Nếu còn đánh trống khai giảng, ai nên đánh?

Lê Học Lãnh Vân

Xin thưa, các nhân vật phù hợp với tiêu chuẩn về Đạo đức Học đường, Phương pháp Sư phạm, Tấm lòng với Giáo dục. Hồi trống nổi lên từ các nhân vật như vậy sẽ mang những giá trị cao đẹp làm rung động tâm hồn thầy cô, học sinh và lan xa trong cộng đồng…

Một thầy giáo mà cuộc đời cho thấy tấm lòng sâu sắc với phát triển học đường, trao truyền kiến thức, một cô giáo suốt đời tận tụy và sắp về hưu, một bạn học sinh học giỏi cùng với lòng hiếu thảo hay thiết tha với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, cộng đồng… là những người nên nổi trống!

Một vị tướng, một chủ tịch nước được không? Được chứ, miễn ông (bà) đứng trước chiếc trống với tư cách một người đã được chứng minh từng đóng góp có ý nghĩa cho sự nghiệp giáo dục, tuyệt đối không phải với tư cách một vị tướng, một chủ tịch nước!

Không biết từ lúc nào, chắc chắn sau thập niên 1990, những người ở vị trí quyền lực được mời tới đánh trống và phát biểu. Trường trường thi nhau mời. Trường lớn thì Bí thư thành ủy, Chủ tịch thành phố, trường nhỏ hơn thì Bí thư quận ủy, Giám đốc Sở… Bài viết này cho rằng tư thế học đường, đạo đức học đường bắt đầu suy thoái từ đó.

Quyền thế nên đứng ngoài học đường. Khi quyền thế buớc vào học đường, đứng trên học đường, thống trị học đường, chắc chắn, sớm hay muộn, nó sẽ đem tới học đường sự kênh kiệu, trò đội trên đạp dưới, tinh thần khuất phục trước giá trị vật chất thấp hèn, và cả tham nhũng nữa. Chúng sẽ đuổi các giá trị đạo đức cao đẹp của giáo dục, sư phạm ra khỏi học đường!

Ngày 28 tháng 8 năm 2023

image_thumb[1]

Comments are closed.