V?n H?i ngo?i sau 1975 (k? 294): B? dâu – Nam Dao (13)

MY ?I TR?U

Khi b? ??i ? chi?n tr??ng Ty Nam trn qua bin gi?i ?p vo n?i ??a Campuchia cu?i n?m 78, t c?i t?o ? Tn L?p di chuy?n v? V?nh Ph. ? phng ??o qun Trung Qu?c ?e d?a t? m?t Vn Nam, dn t?n kh?i nh?ng n?i c th? thnh chi?n ??a, l?c l??ng ??a ph??ng s?a so?n ?nh tr? khi b? t?n cng. Hai ch? Cch M?ng l?i mang m h??ng m?t cu th?n ch. Truy?n th?ng yu n??c ch?ng xm l?ng, l?p ?i l?p l?i trn bo ch, ??y th?c vo tr?ng thi b?n n?ng, th? b?n n?ng ? tr? thnh khun th??c t? nh?ng ??i nh L, nh Tr?n, nh L.

Nhn ? trong ?on t c?i t?o nh?p tr?i V?nh Quang. Tr?i n?m vng chn ni Tam ?o, xung quanh l nh?ng ng?n ??i xanh ngt ngn. Tr??c ?y, tr?i dnh cho ?m quan ch?c chnh quy?n c?, ?m chi?n tranh chnh tr?, v b?n CIA. Nay, c?ng v?i s? t chuy?n t? Tn L?p, tr?i c?u mang thm c? t hnh s? b? giam trong nh?ng tr?i c?i t?o g?n bin gi?i. S? t ?? g?n su tr?m ng??i, chia thnh nhi?u khu, c khu ring dnh cho t hnh s?. Tr?i c hai gian nh g?ch, cn l?i l nh tranh vch ??t ?? t ?. Ngoi tr? s? v m?t s? phng dnh cho qu?n gio v gim th?, Tr?i ?? ring ra hai phng cho B?nh X, nhn vin ph?c v? l m?t y s? v m?t s? y t. Thu?c men thi?u, ng??i b?nh t?t ?m ?au ph?i dng c? thu?c l truy?n th?ng c?a ng??i dn t?c Ty – Nng. ?n u?ng, m?i ng??i ???c t? b?n ??n tm lt s?n, ha n??c mu?i ?? ch?m v ?i khi c rau xanh c?i thi?n. H? ?i ??n ?? ?n c? c?, c? r?, v b?t c? th? th?o v?t g tm ???c. Cng an qu?n gio kh h?n, nh?ng th?t ra ch? cht t, s?n c ??n t c?m. i t, ch?t ??m c ?ch, nhi, th?m ch c? cc, chu?t… nh?ng mi r?i chng c?ng tuy?t gi?ng. Ban ??u, ch? ?m qu?n gio m?i ???c ng??i nh ??n th?m nui. T?i cho nh?ng b m? ch?ng g?y ?i b? b?n, n?m m??i cy s?, mang cho con v?n v?n m?t n?i chu?i. T hnh s? kh h?n, c nh?ng k? t? ch?c c? m?t ???ng dy mua bn v?i m?t ci ch? th? x. i nh?t, l ?m t chnh tr? ?i t? mi?n Nam. T ngh?n nh?ng ci c? di nh? c? c ??i nh?ng ngy l? l?n nh? ngy 2 thng 9 hay T?t Nguyn ?n ?? c c?i thi?n. N?m Mi, T?t con d nh?ng t ???c pht th?t tru m?ng xun, ?? ??ng m?i ng??i ???c 150 gam, k? c? x??ng l?n th?t. N?i Nhn ?, t?ng c?ng ???c 9 k, ?ang bn tn n?u n??ng th? no th cn b? qu?n gio t?i chc T?t v ?? ngh? vay th?t, ??n ngy m?ng hai tr?i s? tr? cho 10 k. D? nhin t kh m t? ch?i. M?t v? Th??ng T?a, tr??c l Tuyn y cho m?t ti?u ?on Bi?t ??ng Qun, t? t?n:

– Th?, b?t ci nghi?p st sinh. Thi, T?t ny thanh t?nh, ?n chay… ?? ph?i t?i!

– Nh?ng rau c? c?ng khng, ?n th ?n v?i ci g? m?t ng??i h?i, m?u mo.

V? Th??ng T?a ch? tay, ni:

– Cc v? c th?y nh?ng ci tri c ba kha trn cy xung quanh ?y khng? Mnh th? xem mi v? c?a n th? no nh?

T ?n o:

– ?i m khng ai ?n ch?c tri l tri ??c. Thi ?i ng th?y cha ?i, ng khng th?y chim chc t?i n c?ng ch ?

V? Th??ng To? m?m c??i:

– Ti th?, ?n vi tri xem sao…

?i qu, t ?nh ?? cho Th??ng T?a li?u mnh. V?a n?m, v? Th??ng T?a nh?n m?t ch ??ng th si b?t mp. Nhn t?c t?c b?m n??c vo mi?ng, tm cch r?a ru?t th?t nhanh. V? Th??ng To? ng?t ng? cho ??n ngy m?ng hai T?t, ng?i d?y ???c khi qu?n gio ??n tr? 10 k th?t tru. T la l?i v?i nhau:

– Ton l da v?i x??ng, lm chi ?n ???c by gi??

Ban b?p nc n?u l?y n??c lm canh, cn l?i th sng t?o ra mn da tru h?m v?i ri?ng, b? r?t nhi?u mu?i v ?t. Th?t l?, t ???c ?n c?m khng ??n d?p T?t, ?n r?t v?a mi?ng, v?a ?n v?a su?t so?t khen rm r?. Ni?m M Ph?t, v? Th??ng T?a sut ch?t v ?n th? tri c tn l tri tr?u c?ng n?m, nh?ng khng khen ngon, ch? l?m b?m:

– ??ng no th con tru n c?ng ? ch?t r?i, t?i nghi?p!

*

i qu m Nh N??c khng lm g ???c nn cho t c?i t?o mi?n Nam ???c nh?n qu theo tiu chu?n phi?u ti?p t? g?i qua b?u ?i?n. Ph?i ??n n?m 80, ng??i thn m?i ???c php ?i t? mi?n Nam ra B?c th?m nui, theo chnh sch ?i l ?i ??ng vin ?? con em h?c t?p c?i t?o t?t. V? V?nh Quang ???c b?n thng, m?t hm qu?n gio bo Nhn sng mai c ng??i nh ??n th?m nui. V?i truy?n th?ng b?o m?t r?t l?i t? th?i chi?n ch?ng M?, qu?n gio khng ni r l ai. Su?t bu?i chi?u, Nhn xoay ngang l?t d?c ?? th? d? ki?n, ?on xem l m?, hay Dao nh, hay c th? l cha mnh. M? k? cha ? t?ng g?p c? c? H?, h?n ph?i l cn b? cao c?p. Ngy cn ? tr?i Tr?ng L?n, m?i l?n ???c bo c th?m nui l chng th?p th?m ??i cha. Ch?ng nh?ng s?a so?n cu ??u ni v?i cha, chng cn d? tr nh?ng tnh hu?ng ph?c t?p, k? c? n?u cha c hu?n th? ki?u qu?n gio th chng s? ?p Con ch?a bao gi? bi?t h?n th, ch?a bao gi? gi?t ai, v c?ng ch?ng h? ?n b? s?a M? m ph?n b?i dn t?c. Con ni th?t v cha l cha con, ch? n?u l qu?n gio th con ? cho qua chuy?n!. ??i cha cho ??n ngy b? ??a ra B?c th Nhn thi, coi nh? cha chng ? ch?t. T? an ?i, chng th?m nh?, cha ch?t cn h?n l s?ng, v s?ng m b? v? con nh? th? th chng khng bi?t s? ph?i ??i x? th? no cho ph?i. V? l?i, h?u sinh v d??ng, lm sao m c tnh cho ???c. Ngy cn b, chng nh?t ???c m?t con mo b t, x?u xa, lng loang l? pha tr?n ?en tr?ng vng v?n ?? gi?ng. Nhn nui mo, ngy ngy ?? s?a cho ?n, n l?n d?n. ??n tu?i l?ng ln khi c ti?ng mo ??c, n ra ???ng v b? xe cn ch?t. Nhn ?o l? chn, ng?i khc c? ngy. M? th??ng, ra ch? mua v? cho Nhn m?t con tam th?. Nh?ng khng hi?u sao Nhn vu?t ve con mo ??p ?? ny m lng c g nh? n h?n nh? b?i ph?n. Nhn tr? mo cho m?, nh?t ??nh khng nui. M? khng b?ng lng. Nhn th??ng con mo ch?t, ?m ra h?n th con mo s?ng, hnh h? n ??n ?? r?i m? ph?i cho ?i. Th? th, Nhn t? nh?, cha chng khng nui, khng ? v?i chng m?t ngy no, c khc g chng v?i con mo tam th??

Th?y Nhn b?n kho?n, ng b?n t vong nin m c? tr?i g?i l S? huynh v? vai n c?n:

– C th?m nui, ng??i ta ai c?ng vui m c?u th nh?n nh, lm sao l?i th??

S? huynh l m?t nhn v?t ti?u thuy?t. G?i l S? huynh nh?ng ng ta khng tu m?t ngy, v? con ?m ??, t?ng l ph? t cho Th? T??ng Nguy?n Khnh. X?a khng bi?t lm g, S? huynh nay ch? k? chuy?n ?i ? g c ?? ? Si Gn v L?c T?nh. Nh?ng ngoi chuy?n ?, khng m?t ai r S? huynh nng n?i no m l?i b? ??a ??n ci tr?i nh?t ton t cao c?p, c B? tr??ng, Th? tr??ng, Thi?u t??ng, Trung t??ng, Ngh? s?, Dn bi?u, d?m Th??ng T?a v c? m?t v? T?ng Gim M?c Cng gio. C k? x xo, S? huynh thu?c lo?i gin ?i?p hai mang nn c v?n ??, ch?a ???c xc minh. Khi nghe th?y, S? huynh tr?n m?t, b?o bi?t ??a no ni th? th ng c?t l??i.

Khng th?y Nhn ph?n ?ng, S? huynh c??i h?nh h?ch:

– Ti b?o th?t, n?u v? ??n th?m, ng?i xa ra. Lu ngy thm, th?y v? c ??a t trong qu?n, ?ang thi?u ?n m th? l t?n th? ??y, c?u ?!

– Bc th?t lc no c?ng ?a ???c! Em ch?a v?…

– , … mnh qun! Dao nh c?a c?u th? th khng th?m nui c?u ???c. Quan h? ch?a chnh ?ng m!

Trong tr?i, t t? thnh nh?ng nhm nh?, tm s? v?i nhau ?? chuy?n nh?t l chuy?n gia ?nh ring t?. H? chia nhau nh?ng m? m?ng v? h?nh phc, chuy?n v? chuy?n con, gip nhau gi? lm sao cho ci cu?c s?ng bnh th??ng bn ngoi c v? nh? cn g?n g?i. Hai n?m v?a r?i, v??t bin tr? thnh m?t phong tro. H? bo nhau Con ti n?m nay ?i h?c r?i, hi?u th? l con ? ?i v ??n n?i ??n ch?n. Nh?ng khng ch? c tin vui. Chuy?n bu?n, ch?ng thi?u. S? huynh ko tay Nhn, b?o:

– Thi! T?i nay tay Tam Qu?c k? ??n ?o?n Quan Cng ph nh? t?u. C?m n??c xong, ??n ht ?i?u thu?c lo v?i nhau nh.

Tam Qu?c l tn g?i anh t nh? chuy?n Tam Qu?c, k? l?i mua vui cho m?i ng??i. Cn m?t anh khc, t g?i l Kim Dung, chuyn v? v hi?p k? tnh, nh? C Gi ? Long, L?c ?nh K… nh?ng l?i ? m?t ln khc. Nhn g??ng c??i, ?p:

– Vng, t em ??n!

S? huynh quay ?i, ni v?i l?i:

– Ch?c l b c? ??y! Khng m? no b? ???c con m!

*

Nhn ng?i b g?i, l?ng d?a vo vch, bn c?nh li?p c?a ch?ng ln b?ng m?t thanh tre ??c. Chung quanh, ?? m?t anh ho. C?nh S? huynh l D?ng, b?n t g?i l Ch? Linh v ht hay v r?t ?i?n trai, nhn nh? m?t ti t? ?i?n ?nh bn Nh?t. Tr??c m?t D?ng, Th??ng dm d khng bao gi? ??i ???c nt ??m ??m, mi lc no c?ng mm l?i, h?a ho?n c??i th ch?ng khc g m?u, m?m mo ?i, x? xu?ng. Gi?a D?ng v Th??ng, l Tam Qu?c. K? chuy?n hay ? ch? thm th?t vo cho b?n t c??i, v ?i?u thm th?t th??ng l ?n b, ci thi?u th?n nh?t trong t. S? huynh ng?i vng ngoi, ??c thc, ho?t no, qu?n l n??c ch c?ng nh? chi?c ?i?u cy v thu?c lo. G?i th?, nh?ng thu?c lm b?ng m?t th? l cy ph?i cho th?t kh, thi nh? nh? ch?, khi thu?c r?t ??ng nh?ng ???c ci ht vo c?ng khi?n ??u c t ?i ???c d?m giy. Tam Qu?c th tho Quan Cng ch?p tay vi ch? c?, th?a r?ng B?m ??i t?u t?u, xin t?u t?u b? ?u Cha ra ngoi, phng lc ch?y th ln ng?a m?i k?p. M?t ?? ln, Quan Cng m?t tay r? vo thanh Long ao, tay kia nu vy Nh? t?u, gi?ng h?i h?, T?u t?u ?? em v Nh? t?u c?n h?u cho, c? bnh tm. ?u Cha thnh lnh khc tht ln. ?i t?u t?u l?m b?m Ch?c l ph?i thay t!. Nhn Quan Cng, ?i t?u ti?p, gi?ng b?c b?i, Ch lm g m m?t ?? gay, tay n?m vy ng??i ta th? ny. Nam n? th? th? b?t thn c? m!. Tam Qu?c ng?ng ni, ?? m?i ng??i xm vo gi?c. Chiu m?t ng?m n??c ch, Tam Qu?c ti?p M?t Quan Cng cng lc cng ??, m?m th c? ?m a ?m ?. Khi ? Nh? t?u ng? ng??i p st vo Quan Cng ng? ngu?y, mi tr? ra, nhn nh? l gi?n l?y. Quan Cng h?n h?n, ra m?t, gi?i ?i! Nhn ?i t?u t?u b ?u Cha ?i tr??c, Quan Cng quay l?i b?o Nh? t?u, ra thi. Nh? t?u ?m ?c, ra th? no ???c m ra, ch?a g c?, sao m nhanh th?. Vng v?ng, Nh? t?u theo chn ?i t?u, ?i ngang ti?n tay pht vo ?t ?u Cha, trong khi Quan Cng s?a l?i ?ai, kh?nh kh?ng, tay ko l thanh Long ao…. C? b?n, tr? Th??ng, r ln c??i. D?ng b b Anh ch?a cho xem c?nh mi no, ? cho ra ngay th?, t?c l nng v?i . S? huynh ha vo M?t ??, nng v?i l ?ng hi?n t??ng l?m r?i. Duy ch th? no ???c!. C? b?n l?i c??i, khng ai ?? Nhn c? l?ng l?ng nhn ra ngoi c?a li?p.

M?t tr?i ?? nh? nh? l?i con ch th ra li?m lp nh?ng ng my chuy?n mu ?en k?t. Dy ??i tr?u nhu?m h?ng ch?p chng vy b?a t? b?, ng? nghing x?p ??u ln nhau g?i l?i hnh ?nh nh?ng ??ng xc ch?t trn nh?ng chi?n tr??ng ngy x?a. Nhn nhn S? huynh, nn ti?ng th? di. S? huynh l k? ch?ng nghi?m nhi?u chuy?n l?. Nh?ng ngy ??u gi?i phng, S? huynh ?i trnh di?n, b? b?t ngay v giam vo Ch Ha. Hai thng sau, cng an ??a vo phng giam m?t c?u b ch?ng m??i hai, m??i ba tu?i. C?u ta tr?c lc, ng??i Hoa, khng ni ???c m?t cu ti?ng Vi?t. Th?t l?! B th?, nng n?i no m ph?i bi?t giam? S? huynh khng hi?u, nh?ng chp mi?ng, ?y c?ng ch? l m?t trong tr?m chuy?n th? th?i ch?ng ai hi?u n?i. Th? r?i m?t ngy qua, hai ngy qua. C?u b ch? bi?t ni H?o a! H?o khi ?n b?a c?m t, ng? ng?n chi mp, v r?i l?n quay ra ng?. M?t ?m, S? huynh b? lay d?y. Trong bng t?i, S? huynh th?y m?t ??ng t? thn hnh t?a sng, m?c o h?ng, c??i v?i mnh. Ng?c nhin, S? huynh t? h?i, c ph?i ci c?u b ?y khng? C?u b khng my mi?ng, nh?ng S? huynh nghe r rng Sng mai ta ph?i v? cha, mi c duyn nghi?p v?i ta, c g h?i khng?. ? t th chuy?n ra t l quan tr?ng nh?t. S? huynh kh?n th?m. ?ng t? ?p Mi s? ?i xa, chung quanh l nh?ng ng?n ??i. Ngy no ??i tr?c th mi v?. Sau, mu?n g?p ta, ??t m?t ?i?u thu?c l ?? ??u chi xu?ng ??t, kh?n g?i ta l S? huynh. Khi tn thu?c khng r?i l ta ? ?, c h?i g c? h?i!. Ni xong, ??ng t? ??y ci c?a c kha m nh? l khng, l?ng l?ng b??c ra. ?n sng, qu? l c?u b khng cn ?.

Ngy ??n tr?i V?nh Quanh xung quanh ??i tr?u ch?p chng xanh mt m?t, S? huynh nh? l?i ??ng t?, ??t thu?c l ??nh h?i l?i, nh?ng tn thu?c r?i. Cy xanh ngt ngn th ngy no ??i m?i tr?c? S? huynh tuy?t v?ng, ng b?nh, khng cn tm l?c ?? s?ng. Lc ?, ??ng t? l?i hi?n ra, m?ng Mi ch?t th v? th? no ???c. S? huynh l?i c??i, gi?ng n?a ?a n?a th?t, b?o Mu?n v? th s?ng, mu?n s?ng ph?i bi?t cch gi? hy v?ng. T? ?, S? huynh xem t? vi. V?n c m?t tr nh? tr?i cho, r?i h?c ch? ny m?t t, ch? kia m?t t, S? huynh k?t h?p l?i v tr? thnh ng gi coi bi. ?n khi S? huynh k? l?i cu chuy?n ??ng t? trong khm Ch Ha th ng gi coi bi ???c m?i ng??i g?i l S? huynh. V th?t oi o?m, c?ng v th? S? huynh b? cm hai thng. Chuy?n k?, khi kh?n ??ng t?, m?t l?n S? huynh h?i c? H? Ch Minh nay ? ?u? p, ? ??a ng?c, t?ng s? su. Th? c? L-nin? T?ng s? b?y, nh?ng s?p vo c?ng s? su. Cn Stalin? T?ng tr?t, c?ng s? b?y, nh?ng s? b?y c ??n hng ch?c t?ng! Ng??i nghe chuy?n t? ? g?i c? H? l ng s? su. Kh?u hi?u treo t??ng b? ??c tr?o l ng su s?ng mi trong s? nghi?p c?a chng ta. Qu?n gio nghe, li?n ?i?u tra, c? ng? l ?m t ca ng?i Su Dn, B th? thnh ph? H? Ch Minh ?? tm cch chia r? kh?i ?on k?t gi?a lnh t?. Th? l S? huynh ph?i thnh kh?n khai bo, nh?ng cng thnh kh?n k? l?i chuy?n ??ng t? th qu?n gio cng khng tin, ph?i dng ??n cm, k?p, b? S? huynh vo m?t c?n phng nh? ??n ?? ch? ng?i b g?i ch? khng c ch? n?m trong hai thng li?n. Khi ra, S? huynh li?t, t?p mi r?i m?i ?i l?i ???c.

Nhn th?n th?, nh? l?i cu chuy?n ??i ph?i tr?c r?i m?i ???c v?, c?m th?y c? ??i mnh s? ch? c r?ng, c cy, c nh m?t tr?i ?? s?c mu nhu?m ba b?, b?n bn v nh?ng n?m thng ?nh d?u qua nh?ng c?n ?i, c?n b?nh. Chng th? di. S? huynh ? ?u tr??n t?i:

– Ny Nhn, c?u khng nghe ?o?n sau chuy?n Quan Cng ph Nh? t?u…

– C ch?, em c nghe!

– Th? c?u k? l?i cho anh em xem c?u c nghe th?t hay khng nh? K? ?i!

– Em nghe tai ny l?t qua tai bn kia, ch?ng nh? g ???c! Nhn l?c ??u.

C? b?n c??i ?m ln. D?ng l?i b b:

– Mai anh c th?m nui, ?ng-ten ta bo l c c? ci c ng??i yu. m nay, m? m?ng cho n ? nghe ch?a, mai ?? thm. Ra tr??c, g?p ng??i yu m?i bnh t?nh ???c!

Nhn ??ng ln. Qu? th?t lc ny Nhn ch?ng mu?n ?a c?t g. T? ngy ra c?i t?o ? mi?n B?c, Nhn ch? nh?n ???c th? v qu g?i qua b?u ?i?n. Nhn ? ?i m?t l?nh ba n?m. N?m ngoi, l l?nh s? hai. C? xt t?ng l?nh, th c ???c phng thch c?ng hai n?m n?a. L do v sao b?n b Nhn c?ng l qun y s? ??u ???c v? ch? sau hai, ba n?m c?i t?o trong khi mnh b? ??a ?y th? ny v?n l ?i?u Nhn th?c m?c. Nh?t l trong khi m? mnh t? bao nhiu n?m ? ho?t ??ng tnh bo n?i thnh Si Gn. Ch?u, Nhn b?t mi?ng, ch?u khng hi?u n?i!

*

G v?a sng, Nhn ? c?o ru, qu?n o ch?nh t?, ra c?a ln nh?p nh?m. m hm qua, di khng th? t??ng t??ng n?i. Nhi?u khi ngh? qu ha qu?n, Nhn nh?m Ki?u, ?o?n no c chung c?nh ng? th nh?m ?i nh?m l?i hai ba l?n. a trong ??u, m?t ?m c th? ??c Ki?u hai l?n, t? ??u ??n cu?i. N?ng s?m sao ??p l? lng. S??ng mong manh trn nh?ng ng?n ??i ch?p ch?n tan d?n, tr? l?i t?m m?t nt u?n trn tr?a t??i ??y c?a nh?ng thi?u n? n?m ng?a ?n nh d??ng v?. Tr?i ?i, c nh?ng pht giy ?ng s?ng lm sao. T? php l?, s? s?ng v ci ??p quy?n vo nhau, ph?p ph?ng th? khi?n mn s??ng tr?ng mu s?a c? theo nhau bay ln long vo tt t?p. Khng bi?t t? pha no, m?t ?n c li?ng cnh bay l l, nh n?ng b?t vo ph?n chi?u r?c ln nh?ng v?t l?a trong b?u tr?i xanh c?m th?ch.

M?t anh qu?n gio ??n g?i. Nhn h?p t?p ??ng ln, mi?ng cm ?n, lng kh?p kh?i. Phng ?n ti?p n?m ? vng ngoi ra tr?i. Anh cng an ??ng ? tr?m gc nhn Nhn, gi? v? l?nh lng. Vo trong, hai dy bn. V?n m?t khun, hai cng an ??ng hai ??u, t m?t bn, bn kia l ng??i ?i th?m nui. Hng ti?p t? ? ki?m tra ?? d??i ??t, t s? ti?p nh?n khi h?t gi?. Nhn b??c qua ng??ng c?a, nh??ng m?t nhn. Cu?i phng, Nhn th?y m?. V Dao nh. Nng ??a tay ln v?y r?i rt. M? ?ang ng?i, c?ng ??ng d?y.

Nhn b??c v? pha m?, ch?ng cn ?? g ??n hai anh cng an ?ang theo sau. Th? gi?i c?a Nhn thu h?p vo khng gian c ci bn ? gc c?n phng ?ang sng ln r?c r?. Nhn n?m tay m?, m?t nhn nh. Nng v?n gi? mi tc di ?en nhnh, mi thoa nh? m?t l?p son, c g?y ?i nh?ng v?n ??p nh? thch th?c th?i gian. Cn m?, m? gi trng th?y, tc ch?m b?c, trng m?t su thm, mi l?i mm l?i. Nhn ni, nh? ?? ch?ng ch?i m?t qui lu?t thin nhin:

– M? v?n v?y! L?i c v? kho? ra…

Nhn con, Huy?n bi?t Nhn ni cho mnh vui lng. Quay sang nh, Nhn ti?p, gi?ng xc ??ng:

– Cn nh n?a, tr? ra m?i l? ch?… H?n ba n?m khng g?p nhau r?i cn g!

Cng an nh?c ph?i ng?i xu?ng v trao ??i nghim ch?nh. Nhn c??i nh? m?u. nh v Huy?n nh?n nh?c g?t ??u. Ng?i cch m?t ci bn, h? nhn nhau, khng ni thm ???c g. Th?t l kh khi chuy?n ring t? c ng??i l? nghe, l?i nghe v nhi?m v? b?o v? an ninh cho ??t n??c v x h?i. Khng cn ring t?, lin h? con ng??i b? th? tiu ?? ch? cn l?i nh?ng cu trao ??i ki?u li?t k hng th?m nui c g, b Qu?nh ?i h?c ???c qung kh?n ??, L??ng c th? v? ??u ??n, m?i vi?t xong lu?n n Ti?n s?, ph?n ??u t?t ?? nay mai v? th?m qu h??ng, vn vn… Cu?c ?on vin ng?n ng?i ha thnh tr c??i, hai cng an v?n v?a nghim v?a bu?n, m?t gi? t?ng nhn ra ngoi.

Nhn h?i:

– M? ?i ???ng c v?t v? l?m khng?

Huy?n k? t? H N?i ?i xe l?a ??n V?nh Yn, l?y xe khch ?i Bm r?i xu?ng Ph Trung, t? sng s?m ??n tr?a th t?i. Sau ph?i ?i xe tru, ???ng ??ng, c ch? ph?i l?i su?i, m?t kho?ng n?a ngy th vo ??n tr?i. Huy?n t?c l??i, nhn nh:

– May m c m? c con, ?i c?ng khng ??n n?i no!

nh c??i, gi?ng c?m ??ng:

– C nh lo cho m?, anh khng ph?i b?n tm ?u…

Nhn nghe hai ng??i ??i ?p, lng m ?, nhn v?i nh m?t bi?t ?n.

– Nh c tin c?a Dn khng? Nhn h?i.

Huy?n th? di, l?c ??u r?i k? cho Nhn nghe cu chuy?n v? Yn tm nh?ng khng g?p Dn. Nng t? an ?i:

– Nh?ng th? l Dn cn s?ng, tm th? no r?i c?ng ???c!

?nh h?i m? v? tin cha, Nhn ch?ng bi?t ngh? th? no, km l?i khng th?t nn l?i. Khi ?, m?t anh cng an nh?c l h?t gi? th?m nui. nh v?i v:

– Xin ng cho thm vi pht…

Nh?ng Nhn ??ng d?y, ni thi ch?ng c?n. Chng khng mu?n cho ?m cng an ln m?t thi ?n. B??c vng ci bn, Nhn ti?n v? pha Huy?n, hai tay m l?y m?. Huy?n th tho r?t nhanh vo tai Nhn:

– Cha con ch?t r?i. T t? n?m 62, v? r?i ch?t n?m 73…

Nhn s?ng ng??i, ch?a k?p suy ngh? g c?. Ni?m th??ng m? tro ln, Nhn ngh?n l?i:

– T?i qu. T?i cho m? qu!

Kh? g? tay Nhn ra, Huy?n nhn th?ng vo m?t, nghim gi?ng:

– M? s? qua ???c. Con ph?i c?n th?n, m? khng lo cho con ngay ???c!

Ni xong, Huy?n b??c kh?i phng ?n ti?p c?a tr?i. Ch? cn Dao nh. N??c m?t rn r?a, nng b??c ??n, chn chao ?i xiu v?o. Thnh lnh, Nhn m chong l?y nh, hn ln m?t, ln mi, hn ng?u nghi?n, v?a hn v?a ni Anh yu em, anh yu em. Anh cng an sp l?i g?n, l?p b?p:

– hay, l? nh?. L?p s?ng v?n minh m th? ly ? Ai cho h? ha…

Nhn li l?i, xua tay b?o nh ?i ?i, mi?ng ni:

– Khi tuy?t v?ng, anh s? ngh? ??n nh. Em cho l?i anh ni?m tin vo cu?c s?ng, em nh!

nh n?c ln, lng qu?n l?i, v?a g?t v?a ?i.

Quay sang anh cng an, Nhn c? c??i, nt m?t ch?m tr? vo ? v c?m v h?n. Anh cng an h?ng gi?ng:

– Hn tri php, ph?i k? lu?t anh m?i ???c!

Nhn g?t ??u:

– Vng, cn b? mu?n cm mu?n k?p bao lu c?ng ???c.

Cng an s?ng:

– Ai cho anh h? ha phong t?c x h?i ch? ngh?a th?…

Nhn c??i:

– Cm c? cm, cm chn cm tay. Nh?ng c th? khng mang cm ra cm ???c…

Cng an qut:

– Ci g?

Nhn ??n ng?c, tay ch? vo ch? con tim, nh? nh? nh?ng qu? quy?t:

– Ci ny, th?a cn b?.

*

M?t ci hn, hai tu?n cm. Cu chuy?n ci hn c?a Nhn mang ra bn ?i bn l?i trong tr?i V?nh Quang c? thng, t t??ng t??ng ?? tnh hu?ng, k? l?i nh? m?t th?y tai nghe. Ngay sau khi Dao nh ?i, Nhn k nh?n qu th?m nui, g?i l?i ban qu?n gio v ?i th?ng vo khu bi?t giam. Ngy hm sau, Nhn nghe S? huynh g?i. V?a ?p Em ?y bc! th S? huynh m?ng S??ng ci m?m m?t pht m li?t hai chn m?t ??i l… b? m?. B?t c??i, Nhn h?n nhin, S??ng ci ?, cn l?i tnh vo s? n? Thin To. V? Nhn hn nh khng ai qun, v Thi?u t tr?i tr??ng tn Ct ra l?nh treo m?t ci b?ng trong phng ?n ti?p, k? ch? ?? C?m g?n g?i ?? ngay c?a ra vo, d??i kh?u hi?u Ch? ngh?a Mc-Lnin bch chi?n bch th?ng.

Ra kh?i khu bi?t giam, l?i thm m?t chuy?n r?c r?i khc. Ngoi ???ng, s?a, n??c m?m, ru?c, th?t rang, Nhn xin thu?c v y c? nh? ?ng tim, kim tim v m?t ci tetho. Qu?n gio h?i Ci ny l ci g?. Nhn ?p Th?a cn b?, ?ng nghe. Khng ni khng r?ng, qu?n gio bo c?p trn. Lt sau, v? ny ra, gi?ng nghim kh?c:

– ?ng nghe th t?ch thu. Khng cho php nghe ?i ??ch!

Nhn v?i v ng?t:

– Th?a cn b?, ?ng nghe ny l nghe tim, nghe ph?i. C c?m ?i?n c?m pin ?u m nghe ???c ?i?

– A… Anh ??nh b?o chng ti d?t ph?i khng? Khng ?i?n, khng pin th c ?i?n t? v hnh, m?t khng th?y nh?ng v?n b?t ???c ?i?n ?i!

Nhn cu?ng ln, ch? s? cn b? quy?t ??nh tho tung ra, r?ch xem ?ng nghe gi?u ?i?n t? v hnh ? ch? no th h?ng h?t. C?n r?ng, Nhn xu?ng n??c, n?n n?:

– Bo co cn b?. Xin cn b? cho h?i y s? B?nh X ?? xc minh ci ?ng nghe ny khng b?t ???c ?i!

?i c? gi? ??ng h?, cn b? y s? ln. S? ci ?ng nghe, l?c l?c, ng ta khng ni m?t l?i, s vo ng?m ??ng thu?c ty, tay li ln, m?t nhn. C?m m?t l? t-pi-rin, th? thu?c r?t thng d?ng, ng y s? ??n g?n Nhn, ni nh? ?ng h? nh钒. Khi Nhn g?t, ng y s? ra r? tai cn b? qu?n gio. Nh?ng Nhn khng ti?c r? g. M?t l? t-pi-rin ??i l?y ci ?ng nghe, h?n l l?i, th?m ch l?i l?n.

Th? l Nhn l?i hnh ngh? bc s?, t nay g?i l ng th?y. Nh?ng t? khi c th?m nui, nhi?u v?n ?? gai gc xu?t ??u l? di?n. Tr??c 79, t c nh?n ch? ???c nh?n m?t k l, hai k l. Sau, qua b?u ?i?n l n?m k l, m?t qu m?t l?n. Nh?ng nay, ng??i mi?n Nam ra B?c th?m nui, c ng??i ch? ??n vi ch?c k l qu b?i d??ng. Thi th ?? c?. ? ?n, th?c u?ng. T??i c, kh c. Th?m ch, m?t b t??ng mang cho ch?ng c? sm cao ly gi?u trong dy l?ng qu?n. V thu?c, tr?m th?. T s?n b?nh g, ng??i nh ?em thu?c n?y. V? m?t ny, so v?i cn b? qu?n gio, t nhn ?m s??ng h?n.

Sinh ho?t trong tr?i b? ngoi v?n nh? x?a. Sng, ?nh k?ng. ?i no ?i lao ??ng ??i n?y. C ??i tr?ng s?n. Khu ny c?n nh?ng anh c s?c, leo ln ??i, ch?t cy, tr?c g?c r?i m?i ?o ??t gieo gi?ng. C ??i canh tc cy xanh, nm na l ?i tr?ng rau. ?i vin ??i ny ph?n l?n cn kh?e, nh?ng khng x?c vc b?ng ??i tr?ng s?n. C ??i v? sinh v ??i b?p n??c, ?u tin cc v? ? c tu?i, th??ng l lo?i ch?c s?c chnh quy?n c?. H? kho ni v th??ng nhanh nh?y b?t ???c nh?ng ci s? h? c?a ch? ?? m?i ?? lch vo n??ng thn. Chi b?p, r?a rau: m?t T?ng th? k H? ngh? vi?n. K? c? nh x cng c?ng: m?t v? Th? tr??ng. Lm ?ng ten, th m?i c?p, cao c th?p c. M?t ?i t chi?n tranh chnh tr? xin ???c n?u n??c si cho ban qu?n gio, g?n g?i v?i cn b? ?? c ?i?u ki?n gic ng? s?m. Nh?ng ng??i ny ??u lm nh?ng vi?c qu? khng ?ng kh? n?ng, nh?ng l?i r?t g?n b?n ch?t, v hay bp tay xun xoe t? gic m?i l?n cn b? h?i. Trong tr?i, m?t hnh th?c ph?t l ??a xu?ng ??i phn. Phn gnh ln ??i tr?ng s?n. Phn gnh ra v??n cy xanh. C? ?n gnh hai ??u, thng phn l?ng l?ng n?ng ?? n?m, b?y k l, mi th?i b?c ln khi?n ng??i qua l?i l?ng xa. T gnh phn ?a ph?n l t hnh s?, nh?ng l?n vo c t ba gai mi?n Nam khng ch?u gic ng? cch m?ng. Hai v? Th??ng T?a thu?c di?n ny, h? v?a gnh phn, v?a l?m nh?m nh? t?ng kinh.

Thi?u t tr?i tr??ng Ct m?i Nhn ln v?n phng ?? trao ??i. Ct than Tr?i thi?u thu?c, cn b? c?ng nh? t khng c th?m nui ?m ?au th nhi?u, trong khi bn cc anh, thu?c ch?a dng l?i gi? nh? d? tr?, th?t kh m gi?i thch cho m?i ng??i hi?u. Nhn nghe, v khi Ct h?i Nhn c ki?n g th Nhn l?c ??u:

– Th?a cn b?, ti ch?n b?nh k thu?c. Nh?ng ti khng c thu?c. B?nh nhn no bi?t b?nh th tm ng??i c thu?c ?i?u ?nh v?i nhau, ti khng lin can.

Ct s?ng:

– Th? anh c bi?t th? no l m?i ng??i cho m?i ng??i, m?i ng??i cho m?i ng??i khng? H?c mi r?i m ch?a hi?u ?

Nhn v? k? l?i cho b?n t nghe cu?c trao ??i v?i Ct. M?t ng??i ku Ch?c s?p thu mua. M?t ng??i khc c?t ngang C ti?n ?u m mua?. S? huynh c??i c??i Th? th s? c cu?c c?i t?o t? s?n thu?c ty ??y!. m ?, m?i ng??i bn nhau gi? m?t s? thu?c cho c, cn l?i ph?i mang chn gi?u ngay.

B?t ng?, tr?i t?p h?p t ?? h?c t?p, khng ph?i ?i lao ??ng nh? l? th??ng. L?n ny, B th? ?ng ?y c?a tr?i tr?c ti?p tham gia bu?i h?c hai ngy. Sau ph?n th?o lu?n chung, s? chia t? ?? lm vi?c, ph v t? ph. Cu?i cng, s? l?i h?p t?t c? l?i ?? thu ho?ch. Bu?i h?c t?p trung vo hai tiu ??, l cng b?ng v?n minh, v th? no xy d?ng m?t x h?i cho m?i ng??i, v m?i ng??i. Ngy ??u, khi t ?ang nghe cn b? gi?ng th cng an ?p vo khm xt nh?ng ln t ?, ki?m k ti s?n, b?t ???c b? L?c M?ch Th?n Ki?m c?a Kim Dung ? b? x?p vo lo?i v?n ha ??i tr?y v thu ???c m?t l??ng thu?c cn ln ???c m??i hai k l t?t c?. T?i v?, t m l?y nhau c??i. D?ng ch?i m, ci th?ng B th? m?i l th?ng c th?c quy?n. Tr?i tr??ng th sai g lm n?y thi. S? huynh tr?m ngm, Th? no r?i n c?ng hnh mnh. Lc ?, Th??ng xen vo Ph?i ??u tranh! Mu?n th?, t c?n m?t ti?ng ni chung ??i di?n. Sng hm sau, t ?i h?c ph?n hai v nghe v? B th? ?ng ?y v?a qut v?a l?ng ln, d?a Ngoan c? th s? c chnh sch, khng nhn nh??ng, khng khoan h?ng, th?m ch cu?i n?m khng cho ?n T?t!. S? huynh r? tai Nhn Thu ho?ch km, gi?n m?t khn, l?i ba khng ?y m.

Bi?n php ??u c?a tr?i ?? ??i ph v?i b?n ngoan c? l t?ch thu ci ?ng nghe, ?ng v kim tim c?a Nhn. T v?n ra, h?i t?ng ng??i th? theo h? s? ki?m k qu th?m nui th t b?o thu?c dng h?t r?i. Bi?n php th? hai, t?ng gi? lao ??ng v c?t kh?u ph?n khoai s?n. Bn t hnh s? phi m?t lin l?c vin qua pha t chnh tr?, ?? ngh? trao ??i hai bn cng c l?i. Khoai s?n khng chn m sang ???c ln t chnh tr?. Thu?c men khng cnh v?n bay qua ch? giam t hnh s?. ki?n ph?i c ??i di?n lan ra. Anh chng T?ng Th? k H? vi?n chnh ph? Thi?u-H??ng th?i C?ng Ho l?m le ?ng c?. Anh em t b?o D?n nh x, th?i nh? c?t. Thi ?i, l?i ??nh c? h?i anh em ??y h?!. T bn nhau m?y bu?i h?p r?i p S? huynh lm ??i di?n. S? huynh l?c ??u, b?o T? Vi mnh vo n?m h?n, cung N c sao Ph?c Binh, chnh chi?u l?i T??ng Qun, l th? binh trong t??ng ngoi, khng t?t. Nh?ng khi Thi?u t Ct t?i tra v?n th D?ng b?t thnh lnh ln ti?ng ??i di?n chng ti l ng Th?c, xin thng bo cn b? Tr?i tr??ng c g c? th?o lu?n v?i ??i di?n chng ti. S? huynh nh?n nh c??i, khng nh?n c?ng ch?ng ???c. Bn hnh s?, chnh tay Soi ch? tn D?, t g?i l D? g?u, ?ch thn sang g?p S? huynh. Nguyn l ??ng vin, x?a ???c phong anh hng, D? g?u ni ki?u bi b?n ? ?u c ?n p, ? ? c ??u tranh r?i l? php xin S? huynh ??i di?n lun cho c? bn hnh s?. S? huynh l?n ny c?ng c??i, ci c??i m?u mo, b?o ng l cung Quan c?a t? Hung Tinh ??c ??a, pht d nh? li.

Comments are closed.