Thơ Trần Đình Sơn Cước

image

 

BONSAI 1

Cây bằng tuổi ta

Ta bằng tuổi cây

 

Một mình

Nắng rát mưa xang

 

Rồi ta hữu hạn

Cây còn trơ gan…

 

BONSAI 2

 

Một mình ta đứng bảy mươi năm

Nắng xung tuyết phủ gió xuyên cành

Rễ bám đất cằn thân đứng thẳng

Trăng đầy trăng khuyết hóa vô can.

 

BỒ ĐỀ

 

“TỨ DIỆU ĐẾ”

Chôn dưới cội bồ đề

Một đời

Cào

Xới

Vẫn một đời

U

Mê.

 

LỜI MẸ DẶN

 

Võng đưa

Trưa hè

Nghe

Lục bát

 

…Gió hát…

 

Lục bát

Nhạc làng ta

Đừng đi xa

Té ngã.

 

HÓA KIẾP

 

“Con thằn lằn chọn nghiệp”

Rùa không muốn đội bia

Sĩ giả đè Sĩ thiệt

Rùa vô chùa hóa kiếp.

 

ĐÁM MA

 

Tập thể hay cá thể

Có một thời rất tệ…!

Đám ma ai đầu thu

Quên ư? Quên đâu dễ…

 

“QUO VADIS”

Ngày sắp tàn đêm dần lên

Chạng vạng tôi giữa biển đêm

“VỀ ĐÂU” muôn trùng lầm lỗi

Thập tự mờ lạc lối quê…

image

 

RƯỢU KHÔNG

 

Sở hữu hầm rượu  

Bạn chứa biển sầu

 

Tâm Kinh trì tụng

Bạn đựng tâm không

 

Đêm thâu. Lòng rỗng

Cạn chén rượu không

 

Đêm thâu. Lòng rỗng

Đi về thong dong…

 

CON ĐƯỜNG

(gởi T. H. D. T.)

 

Ba người ba hướng

Cùng về một nơi

 

Ba mình ba hướng

Lạc về ba phương…

 

“CON ĐƯỜNG VIỆT NAM”

Còn nhiều gió chướng…

 

TÁO NÂU

Ju Ju Bi

Trồng đất Cali

Chưa tròn hai năm

Hái đầy mấy bị!

 

(Đừng gọi “Táo Tàu”

Vừa hận vừa đau)

 

Ju Ju Bi

Táo trồng ở Mỹ

Gọi là TÁO NÂU.

image

 

MỘT CHÚT TA…

 

Cây chỉ một trái

Cành chỉ một hoa

Đêm chỉ mình ta

Rượu tan lệ đá…

 

Trần Đình Sơn Cước

(Chicago 2021)

 

Comments are closed.