THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIẢI VĂN VIỆT LẦN THỨ NĂM

Sau hơn một tháng làm việc, Hội đồng Giải Văn Việt đã thống nhất kết quả Giải Văn Việt lần thứ Năm như sau:

Giải Văn được trao cho chùm truyện ngắn của nhà văn Hà Thúc Sinh (Houston, Hoa Kỳ) với 5/5 phiếu bầu chọn của các thành viên Ban Xét Giải Văn (gồm các nhà văn Đặng Văn Sinh, Ngô Thị Kim Cúc, Nguyên Ngọc, Võ Thị Hảo và nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên).

Hai Giải Thơ được trao cho chùm thơ của nhà thơ Hoàng Vũ Thuật (Quảng Bình, Việt Nam) và nhà thơ Nguyễn Viện (Sài Gòn, Việt Nam), với 4/5 phiếu bầu chọn của các thành viên Ban Xét Giải Thơ (gồm các nhà thơ Lê Hoài Nguyên, Trần Hoàng Phố, Trịnh Y Thư, Vũ Thành Sơn, Ý Nhi).

Giải Nghiên cứu Phê bình được trao cho tác phẩm “Tiếng Việt thời LM de Rhodes” của nhà nghiên cứu ngôn ngữ Nguyễn Cung Thông (Melbourne, Australia) với 4/5 phiếu bầu chọn của các thành viên Ban Xét Giải Nghiên cứu Phê bình (gồm các nhà nghiên cứu Hoàng Dũng, Hoàng Hưng, Inrasara, Lã Nguyên, Văn Giá).

Các Giải trên sẽ được nhận Giấy chứng nhận Giải của Chủ tịch Hội đồng Giải Nguyên Ngọc kèm theo một số tiền tượng trưng trị giá 1000 USD.

Tuy không nhận đủ số phiếu bầu chọn, các tác phẩm “Chùm thơ” của nhà thơ Trần Duy Trung, “Vũ điệu không vần” của nhà thơ – nhà nghiên cứu Khế Iêm cũng được các thành viên Ban Xét Giải Thơ và Ban Xét Giải Nghiên cứu Phê bình ghi nhận về đóng góp cho sự phong phú, đa dạng của diễn đàn Văn Việt trong năm 2019.

Ban Tổ chức Giải Văn Việt xin tri ân các tác giả đã đem lại giá trị cho Giải Văn Việt, các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu phê bình đã nhiệt tình và công tâm làm việc trong các Ban Xét Giải, xin tri ân nhà tài trợ chính của Giải là TS Nguyễn Quang A.

Ngày 3/3/2020

Ban Tổ chức Giải Văn Việt lần thứ Năm

HOANG VU THUAT (edited)NGUYEN VIEN (edited)[4]

NGUYEN CUNG THONG (edited)HA THUC SINH (edited)

Comments are closed.