Đối thoại – Thêm bạn bớt thù. Tại sao không?

Lưu Trọng Văn

Trần Quốc Hương ông trùm tình báo Việt Nam, người chỉ huy trực tiếp các nhà tình báo chiến lược Phạm Xuân Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Ngọc Thảo từng bị chính quyền Việt Nam Cộng hòa bắt. Biết ông Hương là cộng sản thứ thiệt chính Ngô Đình Nhu đã bay từ Sài Gòn ra Huế không phải để phỏng vấn tra hỏi mà để… đối thoại.

Sau cuộc đối thoại đó Ngô Đình Nhu còn nhiều cuộc gặp Trần Quốc Hương để lắng nghe tiếng nói phía đối nghịch. Ông Nhu nói với ông Hương: Tôi đang viết chính đề cho Việt Nam Cộng hòa tôi sẽ đưa một số ý kiến của anh vào.

Đó là những gì Trần Quốc Hương kể cho các nhà văn ở trại viết Đà Lạt, người ghi lại là Nguyễn Hồng Lam.

Đối thoại?

Phạm Hồng Phong phó chánh án Toà án tối cao tại TP.HCM đã chửi thẳng thừng tại Quốc hội rằng "hãy cảnh giác với thế lực thù địch đang chống phá" khi phản ứng với những ai phê phán các quan toà gây ra bao vụ oan sai.

Đối thoại?

Vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm vì không có lãnh đạo như Ngô Đình Nhu dám và biết lắng nghe không chỉ người có ý kiến khác mình mà biết lắng nghe cả kẻ đối nghịch nên đã đẩy người dân tranh chấp dân sự thành kẻ chống phá, thành thế lực thù địch dẫn đến đổ máu tang thương.

Vì không có nhà lãnh đạo có tâm biết thành tâm đối thoại để tìm ra sự thật mà những dân oan cởi truồng chặn xe Đại biẻu Quốc hội ngay giữa thủ đô văn hiến.

Mà có dân oan phải tự tử để hy vọng ánh sáng công lý chiếu rọi.

Đối thoại?

Đối thoại!

Võ Văn Thưởng từng đề xuất nghị quyết về Đối thoại thay vì nghi kỵ biến người phản biện có ý khác thành thế lực thù địch. Rất tiếc Bộ Chính trị không thông qua.

Đối thoại?

Đối thoại!

Vì Trường Chinh không đối thoại với Kim Ngọc nên đất nước đói nghèo với mô hình hợp tác xã cha chung không ai khóc.

Và cũng chính Trường Chinh vì dám thay đổi chính mình đã trực tiếp đối thoại với các doanh nhân Sài Gòn nên đã có nghị quyết Sáu phá bỏ quan liêu bao cấp mở ra chân trời mới cho Đất nước.

Nếu Nguyễn Phú Trọng tự hỏi vì sao Trần Huỳnh Duy Thức tác giả chiến lược "Con đường Việt Nam" bị tù 16 năm nhưng lại được nhiều trí thức tinh hoa và nhà phản biện dân chủ yêu nước tôn trọng, tôn vinh coi như Biểu tượng của họ? Rồi chủ động Đối thoại như Ngô Đình Nhu đối thoại với Trần Quốc Hương thì cái gọi là "thế lực thù địch" như Phạm Hồng Phong lo ngại sẽ tự biến mất, trên Tổ Quốc mà tất cả chúng ta cùng yêu thương chỉ còn những tấm lòng vì Nước vì Dân cùng hài hoà, dung hoà gạt qua khác biệt vì mục tiêu chung: Quốc gia, Dân tộc.

Đối thoại: Thêm bạn bớt thù!

Tại sao không?

Nguồn: FB Lưu Trọng Văn

Comments are closed.