Phùng Cung, th? và ng??i

Bt k Nam Dao

(Trch t? Nh?ng Con Ng??i – Bt K 1- Thi V?n xu?t b?n t?i Hoa K?, 2017)

                                                      Knh vi?ng Phng Cung v Phng H Ph?

PHUNG CUNG.JPG

Chn dung Phng Cung (?nh c?a Nguy?n ?nh Ton)

N?m 14 tu?i, ti ??c Con Ng?a gi c?a Cha Tr?nh. ??c ln v b?n th?o n?m trong m?t ci t? cha ti kha k?, th?nh tho?ng m? ra r?i th?n tr?ng nht vo m?t ci h? s? trn c ?? ch? m?t. Ch? ny ??y mnh l?c, h?p d?n ??n ??i qun ?n qun ch?i ngay ? tu?i ti ?ang l?n. Ti ?nh ???c cha, m? t? l?y h? s?, leo ln tr?n nh. Gh vo nh?ng kho?ng sng h?t qua ko c?t, ti say s?a ??c, m? hi nh? nh?i trong ci h?ng h?c nng c?a ma h Si Gn ?? l?a.

N?m sau, c? Hong V?n Ch in Tr?m Hoa ?ua n? trn ??t B?c. Ti l?i ??c l?i, l?n ny ?ng hong ??c. Nh?ng ti ch?a th?t hi?u th? no l ?n d?, tuy b?ng v?n qu?n th?t ?au ci n?i ?au c?a con ng?a chi?n ??t ru?t ch?y vng cu?i, ci vng kh?n n?n c?a th? ??nh m?nh oi o?m.

***

L?n ??u ti ??c Phng Cung khi ng ta v?a 30 tu?i. V? C?i Cch Ru?ng ??t, ng V Nguyn Gip ? cng khai nh?n sai st, v nh? m?t hnh th?c k? lu?t, ng Tr??ng Chinh thi ch?c T?ng B Th? ??ng Lao ??ng. V? n Nhn V?n-Giai Ph?m ? yn ?ng. Tuy th?, ng??i ta v?n x? l n?i b?, ??nh t?i, b?t ?i th?c t?, b? t v v hi?u ha nh?ng ng??i dm ?i l?i quy?n lnh ??o v?n ch??ng-ngh? thu?t v? tay chnh nh?ng k? lm v?n ch??ng-ngh? thu?t m khng ch?u u?n cong ngi bt ph?c v? nh?ng tiu ch thu?n chnh tr?, nh?ng kh?u hi?u v h?n, nh?ng ?? ???c khn kho che ??y b?ng th? ngn t? u?n o nh? r?n h? mang chui ra t? nh?ng chi?c l?ng khi nghe ti?ng kn ph th?y.

N?m sau, tnh hnh mi?n Nam si s?c. Nh?ng ng??i t?p k?t x?n xang tung h kh?u hi?u gi?i phng mi?n Nam, b? xe-pho Du?n-Th? ph?t c?, trong khi mu thu?n gi?a Trung Qu?c mao-t v Lin X xt-l?i ? ha ra cng khai. V?i mi?n Nam, gi?i phng th? no ?y? Chi?n tranh cch m?ng ki?u B?c Kinh hay v?n ??ng chnh tr? trong b?i c?nh chung s?ng ha bnh M?t-c?-va?

??t nhin, ci g?i l xt l?i ch?ng ??ng ???c x xo nh? m?t m?i nguy c?, v nhn ??y ?m thn T?u ti?p t?c cu?c ch?nh ??n t? ch?c ? ph?i b? l?ng ch?ng trong ??t s?a sai C?i Cch Ru?ng ??t. Nh?ng m?i thm th l?i c c? tc qui, v m?i th? b?o l?c t? nh?ng ??ng c? ngu mu?i t h?ng b?ng b?o l?c Cch M?ng ???c s? d?ng nh?m thanh tr?ng n?i b?, son chi?m quy?n l?c mng mu?i.

Ti?u t? s?n-tr th?c thnh th? ci anh t?ch t?ch s s hnh lnh thnh ??i t??ng ??u tranh c?a giai c?p nng dn (???c nng c?p thnh lin minh cng-nng).

Vo n?m 1961, ng??i ta b?t Phng Cung khi ch? Thoa v? anh c 2 ??a con cn c?p nch. T?i sao?

***

H?n b?n m??i n?m sau khi ??c Con Ng?a gi c?a Cha Tr?nh, ??u ti v?n c? m?t cu t?i sao? Phng Cung x?a ph? trch nh in, khng chnh tr? nh? Nguy?n H?u ?ang, uy tn nh? Phan Khi, v c?ng khng l chi?n t??ng nh? nh?ng Tr?n D?n, Hong C?m, L ??t, Phng Qun Tr? ?ang v Th?y An, t?t c? ??u ?i th?c t?, m?t cch c?i t?o khng ph?i l gay g?t nh?t. Sau th?c t? th v? H N? nh?ng b? treo bt, c l?p. Kh? nh?t l b? c l?p, khng ai dm dy v?i h?i, k? c? nh?ng ng??i trong gia ?nh

N?m 1999, ti c d?p h?i m?t nhn ch?ng ru?t th?t c?a Phng Cung. Con anh, l Phng H Ph?, ??n th?m ti vo d?p Ging Sinh.

Ph? k?, Th?i C?i Cch Ru?ng ??t, ng n?i chu lo v c th? b? qui l ??a ch? c??ng ho, v qu? l sau ng b? ??u t? r?i ??a ln giam trn Thi Nguyn. B? chu ln th?m, nh?ng ??n n?i th m? ng chu m?i ??p, trn ch? c m?t ng?n s?n l ? ho ?? ?nh d?u, ??t cn ??t.

Ph? chm thu?c l, rt m?t h?i, th? di Th? m tr??c ? b? chu c? tin r?ng c m?t b?y con ?i khng chi?n th s? ch?ng ??n n?i no!. Ni qua qut ?? an ?i, ti bng qu? Ch?c ng ?y h?n l?m. C?i thanh c?i cho chy bng ln trong l s??i, Ph? khe kh? l?c ??u. Lt sau, Ph? tr?m ngm B? chu h?n th khng, nh?ng bu?n th c. Bu?n ??n ?? b? chu ch?ng cn mu?n g?p ai Sau, b? chu k?, oan th c oan, sai th c sai, nh?ng th?i ? chuy?n ?y ??y r?y, c?i cch r?i s?a sai.

Nghe Ph? th tho, ti th?t nhin ch?t d?. Ti nh? ??n l?i nh?ng lnh t? nh?n nh?, c? v?a lm v?a h?c, rt kinh nghi?m, h? th?y sai th s?a. Tr?i ?i, nh?ng sai m gy ra n m?ng, c??p s?ng nh?ng cu?c ??i vi vo ba t?c ??t oan khin m?t r?i th s?a lm sao? Nh?ng sai m ph tan nt ci c?u trc c? b?n lng x, kch thch lng tham lam v h?n th khi?n nhn ngh?a l?n l?o, th s?a lm sao?

S?a th? no ???c khi nh?ng con r?n gio ba ??u su tay l?n vo ??c m? v dng ngn t? ?? ngc ??u nhe r?ng phun n?c!

***

Phng Cung ch? bu?n? Anh ti?p t?c cng tc trong c? quan H?i V?n ngh?. ??n khi Nhn v?n ra ??i, anh ??i ??n s? 4, thng 10, n?m 1956 m?i ??a in Con Ng?a gi c?a Cha Tr?nh. Th? th 5 n?m sau, t?c vo n?m 1961, ng??i ta l?i b?t b? chu ?i t? V t li?n 12 n?m? T?i sao?.

Ph? khng tr? l?i, ch? th? di. Nh?ng sao ti nghe ?u ?y nh? c ti?ng ng?a h? Khng, ? x? ny gi? ?y l ma ?ng, ngoi tr?i l?nh -20 ?? C, n??c ch? d?m pht l ?ng ?. Gi rt ln, l?a trong l s??i ch?p ch?n, tuy?t bay bm vo c?a knh v? m? h? nh?ng ?o hoa tr??c lc ha b?ng.

T?i sao?

L?i ti?ng ng?a, n h, v ??p l?p c?p xu?ng m?t ??t co c?ng. Con Kim Bng ch?ng? Ch?c n ?ang cao ??u phng v??, ci th? con Thin l m l?nh xng xo tr?n m?c ven sng Gianh. M no ?u sng Gianh, nay ha bnh l?p l?i r?i. ?y l H N?i, th? ? c?a n??c Vi?t Nam Dn Ch? C?ng Ha. Nh? v?y th Kim Bng ?ang hm n thnh ??, ? m ?i, ?? b?n m phu d?m b?y ??a ch?i b?m t?a lng. R?i m?t ngy:

Khi m phu bung tay; l? lng l?m, n th?y hai v?t g to b?ng ci l ?a che ngang hai bn m?t, khi?n n ch? c th? nhn th?ng pha tr??c m thi. R?i m phu ??y n li l?i, ??ng vo gi?a hai cng g? s?n son th?p vng. ?a l? qu ch?ng, nh?ng ci g m ??p th? ny? Ta s? lm g ?y? N rng mnh, th?y hnh di?n nh? ???c s?ng m?t ki?p s?ng khc, sung s??ng h?n tr??c.

B?ng d?ng hai cng g? di m?nh m?t ci, c? n b?t xu?ng, mi?ng n g?n ch?m ??t, n v?a ngc ???c th dy c??ng ? ghm th?ng. N c?t b??c th?y n?ng; ci n?ng qui g?, nh? bp ngh?t l?y c?, c lc b?nh b?ng nh? ?i m?t cht nh?ng r?i gy no cng nh? ln xu?ng Khi nghe ti?ng bnh xe nghi?n trn m?t ?, n m?i bi?t l n ?ang ko xe cho Cha.

N g?c ??u xu?ng l?i th?i ko chi?c xe qua sn, hai m?t l? ?? nhn th?ng, m?i m?t, chn ngn.

(Trch Con Ng?a gi c?a Cha Tr?nh)

Ph? ti?p, gi?ng tr?m h?n xu?ng, B? chu ra t khi hai anh em chu ?u m??i m?t, m??i hai. M?t hm, c? nh chu ?i b? trn l? ph? Tr?n H?ng ??o, khc g?n B Tri?u, th c ti?ng g?i, Cung ?i, Cung. M?i ng??i quay l?i. Bc D?n ??ng l? bn kia v?y. B? chu ch?a k?p ph?n ?ng th m? chu gi?ng l?y tay, mi?ng van v?, em l?y anh, ?i thi Em v cc con ? kh? l?m r?i ?i thi, anh ?i! Ra t, b? chu cch ly v?i b?n b, ch? chuy?n o c?m c?ng ? kh? s?. ??p ?inh, r?i lm bnh. V khi c vi?c th n?, m?c Th? m cng an h? c? ??n lm vi?c, kh?ng b? tinh th?n ??n ?? m? chu b?o th l ? trong t cn h?n

***

T?i sao? Hay l

N g?c ??u xu?ng l?i th?i ko chi?c xe qua sn, hai m?t l? ?? nhn th?ng, m?i m?t, chn ngn.

Nh?ng ch?ng bao lu, nh?ng ch?u thc tr?n m?t v?a ng?t v?a bi, nh?ng b l trc qun t? v?a th?m v?a gin s?m s?t ? cng nh?ng bu?n t?i s?u mu?n, cng nh?ng ??c m? tri qua ru?t, t?ng ra ngoi tr? l?i cho qu kh?. Con thin l d?n d?n quen v?i ch?c v?. N th?y mnh ph?i ph Cha ??n h?i th? cu?i cng m?i x?ng danh Thin l m㒒.

(Trch Con Ng?a gi c?a Cha Tr?nh).

Ch?c v? no trong H?i? H?i Nh v?n hay Lin hi?p H?i V?n h?c Ngh? Thu?t? ng Nguy?n ?nh Thi? Hay l ng T? H?u? Hay c? hai.

Ho?c l?i ng T Hoi, con d? mn phiu l?u n phnh to h?n chnh ng??i ng, nh? Phng Cung t?ng nh?c l?i sau ny trong m?t truy?n ng?n? Ti khng bi?t.

V nay, c nh?ng ng??i ? n?m xu?ng. Ngh?a t? l ngh?a t?n. Ti chp bi th? B?i sao r?i, r?t Phng Cung, g?i vi?ng h?:

?n bn sng

Hay b?i sao r?i

M hiu h?t c? h? mu?n t?t

C ph?i bng hnh ng??i

? khu?t

M?ng cng h?u ch?a ??t

Nay l?i l?n v? m??n c?a

ti sinh.

***

C?n bo tuy?t ?m qua ?nh tan nh?ng ?m my khi?n sng d?y m?t tr?i n? ra r?c r?. D??i nh n?ng t??i vng, hai ch chu ?i d?o trn nh?ng con ???ng tuy?t ph? trinh b?ch, ch?a m?t v?t chn, ch?a c g th?a thi, d?u m?t l?i, d?u m?t h?i th?.

Chng ti b??c trong gi?c m? nguyn th?y, khi l?i ni cn m ?i?u ti?ng chim ban s?. Ph? ng?ng chn, bu?t mi?ng Ti?c l b? chu ch?a g?p ch !. Chp mi?ng, ti ng?n ng?, duyn ph?n c?. Ph? k?, b? chu m?t hm n?m tay chu, cao h?ng ??c th? cho chu nghe. B? b?o h? Phng nh ta ch?ng c g, ch? c ci ny, tay ??a chu m?t t?p b?n th?o, ton ch? l ch?. Chu cn ng? ngc th b? chu ??p tay ln vai, c??i, C ci ny l c ?ng gp cho ??i Con ph?i bi?t hnh di?n!.

Ti ni, Ph? nh?, ??c m?t bi ?i. Ph? r?ng r?ng :

m? hi M?

Thng ngy ??m ??m nh? gi?t

Con nu gi?t m? hi

??ng d?y lm ng??i

Ti l?ng ?i, l?n ??u nh? m?t ng??i ch?a g?p.

Lt sau, nhn Ph?, mu m? c?a ci con ng??i ?y, ti thnh th?c: Ch g?p b? chu r?i ??y. G?p ? ci th? ??ng. ??ng d?y lm ng??i.

V?a d?t l?i, ti ?a n??c m?t.

Vng, d?u n??c m?t l ci ch?ng m?t ai dm t??ng mnh c th?a!

***

Vo ??u th?p nin 1980 ti c h?i nh?ng khng m?t ai bi?t g ngoi Con Ng?a gi c?a Cha Tr?nh. Nh? v?y, ch?ng ph?i nh?ng Truy?n Ng?n vi?t t? 1956 ??n 1959 nh?ng khng ph? bi?n ? l ci ??y Phng Cung vo c?nh t t?i. Th? th T?i sao?

Ni ??n ch?c v? thi, lm sao c th? gy thm th ??n ?? ?y ??a nhau ??n th??

B?ng ?u ti?ng chn ng?a l?i ch?m ri l?p c?p… C ph?i v?n Kim Bng, con ng?a M l?nh mang danh Thin l nay ko xe

T? ngy vo ph? Cha, l?n ??u n ???c ?i ra ngoi. N ao ??c th?m c?nh c?. Xe ra kh?i ph? Cha, bon bon trn con ???ng ??t r?ng thnh thang. Nhn th?ng pha tr??c, n l?y lm l?, n ku trong c? nh? t? h?i Lm sao con ???ng ny ngy x?a r?ng m nay nh? b nh? th? ny!. ?i ???c m?t qung n nhn ln pha trn, l?i ??ng t? h?i: hay, ngi cha kia, ngy x?a r rng n?m bn c?nh m?t qu? ??i l?n, m by gi? qu? ??i l?i nh? b?ng con ???ng ta ?i l ngh?a lm sao?. T?t c? nh?ng c?nh v?t tr??c m?t n ??u nh? l?i, v th?ng t?p. N nhn cnh ??ng, cnh ??ng c?ng ch? l m?t ???ng th?ng. R?i cy c?, ni ??i cho ??n m?u gi?i xanh c?ng ch? thu l?i l m?t ???ng th?ng. N khng ng? hai chi?c l ?a che hai bn m?t ch? cho n nhn ???c m?t chi?u.

(Trch Con Ng?a gi c?a Cha Tr?nh)

Anh Cung, ch?u anh! Qu? ??i c?ng th?ng, m?u tr?i xanh c?ng th?ng n?t, v t?t c? ??u nh? b l?i b?ng con ???ng ta ?i. Anh ni th? l ch?m n?c r?i, v l?i ni g?n n?m m??i n?m tr??c nh? m?t l?i tin tri, ? th?i ?i?m c k? lu loa r?t khoa h?c l c s?c ng??i s?i ? c?ng thnh c?m!

i ci thn tru ng?a! Kim Bng h?i Kim Bng! Con ng?a chi?n ?i ko xe.

Tr??c h?i th? cu?i cng, n l?y h?t s?c tn, ngc ??u ln cao, co co hai chn tr??c, th?ng th?ng hai chn sau, ch?ng nh? c? ?? gi? l?y ci th? cao ??u phng v?.

(Trch Con Ng?a gi c?a Cha Tr?nh)

Ci th? ? cn g?i l ci th? c k? ao ??c lm m?t tn ht rong, un chantre, m T? H?u k? cho Phng Qun nghe vo lc th?t th? cu?i ??i.

Chantre, l ki?u V?n Cao g?i Tr?nh Cng S?n. V ??n nay ti v?n ch?a hnh dung ra n?i s? t??ng ??ng gi?a S?n v nguyn ?y vin b? Chnh tr? ??ng C?ng s?n Vi?t Nam T? H?u.

hay, ti ?i, ??ng tuy?t v?ng!

***

??n gi?a nh?ng n?m 1990 ng??i ta m?i bi?t c Xem ?m, v cu chuy?n c?m ??ng: Nguy?n H?u ?ang mang h?t ti?n dnh d?m ch?t bp cng Phng Qun tm cch in th? Phng Cung. Ph? ni, chu c tm nguy?n in cho b? chu m?t tuy?n t?p. D?u c ??c, nh?ng ??c cht t, ti khuyn, th? khng c?n nhi?u, nh?ng ph?i hay. M?t ??i th? ch? 5,10 bi l ??.

Ph?i ??n khi Ph? chuy?n cho ti, ti m?i bi?t dng th? Phng Cung c ci ch?t long lanh c?a nh?ng h?t s??ng ??u trn cnh l non xanh m?t sng tinh m? c?a v?n v?t. M?i nhau cng nghe:

L sng lt m?t ao

??m ng?c

Con s?p phm v? ho

Bng hoa lay

L tre r?ng

Nhu?m hong hn ?? g?ch

Ti?ng cu?c bo da di?t

G?i Ngy Mai

?? con s?p l con g? Ti m? T? ?i?n ti?ng Vi?t do Trung tm Ngn ng? ? H N?i in n?m 1992, nguyn Ch? t?ch H?i ??ng B? tr??ng Ph?m V?n ??ng c vi?t tay trn tr?ng gi?i thi?u, l quy?n t? ?i?n ??u tin ? n??c ta do m?t t?p th? cn b? ngn ng? h?c bin so?n trn c? s? t? li?u t??ng ??i ??y ??.

Tra xem sao:

L S?p t (kng.) Sang, t? ra nhi?u ti?n v ho phng. Khch s?p, V? ???c mn s?p.

Th? th con s?p l ci qui g? T? ?i?n im nh? h?n. V?y xin mch, s?p, danh t?, l m?t lo?i c s?ng trong ao.

Cn phm. D? thi. Con M?c phm ?n v? ho c?c x??ng. Nh th? phm danh v? ho nh?ng con ch? tr?ng tr?n. Th? m sao Nh n??c ta khng m?i Phng Cung vo lm T? ?i?n nh??

Nh?ng thi, cho ti quay v? v?i th?, khng ch?i tr chi?t t? n?a.

??u tin, ph?i n? ci kho ch? Phng Cung. Ch? thn d, nh?ng anh nng ln thnh m?t v? ??p h?n nhin, ch?ng khc ci duyn th?m khng t son ?i?m ph?n, m sao nt c??i quanh vnh nn c? v?n vu lng ai.

Xin k? : ?m v? khuya. Tr?ng ng? mu thin l. Ti?ng g?i ?. C?ng ch? sang sng .

Hay l Gi b?c cnh. Ch?a h?t vng kim c?. Lng cch lng. T?ng qung phong dao. Ho?c Ch s?a lng xa. S?a h?n xc ?c. So di?u ai hc gi ven sng.

Quay l?i c?u trc th?, d?u cu c c?t ra 3 hay 4 ch?, ta v?n d? dng nh?n ra g?c gc ???ng thi. Nh?ng trong th? Phng Cung, ngn ng? v hnh ?nh thu?n ca dao, nng ci ??p chn qu ln m?c h?t s?c trang tr?ng v?i m?t ao ??m ng?c, hong hn ?? g?ch. V khng ch? c ci ??p hnh th?c, nh th? ??t nhin ?? ti?ng cu?c bo da di?t g?i Ngy Mai ni thay cho lng mnh, t?c l chuy?n ?i ci n?i dung m th? hay v?n, b?t k? hnh th?c no, c?ng c?n c ?? s?ng cn v?i th?i gian.

Anh Cung, ti?ng cu?c trong th? anh ch?c c?ng ?au ?u ci n?i ?au con qu?c qu?c c?a B Huy?n Thanh Quan. Nh?ng ch? t? l?a trong tm h?n anh, ti ??, v?n l Ngy Mai anh vi?t hoa. V anh v?y g?i. Da di?t g?i.

Nh?ng Ngy Mai ? ?u? V bao gi?, h? anh?

***

L?n cu?i v? H N?i, ti ??n th?m anh Hong C?m v bo tin Phng H Ph? ? qua ??i. Ph? ?i lm v?, gh qun bia v?i b?n, b?ng ng?t ng??i ?i hn m, ??a vo c?p c?u nh?ng khng qua ???c bn tay t? th?n.

R? nhau xu?ng chia bu?n v?i ch? Thoa, nh?ng m?y ngy sau anh C?m l?i b? ng g?y x??ng ch?u, n?m b?p. Th? l ch?u. Thi th c? ngy ngy ??n chia s? v?i anh C?m, mong anh c ???c cht ni?m vui trong nh?ng ngy n?m b?nh.

Chuy?n tr, anh l?i k?. Con ng??i Phng Cung l m?t con ng??i c?a nh?ng thi c?c. X?a, Tr?n D?n nh?n bi?t anh ?y l lo?i t? v ??o, im l?ng th c nh?ng ??u hng th khng. M?t vai, anh ?y m th?m gnh ci n?ng c?a anh em, gi?ng ki?m th?o v?n c? ngoan c? l?ng l?, ?ng l theo ki?u cao d?u phng v? c?a m?t con ng?a chi?n khng ch?u thnh gia sc cho nh Cha.

Khi anh ?y b? ??a ?i qu?n thc trn B?t B?t, ch? Thoa ln th?m nui, nh?ng anh ?y nh?t ??nh khng nh?n ch? Thoa l v?, khng cho nhn m?t, tr? l?i ti?p t? v kh?ng kh?ng m?t m?c l mnh khng cn lin h? g v?i th? gi?i bn ngoi. L?n ??u, ch? khc s??t m??t. ?nh v?, r?i t lu sau ch? l?i ln. Anh Cung v?n th?. Qu?n gio v?n, l l?ch anh khai l ? k?t hn, th? l khai man. Anh ?p, th?i ?y ??ng khng ??ng cho ti l?y v c ?y thu?c giai c?p phong ki?n, m ti th m m?n, m?t l?p tr??ng giai c?p. Nay ti t?nh ng?, nh?n c chung s?ng ngy tr??c, nh?ng t? by gi? ti xin ch?p hnh Th? th anh l?i d?ng h? ha, thm m?t t?i, qu?n gio g?n gi?ng. ? th thm m?t t?i. Thm m?t ch? m??i ti c?ng ch?u Ch? Thoa l?i v?, ?? ti?p t? l?i chia chc cho anh em t. V ch? c? ln. Anh ti?p t?c ru?ng r?y. Ba l?n, b?n l?n

Ti th? di, c l? l anh Cung mong ch? qun anh ?y ?i, ch? ? mang ci n mi?ng l ph?n ??ng, l ch?ng ??ng, bi bc lnh ??o nh? anh ?y th bi?t ngy no ra! V? l?i, ch? Thoa khi ?y cn tr? Anh C?m chp mi?ng, ch?c v?y! Nh?ng ch? Thoa v?n c? ??u ??n ln th?m nui, cho ??n m?t ngy, h?n hai n?m sau, hai v? ch?ng m?i l?i nhn l?i nhau V ch? Thoa s?ng c?nh chia ly nh? v?y su?t 12 n?m ??ng ??ng!

B THOA, V? NH V?N PHNG CUNG.JPG

B Thoa v? nh v?n Phng Cung, trong m?t s? ki?n v?n h?c

 

T?i sao? Ti mu?n h?i l?i, m?t l?n cu?i, t?i sao?

??c Xem ?m, ti ni v?i anh C?m, ti ch?a h? th?y Phng Cung mang th h?n vo th?. Anh bu?n v xt xa. Nh?ng anh v?n nhn h?u. Anh v?n trong tr?o. Th?m ch ?? l??ng. Anh C?m gi? tay xoa m?t, m?t ?? ??n nhn vo kho?ng khng choi v? pha n?i qu kh? cn n??ng nu.

T?i sao ?? ? l cu chuy?n c?a nh?ng con ng?a cung ?nh. Chng khng th? ?? d?m con ng?a chi?n t?n t?i ?? ph? nh?n chnh chng. Cn Vua Cha, thi th??ng l h? yn tm v?i nh?ng con ng?a ? thu?n, leo ln l?ng, ra roi, n?m b?m v ch? ti?ng h ? r?p khun r?p m?u.

Nh?ng c ho?n n?n, anh C?m cao gi?ng, th Cung n m?i c th? hay nh? v?y! Anh c??i, th? l b?i thu ??y. Anh ti?p t?c c??i, nh?ng ti nghe c g nh? ti?ng n?c ?ng ?c

***

L?y vua T? H?i, l?y vi Gic Duyn, l?y tin Thy Ki?u, th?c lng ti ch?a bao gi? quan tm ??n ci thuy?t Ti M?nh t??ng ??, b?o Cung c ti nn tr?i xanh ghen v?i m h?ng ?nh ghen. Ti cho r?ng Phng Cung tr? gi ch?ng ph?i v anh thm th chuy?n cha anh b? ??u t? m ha ra ch?ng ph Cch M?ng.

Ti tin Phng Cung tr? gi ch? v anh nu gi?t m? hi M?, ??ng d?y Lm Ng??i. V ? ci t? th? lm ng??i, anh khng mu?n nhn m?t chi?u ki?u con ng?a cung ?nh c hai chi?c l ch?n che m?t, ch? th?y con ???ng ta ?i nh? b tr??c m?t, th?ng t?p cho ??n ?? mu xanh da tr?i c?ng th?ng.

V th?, anh khng ?nh tm ?? Vua Cha c??i ln l?ng khi?n anh lm con ng?a ti ?i. Anh ch?ng th? cu?ng cu?ng nhai danh v?ng tr?n v?i thc v m?t ng?t tr??c khi ch?y nh?ng vng ?ua n?nh ht. V anh l?i ch?ng nh? H?u Loan xui ra Thanh Ha, nh? Nguyn H?ng b? ln B?c Giang, ?i cho khu?t m?t nh?ng con ng?a cung ?nh r?p ranh b?ng l?c.

Anh s? s? ? H N?i, n?i ng?a cung ?nh nh?n nh? nh?ng ch?a an tm. ??i d?p, chng xm l?i, ha thn thnh gi?ng bi?t s?a bi?t c?n v bi?t ??y anh vo ci thn ph?n t?i ??.

Trong t, anh ch? cn th?. V tr?ng.

Tr?ng qua song s?t

Tr?ng th?m ng?c

B?ng ta ch?t t?nh

S?ng s?

Trn vai o t

Tr?ng v l?a

Ngy x?a ?i!

Xa mi ??n bao gi?.

Ra t sau 12 n?m, giam ? H?a L, r?i B?t B?t,Yn Bnh, Phong Quang, anh cn gia ?nh. V b b?n. V nh?t l anh c m?t Di c?o Th?-V?n anh ? d?n d Ph? … C ci ny l c ?ng gp cho ??iCon ph?i bi?t hnh di?n!.

Khng ph?i ch? c Ph? hnh di?n, nh?ng ai theo gt anh c?ng hnh di?n, anh Cung ?! Cu?n sch Phng Cung 11 Truy?n Ng?n T?p th? Tr?ng Ng?c Th? Xem ?m ???c in v pht hnh ? h?i ngo?i ch?ng ph?i l cch t??ng ni?m anh, m?t nh v?n ? ci ngh?a ?ng nh?t, hay sao.

15-06-2004

N.D

Comments are closed.