t? tr??c ra sau, c?t b gi vo chi?c gi??ng ??n b?ng g? t?p. Ph?n d??i, c? chn b? tri vo chn gi??ng b?ng m?t s?i cho ch?c n?ch, cng ??ng ??y cho cng xi?t vo khi?n mu khng l?u thng, lu chn t li?t ?i. N?m ng?a nh? th? hai ngy, b?ng r?ng. Ti bi?t ?ang trong H?a L, ci tn b?nh nhn g?i phng cch ly dnh cho nh?ng k? ln c?n hay ph?m k? lu?t. Th? nn ku c?ng ch?ng ai nghe, m d?u nghe th c?ng khng thay ??i g, ch? t? kht n??c. ?i cn ch?u ch? kht th lu l m m? ?i, m chao ?i, nh?ng c?n m l?i kinh hong g?p tr?m g?p ngn lc t?nh.

Nghe ti?ng k?t c?a, ti gi? t?ng nh?m m?t, th? g?p ln, h?ng kh kh. Ph??ng n ny l ?? ch?ng b?n cai b?nh, chng th?y th? ng?i m?nh tay, e b?nh nhn c th? tt qua bn kia th? gi?i. Bc s? ci xu?ng, tay th vo n?m l?y m?ch tay ti, h?i anh th?y trong ng??i th? no? ???c d?p, ti rn ln. Ti l?c ??u, th?u tho, n??c, cho ti n??c. R?i v?a u?ng, ti v?a nh??ng m?t ln. Anh ta nh? nh?, c? u?ng, t? t? thi. Ti g?t g?t, nhn k?. Anh ta cn r?t tr?. Sau anh k? ti m?i bi?t anh t?t nghi?p ??i H?c Y, tu nghi?p ? C?ng Ha Dn Ch? ??c v? ngnh Tm L, m?i quay l?i H N?i hai n?m nay. ?y l m?t ngnh t??ng ??i m?i, ch? g?n ?y m?i ???c chnh th?c ?o t?o. B?nh ???ng ru?t, d? dy, tim, ph?i… c thu?c, thuyn gi?m th?y v ?o ???c. ??n m?t ng?, nh?c ??u, ?i ?m, di tinh, m?ng tinh ch?ng thu?c ty th thu?c ta, c? u?ng mi, c? th? c?ng d?n d?n ?i?u ch?nh qun bnh. Nh?ng b?nh tm l th? b?nh nh?p nh?ng, b?nh khng ra b?nh, k? m?c vo th nh? g?i l hm, l gn, l d? ng??i. N?ng h?n, l ch?p dy, l r?, l tm th?n, l ?in lo?n. ?nh ng??i ??n sut gy m?ng vong thu?c di?n ?in c, khng ph?i ?in lnh. V khng kho ng??i ta ??a qua khu th? gi?i bn kia, tn bi?t khu dnh cho nh?ng b?nh nhn x?p lo?i nh th??ng b tay, khng ch?a tr?, ch? l?m le ghi tn vo s? Nam To mong nh? gnh cng s?m cng t?t.

Anh bc s? tr? nhn sao m gi?ng Chnh ?y ti?u ?on mnh ??n th?. C?ng c?p knh tr?ng tr? xu?ng trn s?ng m?i nh cao. C?ng ci c??i n?a mi?ng. C?ng nh? nh?, hai bn tay xo?n vo nhau lc ni, ??u g?t g, gi?ng khi nh? khi to. Ko ti ra m?t gc v??n, anh h?i, ? h?i s?c ch?a? Lm g m ph?i h?i s?c? Anh qun r?i ?, m?y hm tr??c n?m phng cch ly v ?nh ng??i. Th? ? ?nh ai? Ti ?p, l? ?ng nhn xu?ng th?m c? lung linh cht n?ng vng cn st bu?i cu?i thu. Anh nhn g v?y? Ngng qun. ?y ny, ?y ny! N ??y, th? l b? sung ???c m?t t?t. Tay b? chi?c n?ng, ti rn rn ng?i, tay kia v?i ln r?i thnh lnh t? cao ch?p xu?ng. M?t th?ng b?ng, ti chao ng??i. Anh bc s? nhanh tay n?m ???c o ti, ko l?i, mi?ng ku lm g th?? ??ng th?ng d?y, ti t? t? m? bn tay n?m h?. M?t con chu ch?u cn non ng?ng c?, mnh ?en, cnh nh s?c xanh, ru lc l?c, chn ??p, cng gi? cao. Ti nghim trang, ??a tay ln cho:

– Bo co Chnh ?y, b? xung ??t ny nh? v?y ch? ton lnh tr?, l?i nh? gi?t th? ny, s? qun trung ??i ti ch?a ln ???c m?t n?a th?i ch?t ? Gio Linh.

Anh bc s? l?c ??u, ai l Chnh ?y? Th cn ai n?a! Theo chn ti, Chnh ?y x?m x?m b??c. ??n ch? n?m, ti b? n?ng, m?t ??o m?t vng, c?nh gic ?? phng r?i m?i ci xu?ng li t? g?m gi??ng chi?c h?p cc tng n?p c ??c su ci l? thng h?i. Ti m? n?p, cha cho Chnh ?y xem. Trong h?p c n?m con chu ch?u ma ci c? d??ng cng r?i rt h?t vo m?t gc. Th? con v?a b?t vo, ti tr?m gi?ng:

– Bo co ??ng ch, cch ?y m?y ngy b? phi pho, trung ??i chng ti m?t b?y cn ba, yu c?u b? xung qun s? cng s?m cng hay!

Th tay vo n?m l?y con chu ch?u non, ti v?n bng m?t cng. Th?y Chnh ?y nhn chng ch?c, ti v?i ni, tay v? vo ci n?ng:

– ??ng ch c? ki?m sot, ??i vin ??a no c?ng m?t m?t cng. ??n v? ti ??t ch? tiu bnh ??ng ln hng ??u, qun trang qun d?ng nh? nhau, tim m?t tri, chn m?t ci, c?m s?y l??ng kh chia ??u.

Thong m?t ci bng tho?t qua.

– …L?i N! Bo co ??ng ch, chu?n b? tc chi?n, ti g?m ln.

– Nh?ng N l ai?

Gi?ng l?y ci h?p, ti lu?n xu?ng g?m gi??ng, ni v?i, ch?c ?m lnh L? D 2. Khng, lm g c ai ?u? N ??y, ti ht, tay ch? m?t ng??i ??u qu?n b?ng tr?ng v?t bi?n m?t.

– N lm g?

– Bo co ??ng ch, chnh n ? d?p pho vo ??n v? ti, ??p m?t ??p, trung ??i toi m?t n?a.

– Anh ta n?m cng vi?n, c ph?i lnh D ?u!

– Chnh n ??p, anh em m?i ph?n cng, ph?ng cho m?t c ch m?ng.

, ra th?! Anh bc s? chp mi?ng, l?m nh?m, t?t c? l v nh?ng con chu ch?u ma…

*

S? tay:

…ng??i b?nh hai thng li?n khng ni thm m?t cu. Th?m anh, anh nhn, ci nhn v c?m. H?i, anh quay ?i. V?n v c?m. Y t k?, anh m h?p cc tng c nh?ng con chu ch?u, th?nh tho?ng m? ra ng?m ngha, l?m b?m chuy?n tr. Th?nh tho?ng l?i khc, r?m r?t, t?c t?i. ?m ?m, anh m?, mi?ng l?m nh?m. B?nh nhn n?m gi??ng bn ni, anh ng? ???c th ngy to l?m, nh?ng ch? th?, khng bi?t g thm….

Lm sao ?? anh ni cho b?t ra ci ph?n v th?c? V th?c = v minh? C ph?i ph?c h?i ???c ph?n th?c l h?t ?in? Ch?c g! C nh?ng c?n ?in t?p th?. Qu?ng c? tri?u ng??i Do Thi vo l thiu ch?ng h?n. M?t x h?i cng r? nhau ln c?n ?in th th?c trong tr??ng h?p ?y l ci g? V?a trnh by m?t cht l lu?n, b X, bc s? v?a h?ng v?a chuyn b?u mi. B ni nh?, nh?ng v?a ?? cho m?i ng??i nghe, r?i h?i! ??ng ch Gim ??c b?nh vi?n ? phn, ch? ngh?a x h?i ngh?a l lm sao ?in m v?n lao ??ng cho t?t! V nh?t ??nh c? m?t cu, ?on k?t ?on k?t. B X g?i sang xin bn Cng An thu?c s? th?t c? tim vo l c g ni h?t, v th?c no c?ng li m?t chu?t, ch?ng th? gi? ?in tr?n lao ??ng mi ???c! Nng m?t ln, mnh b?o: chng ta khng ph?i l cng an. ??ng ch Gim ??c ? , ci th? thu?c s? th?t ? bn nh th??ng dn s? khng c v ??t n??c chng ta cn ngho. V l?i ?on k?t, ?on k?t, ?? ch?m d?t bu?i h?p.

?in-t?p th?. Nh?c chuy?n ny l?i nh? ng Elhanan Donnefeld, th?y h??ng d?n mnh ? Berlin. ng l ??c, g?c Do Thi, ch?y sang Lin X vo ??u Th? Chi?n 2 lc 16 tu?i, xung phong vo H?ng Qun v l m?t trong s? nh?ng ng??i lnh ??u vo gi?i phng Berlin. Sau ng qua Moscova, h?c Y v chuyn ngnh tm b?nh tr??c khi tr? v? cng tc ? ??c. ng b? m ?nh b?i ci ch?t c?a c? dng h? ng, n?i c?ng nh? ngo?i, khi t?t c? m??i su ng??i mu m? l?i th?i leo ln xe l?a ?i qua Ba Lan d??i m?i sng pht-xt. Th?i gian ?y ng m?i m??i ba tu?i, may ???c m?t b gi v?n l b gio d?y ng c?u mang, gi?u xu?ng h?m trong m?t vng ngo?i . B b?o: Ny Elhanan, con c?ng sang Ba Lan, nh?ng ?i b?ng con ???ng khc, v ?i v?i m?t ci tn khc, m?t ci tn arien [2] chnh hi?u…. B bu?n r?u, th tho: Trong ci n??c ??c ny, h? pht ?in ln c? r?i!. Nh?ng h? l ai?. B ngo?nh m?t, th? di L? m?t ci, h? chnh l h?u du? c?a nh?ng Holderlin, Heidegger [3]T?i sao nh?ng ??a con c?a m?t n?n v?n minh b?ng ch?c thnh b?y qu? ?i tn h?i con ng??i h??. Elhanan ???c nh?ng ng??i ??c theo C?ng S?n ??a qua Lin X. Khi v? Berlin su n?m sau, ng ?i tm nh?ng b gio c?u ng ? ch?t. Elhanan ni, cu h?i c?a b cho ??n nay ng ch?a tm ???c gi?i ?p hon ton th?a ?ng. ? l mn n? v?i b m ti cn ph?i tr?!.

[1] Th? Giang Nam.

[2] Dng ng??i ??c nguyn th?y, ???c Pht-xt ??c tuyn truy?n l dng ??c tuy?n khai sng v lnh ??o loi ng??i.

[3] Nh th? v Tri?t gia ??c n?i ti?ng.

Comments are closed.