Chuyện nhỏ hay lớn? Dân tộc Kinh là gì?

Hoàng Hưng

Trên Chứng minh Nhân dân của công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mục dân tộc, tất cả những người không phải sắc dân thiểu số (Tày, Nùng, Ê đê, Chăm…) đều ghi là: KINH. (Lưu ý: Căn cước Việt Nam Cộng hòa trước 1975 không có mục này).

Không ai để ý đến chi tiết này! Bạn cũng thế! Tôi cũng thế! Chẳng ai hỏi: dân tộc Kinh là dân tộc gì?

Từ lâu, chẳng biết chính xác từ bao giờ, người Việt Nam quen dùng từ Kinh để đối lập với Thượng, phân biệt người đa số, sống ở trung du, và đồng bằng, với những sắc dân thiểu số sống ở vùng cao; nhưng ai cũng tự biết mình thuộc dân tộc/ sắc tộc VIỆT (có gốc là hợp chủng giữa một tộc Polynesian phương Nam + một trong nhiều tộc Việt phía Nam sông Dương Tử (Bách Việt)?)

Vậy mà, không biết từ bao giờ, chữ KINH bỗng được hành chính hoá, hợp pháp hoá, trở thành tên chính thức của dân tộc này?

Trong danh mục chính thức các dân tộc VN, số 1 ghi là “dân tộc VIỆT (tên gọi khác là KINH)”.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_mục_các_dân_tộc_Việt_Nam

Bỗng mấy hôm nay, trên mạng rộ lên tin QUÁI ĐẢN: một bọn người Tàu (Tàu rõ ràng, không phải Tàu gốc Việt) mạo danh là TỘC KINH ở Tam Đảo (Quảng Tây, Tàu) sang mua 350.000 m2 đất ở tỉnh Bussy Saint George ngoại ô Paris (Pháp), có cả một mụ được phong là CÔNG CHÚA, chuẩn bị thành lập một thiết chế y như một vương quốc nhỏ, có cả kinh tế, giáo dục, văn hoá, hành chính… và lá cờ LỆNH tập họp mọi người KINH trên toàn thế giới về “dựng nước” (như Israel)!!!
ÂM MƯU NÀY ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN BỊ TỪ 10 NĂM NAY, ĐẾN GIỜ MỚI CHÍNH THỨC CÔNG BỐ!

https://www.youtube.com/watch?v=91Q3hxsbEvU

MỘT BỌN TÂM THẦN HAY THÊM MỘT ÂM MƯU THÂM ĐỘC CỦA TÀU???

Ta hãy theo dõi! Nhưng nhân đây, cần đặt vấn đề:

YÊU CẦU NHÀ NƯỚC VIỆT NAM XEM LẠI MỘT CÁCH NGHIÊM TÚC VIỆC DÙNG TÊN CHUẨN XÁC CHO DÂN TỘC VIỆT TRONG MỌI VĂN BẢN HÀNH CHÍNH.

Một đề nghị: nên phân biệt hai khái niệm: DÂN TỘC/ SẮC TỘC.

Nếu chúng ta đã dùng từ DÂN TỘC (PEOPLE, PEUPLE) cho 90 triệu người trên đất nước Việt Nam, tức DÂN TỘC VIỆT NAM, thì nên dùng từ SẮC TỘC (ETHNCITY, ETHNIE) cho 54 tộc người VIỆT, TÀY, MƯỜNG…

CẦN XOÁ BỎ TỪ “KINH” TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH! KHÔNG ĐỂ NHẬP NHÈM VỚI CÁI GỌI LÀ “KINH TỘC” Ở TAM ĐẢO, QUẢNG TÂY BÊN TÀU:

https://www.google.com/search…

Comments are closed.