Giải Nghiên cứu Phê bình Văn Việt lần thứ bảy

Như đã thông báo vào ngày 3 tháng Ba năm 2022, Giải Nghiên cứu Phê bình Văn Việt lần thứ bảy đã có chủ với 5/5 phiếu bầu chọn của tất cả các thành viên trong Ban Xét giải (gồm các nhà nghiên cứu Hoàng Dũng, Văn Giá, Nguyễn Đức Mậu, Nguyễn Phượng và nhà thơ – dịch giả Hoàng Hưng); tuy thế, vì nhiều lý do, tên tuổi tác giả được giải sẽ được công bố sau.

Nay Hội đồng Giải Văn Việt xin trân trọng thông báo:

Tác giả được giải đó là nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Tịnh Thy với tác phẩm Dám ngoái đầu nhìn lại.

Hội đồng Giải Văn Việt lần thứ bảy

TINH-THY

Comments are closed.