Thông báo tục bản Tập san TRIẾT

image

 

Ban Chủ trương và Biên tập xin thông báo là chúng tôi sẽ tục bản Tập san TRIẾT: Tạp chí Triết học và Tư tưởng – sau hơn 20 năm gián đoạn.

Phiên bản mới sẽ hoàn toàn là báo mạng, online. Chúng tôi đang hoàn tất các vấn đề kỹ thuật, trang nhà, địa chỉ liên lạc, gởi bài.

Xin mời quý bạn đón đọc và phê bình.

Trân trọng,

California ngày 3 tháng 6, 2021

Nguyễn Hữu Liêm, Chủ nhiệm

Dương Ngọc Dũng, Chủ bút

Như Hạnh Nguyễn Tự Cường, Cố vấn học thuật

Nguyễn Lê Tiến, Giám đốc Điều hành và Thư ký Tòa soạn

Comments are closed.