Thử nghiệm của NASA cam kết bảo vệ trái đất

Lê Học Lãnh Vân

A) GIỚI THIỆU THỬ NGHIỆM DART CỦA NASA

NASA là viết tắt của tiếng Anh, The National Aeronautics and Space Administration, nghĩa là Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia của Mỹ. NASA đang tiến hành thử nghiệm DART. Thử nghiệm này là gì? Có mục tiêu gì?

Xin mời anh chị đọc phần viết dưới đây trong đó chủ yếu các phần dịch từ tài liệu của NASA về DART.

B) DART LÀ GÌ?

DART viết tắt của DOUBLE ASTEROID REDIRECTION TEST (DART), nghĩa là Thử nghiệm Chuyển Hướng của Tiểu Hành tinh đôi.

Tại sao gọi Tiểu Hành tinh đôi? Tiểu hành tinh (asteroid) đôi chỉ hệ thống hai tiểu hành tinh mà kích thước và khoảng cách của chúng đủ khiến chúng xoay quanh trọng tâm chung dưới tác dụng của lực vạn vật hấp dẫn. Thí nghiệm DART được tiến hành trên một hệ thống tiểu hành tinh đôi (binary system).

C) MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP CỦA THỬ NGHIỆM DART

Phần dưới đây dịch từ trang của Văn phòng Điều phối chương trình Bảo vệ Trái đất (Planet Defense Coordination Office), phần Thử nghiệm Chuyển hướng của Tiểu Hành tinh đôi, mục Tổng quan (Overview):

DART là một phi thuyền thiết kế như một thử nghiệm công nghệ nhằm tác dụng vào tiểu hành tinh. Tiểu hành tinh này KHÔNG nguy hiểm cho Trái đất. Hệ thống tiểu hành tinh này rất tốt để thử nghiệm xem cuộc va chạm của phi thuyền vào tiểu hành tinh có hiệu quả đổi hướng tiểu hành tinh không, vì biết đâu trong tương lai có một tiểu hành tinh nào đó sẽ lao về Trái đất!

DART là nhiệm vụ đầu tiên nhằm khảo sát và chứng minh một phương pháp dùng động năng thay hướng di chuyển của tiểu hành tinh trong không gian. Phương pháp này cho một phi thuyền lao vào một tiểu hành tinh đích, để làm thay đổi vận tốc và hướng đi của tiểu hành tinh. Đích nhắm của DART là hệ thống tiểu hành tinh đôi gần Trái đất, gồm Tiểu hành tinh Didymos, đường kính khoảng 780 mét, và tiểu hành tinh Dimorphos có đường kính khoảng 150 mét. DART sẽ tác động lên hệ thống này và nhóm Điều tra sẽ đo kết quả do động năng của DART tác động trên Dimorphos rồi so sánh với kết quả mô phỏng rất chi tiết trên máy tính về tác động của động năng này. (1)

C) KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày 12/10/2022, NASA ra thông báo số 22/105 cho biết:

“Kết quả thí nghiệm cho thấy động năng của phi thuyền ảnh hưởng tới thiên thạch (asteroid) được nhắm tới, và quỹ đạo thiên thạch đã bị thay đổi. Điều này đánh dấu lần đầu tiên nhân loại có thể thay đổi có chủ ý đường đi của một vật thể không gian, cũng là lần đầu tiên chứng minh kỹ thuật làm lệch hướng đi của tiểu hành tinh”.

Tất cả chúng ta có trách nhiệm bảo vệ trái đất chúng ta. Trên tất cả, chúng ta chỉ có một trái đất”, Bill Nelson, người quản lý NASA, nói. “Sứ mạng này cho thấy NASA đang làm tất cả để sẵn sàng cho bất kỳ điều gì vũ trụ ném về chúng ta. NASA chứng minh rằng chúng ta là những người bảo vệ nghiêm túc hành tinh này. Đây là thời điểm khởi đầu của sự tự vệ của hành tinh và nhân loại, minh chứng cam kết của nhóm đặc biệt NASA cùng các đối tác của nó trên thế giới”. (2)

D) SUY NGẪM

Tuyên bố trên đây của NASA – Hoa Kỳ cho thấy tinh thần trách nhiệm cao cả đối với vận mệnh Trái đất, với sự an toàn Nhân loại.

Chúng ta sẽ nghĩ gì khi hiện nay, Nga-Putin đang giết người Ukraine, cướp đất bằng cách sáp nhập phi pháp bị cả thế giới phản đối, rồi tổ chức lễ mừng để ông Putin tuyên bố: “Chúng tôi sẽ bảo vệ đất đai [vừa cướp của Ukraine] của mình bằng tất cả lực lượng và nguồn lực mà chúng tôi có”, trong đó hàm ý có thể dùng vũ khí hạt nhân. Tuyên bố bộc lộ ý đồ khủng bố quốc tế vì sự tham lam lãnh thổ thấp kém!

Nhân loại ủng hộ sự cao cả hay thấp kém?

Tất cả chúng ta có trách nhiệm bảo vệ trái đất chúng ta. Trên tất cả, chúng ta chỉ có một trái đất”. Nhân loại có xuôi tay trước việc một siêu cường hạt nhân dùng tài nguyên Trái đất để tiêu diệt con người trong các trận chiến quy ước, và có thể kéo theo tiêu diệt toàn bộ sự sống trên Trái đất vì tham muốn thấp hèn, thay dùng nguồn lực đó phụng sự sự trường tồn cho Trái đất và Nhân loại?

Ngày 15 tháng 10 năm 2022

clip_image002

======================

THAM KHẢO

(1) Planetary Defense Coordination Office (PDCO), https://www.nasa.gov/specials/pdco/index.html#dart

(2) NASA Confirms DART Mission Impact Changed Asteroid’s Motion in Space, RELEASE 22-105, Oct 12, 2022, https://www.nasa.gov/press-release/nasa-confirms-dart-mission-impact-changed-asteroid-s-motion-in-space

Comments are closed.