V?n H?i ngo?i sau 1975 (k? 297): B? dâu – Nam Dao (16)

C?a v?a m?, Huy?n reo ln, g?i tn Nhn r?i ?m ch?m l?y con. Nhn m?, Nhn r?ng r?ng n??c m?t. Huy?n g?y g, tc ? b?c, kh?c kh? t?c vo khun m?t c??ng ngh? nh?ng nt ??o c?a m?t ??nh m?nh kh?c nghi?t l? lng. ?a tay ln lau n??c m?t, Huy?n l?i mm mi, ph?n x? v ?i?u ki?n c?a m?t ??i sng gi. Nhn quanh, Nhn khng th?y U gi. C?ng khng Dao nh. Ch? b Qu?nh t? b?p b??c ln nh trn.

Huy?n b?o b Qu?nh ?i ngay ln ch? Tn ?nh bo tin cho nh. D?m ba n?m tr? l?i ?y, nh ti?p t?c bn thu?c ty. Ph?n Huy?n, nng khai b?nh r?i rt mnh thu vo nh? loi nhm, trnh khng quan h? g v?i b?t c? ai. Nhn h?i, Huy?n bo U gi ? qua ??i n?m kia, chn ? ngh?a trang G V?p. Nng ng?m ngi, d?n Nhn ??i ??n ngy r?m s?p t?i s? cng ln th?p h??ng cho U v cho ch Hong. Nhn ng?c nhin nh?ng lng ch?m m?t cht vui. Th? l m? ? gi?i ???c m?t nt th?t oan u?ng x?a bu?c ??i m? vo ??i ch.

Nhn ln phng. M? chng v?n ?? c?n phng h?t nh? x?a, gi? r?t ngy thng trong m?t khng gian ?ng kn khng m?y may thay ??i. Chng ch?t th?y mnh trong g??ng. Ch?m ??n g?n nhn vo, chng d?n d?n nh?n ra mnh v c?m th?y th??ng thn. D?m nt nh?n ? ko ?ui m?t chng v? chn tc ? thi d??ng, hai bn mp nt h?n ch?y xu?ng c?m ghi d?u v?t c?a c? m?t th?i v?ng nh?ng n? c??i. Khng, Nhn t? nh?, khng lm g ch?ng ???c th?i gian. V c?n phng c?a chng d?u khng thay ??i c?ng ch?ng th? ?nh l?a ci qui lu?t sinh t? v th??ng. Huy?n ln ??ng sau lc no m Nhn khng hay. C?m cho con m?t c?c n??c, nng ??t ln chi?c bn x?a Nhn dng lm bn h?c, nh? nh? ni:

– M? thu x?p ?? con v nh ? phng ny. B Qu?nh xu?ng ng? v?i b. Phng c?a L??ng, nay m? ?? bn th?!

Th?t l?, x?a nay m? c bao gi? ??t bn th? trong nh ?u. Nhn nhn, ch?a k?p h?i th Huy?n ti?p:

– Con ?i th?p h??ng cho nh?ng ng??i qu c? v?i m?…

Theo chn m?, Nhn b??c vo. Trn nh?ng ci k? b?t vo t??ng, c ?nh b ngo?i, ?nh ch Hong, U gi, m? c?a nh v m?t ng??i ?n ng l?. ?nh mu vng ?, l lo?i ?nh r?t x?a ???c phng l?i, Nhn ?on l ?nh cha mnh. Tin m? nh m?t, chng ? ???c bo g?n ba n?m, tr??c khi nh ?i th?m nui mnh ? tr?i V?nh Quang. V? Hu? chn c?t cho m?, t? thu? ? nh khng ??t chn tr? l?i. Cn ch Hong? Nhn nh? ??n khi ch qua ??i, ??n ??a ma ch m m? c?ng khng ?i. M??i hai n?m li?n, m? khng nhn m?t ch, coi nh? ch ch?t ngay t? lc m? d?n nh mang theo Nhn v L??ng. M? c?m c?a ch, ch? ?? U gi mang c?m n??c cho ch t? ngy ch lm b?nh. Ti?ng tht c?a m? n ng chi m v?y thu? Nhn cn th? l?i v?ng v?ng bn tai. Nhn m?, Nhn h?i, gi?ng d?u dng. Huy?n bu?n b k? ? l n?m Huy?n ???c bo cha chng s?ng ch? ch?ng ph?i ? ch?t nh? ch Hong ni. M?t nhn xa x?m, Huy?n ch?m ri:

– Ch Hong ?eo ?u?i m? t? n?m 45, th?i ginh chnh quy?n. B c ch l?a m? ?i Nam ?? ch ?i theo. Sau khi bi?t khng c T?ng Tuy?n C? n?m 56, ch ??i thm hai n?m, n?ng n?c ?i c??i m?, b?o cha con ? ch?t r?i… M? t??ng th?t, v? v?i ch th ba n?m sau, ng??i ta ??n ??a cho m? m?t b?c th? c?a cha, nh?ng l m?t b?c th? gi? m?o. C?ng n?m ?, ng??i ta b? cha con vo t, t?i danh khng c g r rng. Con cn m?t ng??i ch, tn V?n, hi?n l linh m?c Tn ? H?ng Nguyn. G?p ch, m? bi?t cha ???c th? qu cu?i n?m 72. Ci l do ng??i ta b?t cha con ?i t l cha khng theo h?, ch?ng l?i vi?c gi?i phng mi?n Nam b?ng qun s?. Cha ch?t, c l? ch?t v tuy?t v?ng khng th?y ???c ha bnh khi M? ti oanh t?c mi?n B?c. B ngo?i chn cha, r?i vi thng sau th ??n l??t b…

Nhn ?a n??c m?t. V?i cha v b ngo?i, th?m ch ??n ci bng Nhn c?ng khng c. Nh?ng m? mnh v ch Hong. Cu?c ??i c? hai b? x?i tung ln, ng?n ngang, ?? v? l v sao? Khng c?m ???c lng, Nhn ngh?n gi?ng:

– Sao m h? c th?! c th? ?? lm g?

Huy?n l?m b?m:

– ? lm g? Tr??c h?t, l nh?m tri?t tiu t?t c? nh?ng ng??i khng chi?n c? h? bi?t l ? r th? thu?t c?a h? nn c kh? n?ng ??i khng. Sau, nh? tr??ng h?p m? xung vo lm tnh bo n?i thnh th nh? ln l?ng c?p, cht c??i nn khng c cch no xu?ng ???c. Nh?ng ??ng t??ng h? tin mnh. ?n nh? T? Tr?ng, Thi?u t??ng v l Th? tr??ng B? Cng An c?ng b? t?m ?nh ch? cng tc ?? ?i?u tra. Ngy ra B?c, m? s?, khng dm th?m h?i g!

Huy?n th? di, m?t nhn ra xa. Nhn l?c ??u, im l?ng. Thnh lnh, Huy?n ngh?n ngo:

– Chnh m?, m? c?ng t?ng c, r?t c, ngay c? v?i ch Hong l ng??i th?c s? yu th??ng m?. M? qui cho ch l th? ph?m khi?n m? ph?i chia ly v?i cha con, m?t Dn v xa b ngo?i. C? th?, m? trt n?i c?m th ln ch, n?m ny qua n?m n?!

Huy?n b?t khc, h?ng t?c l?i khng ni thm ???c. Lng trn th??ng xt, Nhn nh? nhng n?m hai bn tay m?. T? tr??c ??n nay, chng ch?a bao gi? th?y m? mnh khc nh? v?y. Nhn c?m th?y b?t l?c. Ngay c? v? v? m?, chng c?ng khng bi?t lm th? no, ch? th th?m M? c? khc, khc cho h? m? ?!. Lt sau, Huy?n ni nh? ni v?i chnh mnh:

– Ci c song sinh v?i th h?n, ??n t? s? thi?u h?t tm linh v khng c ni?m tin vo m?t th? gi?i khc ? bn kia cu?c s?ng ny. M? ? x?ng t?i, v xin tr? l?i lm con chin c?a Cha C?u Th?. T? khi ?y, m? khng cn h?n on c?m h?n g n?a m ch? th?y lng xt th??ng v h?n cho m?i con ng??i, t?t c?, khng tr? m?t ai.

Khng ph?i tn gio, Nhn th?m ngh?, l cch duy nh?t khi ph?c tm linh ?? con ng??i tr? l?i lm ng??i. Nhn t? t?n k? cho m? nghe chuy?n D? g?u th??ng m? thay tru ko c?y hay c cng an ?a tnh yu anh c?i t?o, r?i ni v?i gi?ng l?c quan:

– Con ng??i v?n c? l con ng??i… Yu th??ng l m?t kh? n?ng t? nhin, khi ph?c ???c ngay ? trong cu?c s?ng ny ch? ch?ng c? c?n ni?m tin vo m?t th? gi?i khc!

Chng l? ?i khng k? cho m? nghe chuy?n L??ng ??n th?m mnh ? tr?i V?nh Quang. Trong lng, Nhn r?t s? bi?t ?u mai ny L??ng l?i s? khng tr? thnh lo?i nhn v?t l?nh nh? kim kh ki?u Thp ? ti th? ??y, tn m?t cu?n ti?u thuy?t Lin X m Nhn ? c d?p ??c trong nh?ng ngy t t?i.

*

Nghe ti?ng c?a s?t ko l?ch x?ch d??i nh, Nhn nh?m d?y, bi?t l nh v?. Chng nh?y ba b??c m?t, xu?ng ??n t?ng d??i khi nh v?a b??c chn vo. B? m?c chi?c xe ??p cho b Qu?nh gi?, nh ch?y o ??n, mi?ng g?i, ti?ng lu ru v?p vo nhau nh? ti?ng chim. Nhn m ch?m l?y nh, m?t p vo mi tc di, tay vu?t ng?n c? l?m t?m m? hi. nh gh l?y Nhn nh? th? s? Nhn l?i bi?n ?i. N??c m?t ch?y di trn m, c? h?ng ?m ?c km ti?ng khc, nng l?m nh?m L?y tr?i, l?y tr?i!.

Huy?n yn l?ng ??ng yn, v?y b Qu?nh r?i b?o:

– B chu ti vo b?p lm t th?c ?n. Chi?u nay, ?n c?m khng ??n, t n?a ?i ch? xem c mua ???c th lm bt canh Thin L nh…

N?m tay Nhn, nh b??c ln c?u thang, tay kia lau n??c m?t, ngh?n gi?ng:

– B?a ni m?i ???c khc, t??ng h?t n??c m?t r?i!

Nhn theo chn nh nh? ?i trong m?t c?n m?ng du. Ln ??n c?a phng, Nhn khng nh?n ???c, xoay nh l?i, hn vo m?t, ngo?m vo mi nh? m?t k? ch?t ?i s?ng l?i v?c m?t ?? ?n, ?? u?ng. Ng??i run r?y t?a ln c?n s?t, Nhn t??ng nh? ngy no chng gh Hu?, ?i v?i nh ln l?ng ni Tam Thai l?ng gi, nhn v? Thnh N?i ch?p ch?n trong mu n?ng nh?t nha. Chng vng m?t tay m ri?t l?y nh, tay kia ??a ln vu?t ve khun m?t nh c?ng ra ?n ??i. Nhn ? m, khng km hm, qu?n ??t d?m d?. Ci s?c thanh xun ??y nh?a s?ng trn ra, h?i h? b cho nh?ng thng n?m t ng?c mi ?m ??t b?c ln t? n?n ??t l?nh ? ??y mi lng tc ?n b vo m?t gc nh?p nha trong tr nh?.

nh th tho, m?t ng??c nhn Nhn, trn v su, l?p lnh t?a nh?ng v sao m?t ?m t?i tr?i:

– ? em t?m cho anh!

Nhn b?t c??i, nh? l?i l chng ch?a t?m r?a g b?n n?m ngy qua, ru ria l?m ch?m ch?ng khc loi s?n nhn l?c vo ph? th?. nh ?i n?u n??c si. Trn l?u, n??c r-bi-n ch?y vo b?n t?m, tc tch nh? m?t ging y?u ?t mi v?n ch?a ???c l?ng b?n. nh ?? n??c, b?t Nhn ngm ng??i vo b?n. Nh? m?t ??a tr?, Nhn ?? nh k? c?, nng niu, m?n tr?n. Ng??i choi ra, nh?ng b?p th?t chng xu?ng, chng c c?m gic nh? b l?i, b ??n ?? thnh m?t chi?c bo thai, b?n b? ???c b?o b?c tr??c khi ph?i m? m?t vo ??i.

Thnh lnh, nh c?i toang o. Nhn ko nh, m?t p vo b?u v, m?i ht mi ngy n?ng t? da th?t ?n b b?c ln h?ng h?ng kch thch. Hai ng??i cu?n l?y nhau. T? ngy nh?n lm v? Nhn, nh v?n ch?a ???c m?t l?n g?n g?i thn xc. D?u yu Nhn t? ngy cn l m?t thi?u n?, ??i v?i nh, Nhn tr?u t??ng, ch?a bao gi? l da l th?t. nh n?a thm mu?n, n?a s? nh? s? m?t cu?c ?i ch?i trn nh?ng n?o ???ng nng cn l? l?m. Nhn b? th?c nh ln, tay ko chi?c qu?n nh xu?ng. Chng ??y cho nh d?ng chn ra, p m?t vo kho?ng ??t tr?i l?n l?n, m?t nh?m nh?ng v?n th?y ?? b?y s?c c?u v?ng trong thin th? mu bch th?ch, xanh v su, su ??n v cng. Nh? ph?n x?, Nhn b? ??t nh ln b?ng mnh. Chng c?m th?y ???c bao b?c, ?m p, trong chuy?n ??ng b?p b?nh t? nhin khi?n ng??i r??n ln trong ti?ng nh th? h?n h?n, th? m?i lc m?t g?p gp cho ?? ??n khi nh bu?t mi?ng ku:

– Tr?i ?i! Ch?t m?t, ch?t thi?t…

D??i b?p, b Qu?nh nh?n nhc, h?i: B ?i, m? chu… c chuy?n chi v?y?. Qu kh? b?ng ?p v?. Huy?n nh? l?n ??u mnh tr? thnh ?n b trong m?t c?n nh n?a ? s?p v pho c?a chi?n h?m Php b?n vo t? c?ng H?i Phng. Th?t l?, chuy?n thn xc khi ? x?y ra r?t t? nhin, khng toan tnh, ngh? ng?i. V nh?t l, d?u c ch?t khi ?, Huy?n c?ng v?n c?m th?y to?i nguy?n. Nng hy v?ng cho nh tr?a nay c?ng th?. Nh?ng nng thnh kh?n mong cho Nhn khng ph?i s?ng ci ki?p c?a Chnh, ng??i ?n ng nng ? trao thn trong khi chi?n tr?n lan ra nh? m?t ?m chy. Huy?n c??i, d?u dng, vu?t tc b Qu?nh:

– Khng c g c?! Hai b chu ?i ch? nh.

B?a c?m chi?u c canh Thin L. B?a c?m xum h?p khng ??n m, m ?m nh? trong m?t gi?c m? th?n tho?i. Nhn ng?i c?nh b Qu?nh, h?i chuy?n h?c hnh, g?p th?c ?n cho v b?o Qu?nh g?i mnh b?ng cha. Huy?n ni, gi?ng thc gi?c:

– Con v nh nh? ra lm th? t?c k?t hn, khai l?i khai sinh cho Qu?nh, ??ng ch?m tr?!

Nhn h?i ng?c nhin th?y m? v?i v, nh?ng khng h?i g. Huy?n b?o b Qu?nh, B nay ng? v?i b, nghe khng. N g?t ??u, h?i t?i thn, bi?t r?i ?y n s? ph?i chia x? m? n cho Nhn.

Bu?i t?i, thnh ph? l?i cp ?i?n. Nhn th tho vo tai nh:

– Th? m l?i hay! Ta ?i ng? s?m.

m tr?ng sng l?a l n?a h? n?a che n i ? th? gian d??i ny ch?p ch?n trong nh ?n ?m. nh v Nhn b??c ra sn th??ng. ?ng c?nh hn non b? nay xanh ru v khng ai ch?m sc, Nhn nhn sang nh ga xe l?a. Nh?ng toa t?u x?p d?c ???ng r?y nh cao nh? chi?n ho m?t th?i d?a d?m. Chnh ch?ch, mi nh th? Huy?n S? ngh?u ngh?n, cy thnh gi v?n v?t ln tr?i c? gi? cho b?ng ???c s? c m?t c?a m?t ci g khc v?i cu?c s?ng nghi?t ng thch ?? trn m?t tri ??t. Gi lnh l?nh. My ? ?u ??n che nh tr?ng, nhn t?a nh? dt b?c vo b?u tr?i mnh mng. Ko st nh vo ng??i, Nhn th tho, nh? ngy g?p nh ? tr?i c?i t?o Anh yu em, anh yu em. G?c vo vai Nhn, nh b?ng tin vo h?nh phc l ?i?u c th? cho m?t ngy s? ??n. Hai ng??i du nhau vo, n?m c?nh nhau, ?? nh tr?ng l?t qua ch?n song lm ?n cho ?m tn hn sau su n?m thnh v? ch?ng. H? khng ng?. Yu nhau xong, h? thim thi?p n?m m nhau, t?nh ra h? l?i gh l?y nhau, l?i yu nhau, c? th? cho ??n khi tr?i sng.

Comments are closed.